Ngày 17/8/2016

Kinh Thánh : Giăng 9:35-38

Câu gốc:    “Đức Chúa Giê-xu nghe họ đã đuổi người ra, và Ngài có gặp người, bèn phán hỏi rằng: Ngươi có tin đến Con Đức Chúa Trời chăng?” (câu 35). 

 

Giăng 9:35-38 “35 Đức Chúa Jêsus nghe họ đã đuổi người ra, và Ngài có gặp người, bèn phán hỏi rằng: Ngươi có tin đến Con Đức Chúa Trời chăng? 36 Người thưa rằng: Thưa Chúa, người là ai, hầu cho tôi tin đến? 37 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đã thấy người, và ấy là chính người đương nói cùng ngươi. 38 Người thưa rằng: Lạy Chúa, tôi tin; bèn sấp mình xuống trước mặt Ngài.”

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu đến tìm gặp anh khiếm thị? Ngài đã mặc khải điều gì cho anh? Đáp ứng của anh khiếm thị được sáng ra sao? Qua sự việc anh khiếm thị được cứu, chúng ta học được những bài học nào?
Chúng ta biết anh khiếm thị vừa bị những người Pha-ri-si - là những người dạy luật và là thành phần có thế lực trong giáo hội - đuổi ra khỏi nhà hội vì họ thất bại trong khi đối đáp với anh (câu 24-34). Đối với cái nhìn của con người thì anh khiếm thị vừa được sáng đang lâm vào tình cảnh vô cùng bi đát, do họ nghĩ rằng anh bị đuổi khỏi trước mặt Đức Chúa Trời. Thế nhưng khi những người Pha-ri-si đuổi anh ra khỏi tổ chức con người thì Chúa Giê-xu biết, Ngài bèn tìm gặp anh và cứu anh. Ngài hỏi anh có tin Con Đức Chúa Trời không? Anh thưa với Chúa, Đấng ấy là ai để tôi tin. Chúa Giê-xu nói anh đã thấy Người và Người đang nói chuyện với anh đây. Lập tức anh thưa rằng: Lạy Chúa, con tin! Rồi quỳ xuống thờ lạy Ngài. Thật vô cùng kỳ diệu cho anh khiếm thị vì anh vừa được Chúa Giê-xu chữa cho mắt thể xác được sáng, rồi lại được Ngài tiếp tục ban ánh sáng cho mắt tâm linh. Anh bị loài người loại trừ nhưng lại được Chúa Giê-xu đón nhận, chẳng những vậy, Ngài còn mặc khải cho anh một chân lý vô cùng quan trọng để anh được cứu.
Qua sự việc này, chúng ta học được nhiều điều. Trước hết, chúng ta thấy chính Chúa chủ động tìm gặp con người. Vì yêu nhân loại nên Ngài đã lìa Thiên Cung xuống thế gian tìm và cứu người hư mất (Giăng 3:16; Lu-ca 19:10). Thứ hai, kỷ luật là cần thiết để duy trì trật tự trong Hội Thánh, nhưng do con người bất toàn nên đôi khi cũng xảy ra trường hợp xét xử thiếu công bằng. Chúng ta hãy an lòng vì Chúa là Đấng Toàn Tri, Ngài biết hết tất cả mọi sự, khi bị con người dùng quyền thế loại trừ thì Chúa sẽ tìm đến với chúng ta, Ngài không bao giờ bỏ những ai hết lòng sống cho Ngài. Thứ ba, để được cứu, trước hết cần phải có đức tin, và đối tượng của đức tin không phải là tổ chức, giáo hội, con người, hay những điều luật, nhưng phải là chính Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Con Người đã đến thế gian chịu chết đền tội cho chúng ta. Thứ tư, càng khiêm nhu đến với Chúa thì sự hiểu biết Chúa càng thêm lên. Ban đầu anh khiếm thị chỉ biết Chúa là Đấng Tiên Tri, rồi kế đó là Đấng đến từ Đức Chúa Trời, nay được Chúa mặc khải, anh tin Chúa là Con Đức Chúa Trời.
Bài học nào từ anh khiếm thị được sáng đụng đến bạn nhiều nhất? Tại sao?
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì từ trời Ngài đã đến để tìm và cứu con. Chẳng những vậy, Ngài còn dẫn dắt con đi với Ngài trên linh trình, bày tỏ cho con hiểu biết Chúa càng thêm. Xin cho con đặt lòng tin trọn vẹn nơi Chúa và chỉ nơi Chúa mà thôi.
*******

  •    Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gia-cơ 2.

GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
744352

Ai đang online?

Đang có 61 khách và không thành viên đang online