Ngày 28/01/2018

Kinh Thánh: Gióp 17:1-4

Câu gốc: “Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, Ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình Ta mà nâng đỡ ngươi” (Ê-sai 41:10).

 

Ngày 25/01/2018

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 2:14-16

Câu gốc: “Vì ai đã biết ý Chúa, đặng dạy dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta, thì có ý của Đấng Christ” (câu 16 BTT).

“Vì ai đã biết được tâm trí của Chúa, Để chỉ bảo Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ” (câu 16 BTTHĐ).

 

Ngày 23/01/2018

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 7:8-15

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va phán: Hiện bây giờ, vì các ngươi đã làm những việc ấy, ta đã dậy sớm phán dạy các ngươi, mà các ngươi không nghe; lại gọi các ngươi mà các ngươi không trả lời” (câu 13).

 

Ngày 22/01/2018

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 7:8-15

Câu gốc: “Này, các ngươi cậy những lời phỉnh phờ chẳng có ích gì. …Thế thì, hãy đi đến chỗ ở cũ của ta tại Si-lô, là nơi trước kia ta đã gởi danh ta, mà xem, vì tội ác của dân Y-sơ-ra-ên ta, ta đã làm cho nó thể nào” (câu 8,12).

 

GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
181958

Ai đang online?

Đang có 15 khách và không thành viên đang online