Ngày 06/08/2017

Kinh Thánh: Gióp 10:8-12

Câu gốc: “Anh em biết rằng những kẻ chịu nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp, và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người; vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ” (Gia-cơ 5:11).

 

Gióp 10:8-12 : 

“8 Tay Chúa đã dựng nên tôi, nắn giọt trót mình tôi;

Nhưng nay Chúa lại hủy diệt tôi!

9 Xin Chúa nhớ rằng Chúa đã nắn hình tôi như đồ gốm;

Mà Chúa lại muốn khiến tôi trở vào tro bụi sao?

10 Chúa há chẳng có rót tôi chảy như sữa,

Làm tôi ra đặc như bánh sữa ư?

11 Chúa đã mặc cho tôi da và thịt,

Lấy xương và gân đương tréo tôi.

12 Chúa đã ban cho tôi mạng sống và điều nhân từ;

Sự Chúa đoái hoài tôi đã gìn giữ tâm hồn tôi.”

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp diễn tả Chúa tạo dựng ông như thế nào? Ông nêu thắc mắc gì với Chúa? Làm thế nào để chúng ta vượt qua thử thách?

Sống trong sự thử thách quá lớn, chỉ trong một đêm mà bảy con trai, ba con gái, tôi tớ, của cải mất sạch, ung độc đầy mình. Trong cơn tuyệt vọng, ông Gióp cay đắng thưa với Chúa rằng Chúa đã dựng nên con, sao nay Ngài lại đổi ý hủy diệt con? Ngài đã tạo nên con bằng bụi đất, nay lại muốn đưa con trở về với cát bụi sao? (câu 8-9). Chúng ta lưu ý tại đây, ông Gióp đã diễn tả lại cách Chúa tạo dựng loài người, trong đó có bản thân ông thật chi tiết. Những cụm từ “dựng nên,” “nắn giọt trót,” “nắn,” “mặc cho tôi da và thịt,” “lấy xương và gân đan tréo tôi” diễn tả rất rõ ràng và tỉ mỉ rằng Chúa tạo dựng con người bắt đầu từ lúc nắn ông trong bào thai cho tới lúc tạo da thịt, xương cốt để ông ra đời. Những lời diễn đạt ấy cũng bày tỏ Chúa yêu quý tạo vật Ngài đã dựng nên. Mọi điều Chúa dựng nên là tốt lành (Sáng Thế Ký 1:31). Không những tạo dựng nên thân xác con người, Chúa còn ban cho “mạng sống” “điều nhân từ” (câu 12). Trong nguyên ngữ, cụm từ “điều nhân từ” có nghĩa là “tình yêu vững chắc, trước sau như một.” Chúa yêu con người mà Chúa tạo dựng và tình yêu ấy vững chắc đời đời. Không những Chúa ban cho sự sống thuộc thể mà Ngài còn chăm sóc, gìn giữ tâm hồn để đời sống tâm linh của con người hướng về Chúa. Khi thể xác con người trở về với bụi đất, thì Chúa luôn muốn linh hồn về với Chúa. Chúa yêu quý tạo vật Ngài như vậy, lẽ nào Ngài lại nỡ hủy diệt!

Những chương cuối cùng của sách Gióp cho biết Chúa không hủy diệt ông Gióp, nhưng ban phước cho ông thật nhiều. Ông Gia-cơ viết: “Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp, và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người; vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ” (Gia-cơ 5:11). Khi gặp thử thách, đôi khi chúng ta cũng yếu đuối, mệt mỏi, nghi ngờ tình yêu của Chúa, nhưng khi chúng ta đã trải qua thử thách và nhìn lại cuộc đời theo Chúa, chúng ta sẽ thấy lòng thương xót và nhân từ của Chúa đối với chúng ta lớn lạ dường bao. Hãy tin trọn vẹn vào Chúa và kiên trì đến cùng.

Sự yếu đuối của ông Gióp ngày xưa cũng chính là sự yếu đuối của chúng ta ngày nay. Bao nhiêu lần bạn đã thốt lên những câu nghi ngờ tình yêu Chúa?

Lạy Chúa, xin tha tội cho con, đã bao lần con cũng như ông Gióp, yếu đuối, nản lòng, nghi ngờ tình yêu của Chúa.Xin cho con luôn vững tin nơi Chúa, và xin Ngài ban cho con sức mới để vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên119:57-120.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1207036

Ai đang online?

Đang có 34 khách và không thành viên đang online