Ngày 17/07/2017

Kinh Thánh: Giăng 12:44-50

Câu gốc: “Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng”(câu 48).

 

Giăng 12:44-50:  “44 Tuy vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Ai tin ta, chẳng phải tin ta, nhưng tin Đấng đã sai ta đến. 45 Còn ai thấy ta, là thấy Đấng đã sai ta đến. 46 Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa. 47 Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó; vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. 48 Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. 49 Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta; nhưng Cha sai ta đến, đã truyền lịnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thể nào. 50 Ta biết mạng lịnh Cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy, những điều ta nói, thì nói theo như Cha ta đã dặn.”

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Lời Chúa Giê-xu dạy sẽ là quan tòa xét đoán những người khước từ Chúa trong ngày cuối cùng? Những ai tiếp nhận và vâng giữ Lời Chúa Giê-xu dạy sẽ nhận được điều gì trong ngày cuối cùng? Chúng ta cần phải có thái độ như thế nào với Lời Chúa để không bị xét đoán?

Sau khi công bố ai thấy Ta và tin Ta là thấy và tin Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu khẳng định Ngài là sự sáng đã đến thế gian, ai tin Ngài thì không còn ở nơi tối tăm nữa (câu 44-46), Chúa tiếp tục giải thích về sự xét đoán cho những ai nghe Lời Ngài mà không vâng giữ (câu 47-50). Chúa cho biết Ngài đến thế gian lần thứ nhất không phải để xét đoán nhưng là để cứu chuộc. Tuy nhiên, người nào khước từ Chúa và không tiếp nhận Lời Chúa dạy thì trong ngày sau cùng, chính Lời đó sẽ xét đoán họ, vì Lời Chúa Giê-xu dạy chính là Lời Đức Chúa Trời truyền, là sự sống đời đời mà Ngài nhận lãnh từ Đức Chúa Cha.

Tuy Chúa Giê-xu giáng thế làm người, chịu chết trên cây thập tự để đem tình yêu Đức Chúa Trời đến với con người, nhưng từ “xét đoán” được lặp lại bốn lần ở đây cũng nhắc nhở chúng ta rằng, Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương nhưng cũng là Đấng công chính. Ngài đã yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban Con Một của Ngài từ bỏ địa vị vinh hiển của Đức Chúa Trời đến thế gian để giảng dạy về tình yêu, chân lý và sự sống cho con người. Lời dạy của Chúa Giê-xu là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, là sự sống đời đời Chúa ban cho, là sự sáng để xua tan bóng tối tội lỗi. Khước từ lời dạy của Chúa Giê-xu là khước từ tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngược lại, ai tiếp nhận Lời Chúa Giê-xu là tiếp nhận Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu sẽ ban sự sống đời đời cho những ai tin Ngài (Giăng 10:28).

Ngày nay, chúng ta được Chúa ban cho Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, chúng ta có nhiều cơ hội đọc, học và nghe giảng Lời Chúa, vì vậy Chúa Giê-xu cũng nhắc nhở chúng ta “Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó; vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc” (câu 47). Có Lời Chúa trong tay nhưng không đọc và học để biết ý Chúa dạy truyền; hoặc nghe Lời Chúa nhưng không giấu Lời Chúa trong lòng nên không làm theo, thì trong ngày cuối cùng, chính Lời Chúa sẽ là quan tòa để xét đoán chúng ta. Người chối bỏ Lời Chúa chính là chối bỏ Chúa, người ấy sẽ tự chuốc lấy sự xét đoán cho mình.

Bạn có kế hoạch đọc và học Lời Chúa mỗi ngày không?

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài đã ban cho con Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời. Xin tha thứ cho con vì con chưa coi trọng Lời Chúa như đáng phải có. Con xin hứa sẽ trung tín đọc, học Lời Chúa và làm theo Lời Ngài dạy mỗi ngày bắt đầu từ hôm nay.

*******

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 112-113.


GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
267536

Ai đang online?

Đang có 26 khách và không thành viên đang online