Ngày 25/10/2017

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 2:6-9

Câu gốc: “Dầu vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này, là kẻ sẽ bị hư mất” (câu 6 BTT).

“Tuy nhiên, với những người trưởng thành, chúng tôi cũng rao giảng sự khôn ngoan, nhưng không phải sự khôn ngoan của đời này, hoặc của những nhà lãnh đạo đời này là những người sẽ phải qua đi” (câu 6 BTTHĐ).

Ngày 22/10/2017

Kinh Thánh: Gióp 13:18-28

Câu gốc: Có hai điều cầu xin Chúa chớ làm cho tôi, thì tôi sẽ không ẩn mình tôi khỏi mặt Chúa: Xin Chúa rút tay Chúa khỏi mình tôi, và sự hoảng kinh của Chúa chớ làm bối rối tôi nữa” (câu 20-21).

Ngày 17/10/2017

Kinh Thánh: Nê-hê-mi 6:10-14

Câu gốc: “Đức Chúa Trời tôi ôi! Xin hãy nhớ Tô-bi-gia và San-ba-lát, tùy theo các công việc này mà hai người đã làm; xin cũng nhớ đến Nô-a-đia, nữ tiên tri, và các tiên tri khác đã muốn làm cho tôi sợ hãi” (câu 14).

Ngày 16/10/2017

Kinh Thánh: Nê-hê-mi 6:5-9

Câu gốc: “Vì chúng nó muốn nhát cho chúng tôi hết thảy đều sợ hãi; chúng nó rằng: Tay của chúng nó sẽ bị mỏi mệt, không làm công việc nữa. - Vậy bây giờ, hỡi Chúa, hãy làm cho tay tôi mạnh mẽ” (câu 9).

GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
132648

Ai đang online?

Đang có 11 khách và không thành viên đang online