Ngày 22/09/2017

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 6:6-15

Câu gốc: “Ta sẽ nói và làm chứng cho ai, đặng họ nghe ta? Này, tai họ chưa cắt bì, họ không nghe được” (câu 10a).

 Giê-rê-mi 6:6-15: “6 Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Hãy đốn cây và đắp lũy lên nghịch cùng Giê-ru-sa-lem! Kìa là thành phải bị thăm phạt; giữa nó đầy những sự ức hiếp. 7 Như suối văng nước ra thể nào, thì nó cũng văng những điều gian ác ra thể ấy. Sự dữ tợn và hủy phá nghe ra trong nó; bịnh hoạn và thương tích thường ở trước mặt ta. 8 Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy chịu dạy dỗ, e rằng lòng ta chán bỏ ngươi, mà làm cho đất ngươi hoang vu, không người ở chăng. 9 Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Người ta sẽ lượm hết dân sót của Y-sơ-ra-ên như hái nho. Hãy trở tay mà hái, như người hái nho làm trên nhánh nho vậy.

10 Ta sẽ nói và làm chứng cho ai, đặng họ nghe ta? Nầy, tai họ chưa cắt bì, họ không nghe được. Nầy, lời của Đức Giê-hô-va đã trở nên sự quở trách cho họ, họ chẳng lấy làm đẹp lòng chút nào. 11 Cho nên ta được đầy cơn giận của Đức Giê-hô-va, mệt vì nín lặng. Hãy đổ nó ra trên con nít ngoài đường phố và trên hội kẻ trai trẻ. Vì chồng với vợ, ông già cùng kẻ lớn tuổi đều sẽ bị bắt. 12 Nhà, ruộng, và vợ của họ sẽ sang qua kẻ khác; vì tay ta sẽ dang ra trên dân cư đất nầy, Đức Giê-hô-va phán vậy.
13 Vì trong vòng họ, từ kẻ rất nhỏ cho đến người rất lớn, đều tham lam; từ kẻ tiên tri cho đến thầy tế lễ, đều làm sự giả dối. 14 Họ rịt vít thương cho dân ta cách sơ sài mà rằng: Bình an! Bình an! Mà không bình an chi hết. 15 Họ phạm tội gớm ghiếc, há lấy làm xấu hổ ư? Họ chẳng xấu hổ chút nào, cũng chẳng thẹn đỏ mặt nữa. Cho nên họ sẽ vấp ngã với những kẻ vấp ngã. Khi ta thăm phạt, chúng nó sẽ bị lật đổ, Đức Giê-hô-va phán vậy.”

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi mô tả tội ác của dân Chúa bằng hình ảnh nào? Họ có thái độ như thế nào trước những lời cảnh báo? Tai chưa cắt bì có ý nghĩa gì? Khi nào thì tai chúng ta chưa được cắt bì?


Hình ảnh “suối nước văng ra” được Tiên tri Giê-rê-mi dùng để mô tả tình trạng phạm tội của dân Y-sơ-ra-ên. Nó không còn ở trong phạm vi hẹp của cá nhân hay gia đình, nhưng rộng khắp toàn dân từ nam đến nữ, từ già cho đến trẻ, từ dân chúng cho đến nhà lãnh đạo tôn giáo. Vì thế, Đức Chúa Trời tuyên bố Ngài sẽ đổ cơn thịnh nộ của Ngài trên tất cả các đối tượng, không miễn trừ một ai. Chính Ngài sẽ chỉ dẫn cho quân thù tấn công họ từ ngoài vào trong, tận diệt như thể người mót nho quay lại hái sạch trái sót trên cành (câu 6, 9). Tưởng rằng khi nghe lời cảnh báo như thế họ sẽ xấu hổ về những điều sai trái mình đã phạm và run sợ, ăn năn tội lỗi với Đức Chúa Trời. Nhưng Kinh Thánh cho biết “…họ chẳng lấy làm đẹp lòng chút nào” (câu 10), “…Họ chẳng xấu hổ chút nào, cũng chẳng thẹn đỏ mặt nữa” (câu 15). Họ đã chai lì với tội lỗi cũng như khinh lờn sự sửa phạt của Đức Chúa Trời. Bởi vì “…tai họ chưa cắt bì, họ không nghe được” (câu 10). Cắt bì là một nghi lễ chỉ về giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ Áp-ra-ham, với ý nghĩa loại bỏ đời sống ô uế, xác thịt để có thể giao thông với Đức Chúa Trời. Hình ảnh “tai chưa cắt bì” chỉ về tình trạng dân Chúa cứng lòng, trái nghịch, muốn đi theo và nghe theo sự hướng dẫn của những điều ô uế, xác thịt, hơn là nghe theo những lời khuyên dạy từ Đức Chúa Trời. Vì thế, hình phạt là phương cách duy nhất giúp dân Chúa nhận thấy được thực trạng để quay về trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời.


Tình trạng dân Chúa ngày xưa bịt tai không nghe lời quở trách cũng chính là xu hướng chung của nhân loại trong thời kỳ cuối cùng,“bịt tai không nghe lẽ thật”. Vì thế, Phúc Âm được rao ra mà ít người muốn nghe cũng như mong muốn tiếp nhận tin mừng đó cho chính mình. Vì “tai chưa cắt bì” nên họ không nghe thấy được sự cảnh báo về hình phạt kinh khiếp trong ngày cuối cùng, và cũng chẳng nghe biết những lời rao báo về thực trạng đời sống tội lỗi của bản thân. Và ngay cả chúng ta, nếu tai vẫn chưa chịu “cắt bì” thì dù có làm tín đồ Tin Lành thì vẫn còn sống trong tội lỗi, dù có đi nhà thờ cũng không thể nghe được tiếng Chúa phán. Chỉ khi nào chúng ta để Chúa thanh tẩy và chiếm hữu đôi tai thuộc linh của mình thì mới có thể nghe và sống theo Lời Chúa dạy.


Tai bạn có đang nghe được những điều Chúa muốn nói với bạn không?


Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin thanh tẩy sự ô uế trong đôi tai của con để luôn nghe những điều Ngài truyền dạy và làm theo cách trung tín.

*******


*

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Cô-rinh-tô 7.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1207028

Ai đang online?

Đang có 30 khách và không thành viên đang online