Ngày 7/07/2017

Kinh Thánh: II Các Vua 11:1-12

Câu gốc: “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9).

 

II Các Vua 11:1-12“1 Khi A-tha-li, mẹ của A-cha-xia, thấy con trai mình đã chết rồi, bèn chỗi dậy giết hết thảy dòng vua. 2 Nhưng Giô-sê-ba, con gái của vua Giô-ram, và là chị A-cha-xia, bắt trộm Giô-ách, con trai của A-cha-xia, khỏi vòng các vương tử mà A-tha-li toan giết, rồi để người trong phòng ngủ với vú nuôi người, và giấu người khỏi mắt A-tha-li; vì vậy người không bị giết. 3 Người ở với Giô-sê-ba, ẩn tại nơi đền thờ của Đức Giê-hô-va trong sáu năm, còn A-tha-li cai trị trên xứ.

4 Năm thứ bảy, Giê-hô-gia-đa sai vời các quan cai hàng trăm quân canh và những quân hộ vệ đến cùng người trong đền-thờ của Đức Giê-hô-va. Người lập ước cùng chúng, và bắt chúng thề tại trong đền thờ của Đức Giê-hô-va; người chỉ con trai của vua cho chúng. 5 Đoạn, người truyền lịnh cho chúng rằng: Nầy là điều các ngươi sẽ làm: Một phần ba trong các ngươi đến phiên ngày Sa-bát, sẽ giữ cung vua; 6 một phần ba sẽ canh cửa Su-rơ, còn một phần ba sẽ ở nơi cửa sau các quân hộ vệ. Các ngươi sẽ giữ cung điện, cản không cho ai vào hết. 7 Lại hai phần ba trong các ngươi mãn phiên ngày Sa-bát, sẽ ở gần vua, canh giữ đền thờ của Đức Giê-hô-va. 8 Các ngươi sẽ vây chung quanh vua, mỗi người cầm binh khí mình nơi tay. Ai muốn vào trong hàng các ngươi, thì hãy giết nó đi. Hễ vua đi ra đi vô, các ngươi phải ở với người.

9 Các quan cai làm theo lịnh của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Mỗi người lãnh những kẻ thủ hạ mình, hoặc người đến phiên ngày Sa-bát, hay là người mãn phiên trong ngày Sa-bát, mà đi đến thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. 10 Thầy tế lễ phát cho các quan cai những giáo và khiên thuộc về vua Đa-vít, ở tại trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. 11 Các quân hộ vệ mỗi người cầm binh khí nơi tay, sắp hàng đứng chung quanh vua, dài theo đền thờ và bàn thờ, từ góc nam cho đến góc bắc của đền thờ. 12 Giê-hô-gia-đa bèn đem vương tử ra, đội mão triều thiên trên đầu người, và trao luật pháp cho người. Vậy, họ tôn người lên làm vua, xức dầu cho, và hết thảy đều vỗ tay la lên rằng: Vua vạn tuế!”

Câu hỏi suy ngẫm: Bà Giô-sê-ba là ai? Bà đã làm gì và kết quả việc làm của bà ra sao? Tại sao bà quyết định thực hiện một việc mạo hiểm như vậy? Nhờ đâu chúng ta tin chắc những sự đầu tư thuộc linh hôm nay chắc chắn mang lại kết quả tốt đẹp trong tương lai?

Kinh Thánh không nói nhiều về bà Giô-sê-ba. Chúng ta chỉ biết bà là con gái của Vua Giô-ram, là chị của Vua A-cha-xia. Bà là vợ của Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa, và là cô của Hoàng tử Giô-ách. Sau khi Vua A-cha-xia bị giết, mẹ của ông là bà A-tha-li lập mưu tiêu diệt toàn bộ hoàng tộc để chiếm ngôi (câu 1). Nhưng Chúa đã dùng bà Giô-sê-ba mạo hiểm đem giấu Hoàng tử Giô-ách, con trai của Vua A-cha-xia trong một phòng ngủ nơi Đền thờ (câu 2). Bà A-tha-li vốn là người thờ thần tượng nên không bao giờ đến Đền thờ của Đức Giê-hô-va. Do đó, Hoàng tử Giô-ách đã an toàn sống tại Đền thờ cùng bà Giô-sê-ba và người vú nuôi trong sáu năm (câu 3). Việc làm của bà Giô-sê-ba là một sự đầu tư đầy can đảm và hy sinh. Lúc đó, Hoàng tử Giô-ách chỉ mới một tuổi và đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm trước âm mưu thâm độc của bà A-tha-li. Tuy nhiên sự đầu tư đó đã đem lại kết quả trong tương lai nhằm duy trì dòng dõi của lời hứa cho dân Giu-đa, vì Chúa từng phán rằng Đấng Mết-si-a sẽ ra từhậu duệ của Vua Đa-vít (II Sa-mu-ên 7). Chắc hẳn trong suốt sáu năm kiên nhẫn chờ đợi đó, bà Giô-sê-ba và chồng bà đã tìm cầu sự hướng dẫn của Chúa rất nhiều trong đức tin nơi lời hứa của Ngài. Đến đúng thời điểm, Chúa cho Hoàng tử Giô-ách được xức dầu, nhận vương miện và cuộn Luật pháp để lên ngôi vua (câu 12).

Việc làm của bà Giô-sê-ba dường như rất liều lĩnh và mạo hiểm nhưng chúng ta tin chắc rằng việc làm đó xuất phát từ lòng yêu kính Chúa và đức tin vào lời hứa của Ngài. Bà đã sẵn lòng đầu tư hiện tại để gặt hái được kết quả thật khả quan, vinh hiển Danh Chúa trong tương lai. Ngày nay, Chúa đặt để mỗi chúng ta trong Hội Thánh, ở giữa xã hội với những người chưa tin Chúa xung quanh, Ngài ban cho chúng ta nhiều cơ hội để phục vụ. Mọi sự đầu tư thuộc linh của chúng ta hôm nay có thể chưa thấy kết quả ngay, có thể phải trải qua nhiều khó khăn trở ngại, có thể âm thầm không ai biết đến… nhưng Chúa là Đấng biết hết và Ngài đang tể trị mọi sự. Ngài không để những đầu tư cho công việc Chúa của chúng ta trở nên vô ích. Vì vậy, con dân Chúa cứ vững lòng đầu tư thuộc linh trong hiện tại, chắc chắn sẽ đem lại kết quả trong tương lai.

Bạn đang đầu tư thuộc linh hôm nay bằng những công việc gì cho Chúa?

Lạy Chúa, xin dùng con qua những việc làm cho Chúa trong hiện tại để thực hiện kế hoạch của Ngài hầu vương quốc của Chúa được mở mang.

*******

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nê-hê-mi 4.


GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
267534

Ai đang online?

Đang có 25 khách và không thành viên đang online