Ngày 18/08/2017

Kinh Thánh: Giăng 13:12-17

Câu gốc: “Ví bằng các ngươi biết những sự này, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo”(câu 17).

 

Giăng 13:12-17“12 Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại; đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? 13 Các ngươi gọi ta bằng Thầy bằng Chúa; các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. 14 Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. 15 Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. 16 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. 17 Ví bằng các ngươi biết những sự nầy, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo.”

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu giải thích việc Chúa rửa chân cho môn đồ mang ý nghĩa gì? Trong câu 17, Chúa dạy cần phải thế nào để được phước? Dạy mà không sống đúng, biết mà không vâng lời làm theo thì gây nên những tác hại như thế nào? Bạn có bằng lòng sống theo Lời Chúa dạy dù phải trả giá không?

Sau khi rửa chân cho môn đồ, Chúa mặc lại áo dài, ngồi vào bàn giải thích và dạy dỗ về ý nghĩa của việc Chúa rửa chân cho họ. Trước hết, Chúa khẳng định vị trí của Ngài đối với môn đồ, Ngài là thầy, là Chúa của họ, đúng, nhưng Chúa không làm thầy, làm Chúa bằng tinh thần chỉ tay năm ngón bắt môn đồ phải phục vụ mình, mà Ngài hạ mình phục vụ qua việc làm như một nô lệ, đó là rửa chân cho môn đồ. Chúa giải thích rằng Ngài là thầy, là Chúa, đã làm gương rửa chân cho họ, thì họ là học trò Chúa, là đầy tớ Chúa, là người theo Chúa thì họ không thể nào được coi là lớn hơn Ngài được, vậy nên họ cũng phải sống theo gương Ngài “rửa chân lẫn cho nhau”. Chúa không dạy môn đồ rửa chân theo nghĩa đen, nhưng Ngài muốn nhấn mạnh về chân lý phục vụ trong tinh thần tôi tớ mà Chúa đã dạy trước đó khi họ tranh nhau “ai là lớn hơn trong bọn mình” (Mác 9:34-35). Trong câu 17, Chúa nhắc nhở họ một điều rất quan trọng để được phước, đó là phải thực hành những gì họ đã học biết.

Lời dạy của Chúa nhấn mạnh đến hai khía cạnh cần phải đi đôi với nhau. Trước hết Chúa dạy dỗ về thái độ phục vụ đúng đắn của mọi tôi con Chúa là phải phục vụ lẫn nhau trong tinh thần tôi tớ; và Ngài cũng đã dạy dỗ điều này bằng hành động rửa chân cho môn đồ. Ngài không dạy người khác làm mà Ngài không làm. Cách dạy dỗ hiệu quả nhất là cho mọi người thấy mình sống đúng theo những gì mình đã dạy. Dạy mà không sống đúng thì khác nào kẻ giả hình. Sau đó, Chúa dạy môn đồ rằng những điều họ đã học biết, thì cần phải thực hành mới được phước. Kiến thức và việc làm không thể tách rời mà luôn phải đi đôi với nhau. Học biết về Chúa là cần nhưng chưa đủ, vì kiến thức không bảo đảm chúng ta được phước. Biết mà không làm thì khác nào ma quỷ cũng biết Chúa và run sợ nữa nhưng không tin Ngài. Làm mà không học biết lời dạy của Chúa thì chỉ làm theo ý riêng mà thôi. Chúa Giê-xu dạy: “Nếu các con biết những điều này và làm theo thì được phước” (câu 17 BTTHĐ).

Chúa luôn sẵn sàng ban phước cho chúng ta khi chúng ta sống làm gương tốt như Chúa đã nêu gương; và vâng phục làm theo những điều Chúa dạy dỗ. Bạn có làm theo những điều bạn đã học từ nơi Chúa không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con học Lời Chúa, nghe giảng nhiều mà chưa làm theo bao nhiêu. Xin giúp con hết lòng làm theo Lời Chúa dạy dù phải trả giá.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xơ-tê 7.

 


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1206986

Ai đang online?

Đang có 12 khách và không thành viên đang online