Ngày 23/12/2016

Kinh Thánh:  Ma-thi-ơ 1:1-17

Câu gốc: “Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít, hết thảy có mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến khi bị đày quá nước Ba-by-lôn, cũng có mười bốn đời; và từ khi bị đày qua nước Ba-by-lôn cho đến Đấng Christ, lại cũng có mười bốn đời” (câu 17).

 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
888482

Ai đang online?

Đang có 29 khách và không thành viên đang online