Ngày 12/07/2017

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:19-21

Câu gốc: “Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó” (câu 21).

 

Ma-thi-ơ 6:19-21: “19 Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; 20 nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. 21 Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.”

Câu hỏi suy ngẫm: “Chứa của cải ở dưới đất” là gì? “Chứa của cải ở trên trời” có nghĩa gì? Vì sao “chứa của cải ở trên trời” là quyết định đầu tư thuộc linh đúng nhất? Chúng ta đang chứa của cải mình ở đâu?

“Của cải” không chỉ là tiền bạc, tài sản và bất động sản, nhưng là những gì mà chúng ta cho là quý báu, có giá trị trong thế gian như: tri thức, bằng cấp - những thứ mà chúng ta nghĩ sẽ bảo đảm cho tương lai cuộc sống trên đất của chúng ta, danh dự của chúng ta, thậm chí con cái của chúng ta nữa. “Chứa của cải” là cất giữ cho riêng mình. Có của cải không có gì sai, nhưng đam mê của cải và sử dụng của cải chỉ cho mình, cho gia đình mình thôi; hoặc để của cải chi phối cả thời gian, tâm trí, và sức lực của mình đến nỗi xem chúng quý hơn Chúa, thì đó là điều sai vô cùng.

Khi Chúa phán: “Chớ chứa của cải ở dưới đất” - Ngài muốn dạy rằng của cải vật chất không có sự an toàn. Tất cả báu vật trên trần gian đều có thể bị phá hủy bởi những yếu tố thiên nhiên là “sâu mối, ten rét,” hoặc bị kẻ trộm đánh cắp. Vì vậy, “chứa của cải ở dưới đất” là cất giữ những gì chúng ta cho là có giá trị trên đời này, và sống cho những giá trị đó. Không sớm thì muộn, chúng ta sẽ mất hết vì vật chất không tồn tại đến đời đời. Vì vậy, hãy “chứa của cải ở trên trời” - nghĩa là hãy sử dụng những gì mình có cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, mọi việc lành của chúng ta để rạng Danh Chúa trên thế gian này sẽ được xem là “chứa của cải ở trên trời.” Chúng ta không được cứu bởi việc lành, mà được cứu bởi đức tin. Việc lành là kết quả thực tế của đức tin. Đức tin không có việc lành giống như một cái xác chết không có sự sống, vô dụng và không có giá trị gì cả (Gia-cơ 2:26). Hoa đẹp rồi cũng sẽ héo tàn. Con người dù có đẹp đến đâu, khi về già cũng tàn phai nhan sắc. Bệnh tật giống như một kẻ trộm, cướp đi sức khỏe của chúng ta. Những thảm họa thiên nhiên cướp đi mùa màng và sự sống của con người. Cuộc sống trên đất này là phù du, đời người rất ngắn ngủi. Vì vậy, đừng để lòng trông cậy vào những của cải tạm bợ thuộc về đất, nhưng hãy “chứa của cải ở trên trời.” Hãy quyết định đầu tư khả năng, thì giờ, tiền bạc và tất cả những gì mình có, mình xem là quý báu để làm ích lợi cho công việc Chúa, đó chính là quyết định đầu tư thuộc linh đúng đắn nhất. Đừng quên rằng những gì lòng chúng ta yêu quý nhất, chúng ta sẽ hướng về đó.

Bạn đang yêu thế gian hay yêu Chúa? Bạn đang đầu tư những gì vào công trường thuộc linh?

Lạy Chúa, xin cho lòng con luôn hướng về Ngài, theo đuổi những giá trị đời đời Ngài dành cho con trên thiên đàng để con có quyết định đầu tư thuộc linh đúng đắn nhất.

*******

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nê-hê-mi 9.


GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
267546

Ai đang online?

Đang có 32 khách và không thành viên đang online