Ngày 20/07/2017

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 5:20-24

Câu gốc: “Hỡi dân ngu muội và không hiểu biết, là dân có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe…”(câu 21).

 

Giê-rê-mi 5:20-24:  “20 Hãy rao những lời nầy cho nhà Gia-cốp; hãy truyền ra trong Giu-đa, nói rằng: 21 Hỡi dân ngu muội và không hiểu biết, là dân có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe kia, hãy nghe điều nầy. 22 Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi chẳng kính sợ ta, chẳng run rẩy trước mặt ta sao? Ta là Đấng đã lấy cát làm bờ cõi biển, bởi một mạng lịnh đời đời, không vượt qua được. Sóng biển dầu động, cũng không thắng được; biển dầu gầm rống, cũng không qua khỏi nó; 23 nhưng dân nầy thì lại có lòng ngoa ngạnh và bạn nghịch, hết thảy đều dấy loạn và đi. 24 Chúng nó chẳng nói trong lòng rằng: Chúng ta hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình tức là Đấng tùy thời ban cho mưa đầu mùa và mưa cuối mùa, lại vì chúng ta giữ các tuần lễ nhứt định về mùa gặt.”

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời nói gì về khả năng nghe và nhìn của dân Y-sơ-ra-ên? Có phải họ gặp vấn đề về thính giác và thị giác? Điều Đức Chúa Trời muốn họ lắng nghe là điều gì (câu 21)?Trong trường hợp nàothì chúng ta giống tình trạng của dân Chúa ngày trước?

Chắc chắn khi nghe lời quở trách của Đức Chúa Trời dành cho dân sự trong câu 21, thì không ai lại nghĩ rằng tuyển dân đang gặp trục trặc về thính giác và thị giác. Song điều Đức Chúa Trời muốn nói ở đây là họ không tiếp nhận những Lời Ngài truyền dạy để làm theo. Vì thế, Chúa gọi họ là “dân ngu muội và không hiểu biết”(câu 21). Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo Quyền Năng, chỉ bởi lời phán của Ngài thì ranh giới biển được tạo nên bởi những luồng cát. Có vẻ như ranh giới này chẳng chắc chắn, vì gió có thể thổi cát dời từ nơi này đến nơi khác. Tuy nhiên, vì đó là mệnh lệnh của Đấng Tạo Hóa nên từ khi sáng thế cho đến nay mọi sự vẫn hoạt động theo luật định mà Ngài đã lập nên. Dầu sóng biển có mạnh bạo, gầm rống kinh khiếp đến mức nào cũng không bao giờ vượt qua ranh giới ấy và chẳng bao giờ thắng được luật mà Chúa đã định (câu 22). Trái lại, con người là tạo vật nhỏ bé, yếu đuối nhưng lại luôn muốn vượt qua ranh giới mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Trước quyền năng và sự uy nghi của Đấng Tối Cao, lẽ ra con người nói chung và tuyển dân nói riêng phải bày tỏ lòng kính sợ, tôn thờ Ngài. Nhưng họ lại rất thờ ơ với những điều đó như thể họ chẳng hay biết gì những điều Ngài đã làm, hết lần này đến lần khác họ vượt qua ranh giới mà Ngài định để làm theo điều sai, điều xác thịt xui giục. Ngài dạy họ chỉ được thờ phượng một mình Ngài mà thôi (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3), họ lại thờ phượng thêm những thần ngoại bang. Lời Chúa dạy họ không được làm tượng chạm để thờ lạy, thì họ dựng nên những bàn thờ dưới mỗi cây xanh, tại khắp các nẻo đường để quỳ gối thờ phượng thần tượng (3:13)… Chính những điều đó chứng tỏ họ “có mắt mà không thấy” những việc quyền năng Đức Chúa Trời đã làm trong thiên nhiên cũng như trong chính đời sống của họ, “có tai mà không nghenhững điều răn mà Ngài đã phán dặn.

Có thể chúng ta vẫn đều đặn lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày, mỗi tuần. Có thể chúng ta vẫn nhìn thấy việc quyền năng Đức Chúa Trời thể hiện tại nơi này, nơi khác, thậm chí ngay trong gia đình và bản thân chúng ta. Nhưng điều quan trọng Chúa muốn nhìn thấy nơi chúng ta là làm theo những điều chúng ta đã nghe và thấy.

Tai bạn có lắng nghe Lời Chúa và mắt bạn có thấy những việc quyền năng của Ngài làm đúng như điều Ngài mong muốn hay không?

Kính lạy Đức Chúa Trời Quyền Năng! Xin cho con luôn thấy việc quyền năng Ngài làm, luôn nghe Lời Ngài phán dạy để làm theo, hầu cho lòng con luôn kính sợ Chúa và trung tín theo Ngài.

*******

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 1.


GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
267543

Ai đang online?

Đang có 31 khách và không thành viên đang online