Ngày 22/10/2017

Kinh Thánh: Gióp 13:18-28

Câu gốc: Có hai điều cầu xin Chúa chớ làm cho tôi, thì tôi sẽ không ẩn mình tôi khỏi mặt Chúa: Xin Chúa rút tay Chúa khỏi mình tôi, và sự hoảng kinh của Chúa chớ làm bối rối tôi nữa” (câu 20-21).

Gióp 13:18-28: 

“13 Vậy, hãy nín đi, khá lìa khỏi ta, để ta biện luận,

Mặc dầu xảy đến cho ta điều gì.

14 Cớ sao ta lấy răng cắn thịt mình

Và liều sanh mạng mình?

15 Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài;

Nhưng ta sẽ binh vực tánh hạnh ta trước mặt Ngài.

16 Chánh điều đó sẽ là sự cứu rỗi ta;

Vì một kẻ vô đạo chẳng được đến trước mặt Chúa.

17 Hãy nghe kỹ càng các lời ta,

Lời trần cáo ta khá lọt vào tai các ngươi!

18 Kìa, ta đã bày tỏ việc cáo tụng ta,

Ta biết ta sẽ được xưng công bình.

19 Có ai sẽ tranh luận với ta chăng?

Vì bằng ta nín lặng, quả ta tắt hơi.

20 Có hai điều cầu xin Chúa chớ làm cho tôi,

Thì tôi sẽ không ẩn mình tôi khỏi mặt Chúa:

21 Xin Chúa rút tay Chúa khỏi mình tôi,

Và sự hoảng kinh của Chúa chớ làm bối rối tôi nữa.

22 Đoạn, hãy gọi tôi, tôi sẽ thưa lại,

Hoặc, tôi nói, thì Chúa sẽ trả lời cho tôi.

23 Số gian ác và tội lỗi tôi bao nhiêu?

Cầu Chúa cho tôi biết sự phạm luật và tội lỗi tôi.

24 Nhân sao Chúa giấu mặt Chúa,

Và cầm bằng tôi là kẻ cừu địch Chúa?

25 Chúa há muốn khiến kinh hãi chiếc lá bị gió đưa đi,

Và đuổi theo cọng rạ khô sao?

26 Vì Chúa làm cho tôi bị điều cay đắng,

Và khiến cho tôi gánh các tội ác phạm lúc thanh niên.

27 Đặt chân tôi trong xiềng tỏa,

Xét các đường lối tôi,

Và ghi ranh hạng chung quanh bước chân tôi,

28 Còn tôi bị bể nát ra như vật mục,

Như một cái áo bị sâu cắn nát vậy.”

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Gióp muốn có một tòa án? Ông xin Chúa điều gì để không lẩn tránh Chúa? Bạn làm gì khi gặp hoạn nạn mà không hiểu nguyên nhân hoạn nạn xảy ra?

Ông Gióp rơi vào tâm trạng muốn ẩn mình khỏi Chúa khi nỗi đau quá lớn xảy ra cho ông mà ông không thể biết lý do. Ông nghĩ rằng nếu có một tòa án, ông sẽ giãi bày sự công bình của ông và ông tin rằng sẽ thắng (câu 18). Ông tự tin nói rằng, nếu thua, ông sẽ chấp nhận trả giá, ngay cả tính mạng của ông (câu 19). Ông thưa với Chúa xin được miễn trừ cho ông hai điều. Thứ nhất, xin Chúa “rút tay Chúa khỏi mình tôi.” Ông xin Chúa cất tai họa khỏi ông, đừng để bàn tay Ngài đè nặng trên ông; và thứ hai, ông xin “Sự hoảng kinh của Chúa chớ làm bối rối tôi” (câu 21). Ông cầu xin Chúa cho ông sự bình an, xin đừng làm ông kinh hoàng, sợ hãi nữa. Khi Chúa ban cho ông hai điều trên thì ông sẽ không ẩn mình khỏi Chúa, khi ấy ông với Chúa sẽ có mối tương giao mật thiết như ngày nào, “Đoạn, hãy gọi tôi, tôi sẽ thưa lại, Hoặc, tôi nói, thì Chúa sẽ trả lời cho tôi” (câu 22).

Có những nỗi đau thương trong cuộc đời chúng ta mà chúng ta không thể nào giải thích. Chúng ta biết một cách tổng quát Chúa là Chân Lý và Yêu Thương. Nhưng chúng ta không thể biết chi tiết vì sao hoạn nạn, nghịch cảnh lại xảy đến cho chúng ta, gia đình, và Hội Thánh. Sự đau đớn đó khiến chúng ta có cảm giác rằng Chúa đang giận dữ, nghịch lại chúng ta và không yêu chúng ta. Chúng ta cũng như ông Gióp, bao lần ẩn mình khỏi Chúa và sống cách xa anh chị em mình. Nhưng chúng ta đều biết không ai có thể ẩn mình khỏi Chúa. Vua Đa-vít đã thưa với Chúa: Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, ví tôi nằm dưới Âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó” (Thi Thiên 139:7-8). Thay vì ẩn mình, chúng ta hãy đến với Chúa, dâng mọi nỗi niềm đau thương, mọi gánh nặng của thể xác và tâm linh lên cho Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ (Ma-thi-ơ 11:28). Khi học hết các chương cuối của sách Gióp, chúng ta sẽ thấy Chúa giải cứu ông và ban cho ông sự bình an, thịnh vượng. Hãy nhớ một điều quan trọng rằng, Chúa yêu chúng ta vô cùng và Ngài luôn ở với chúng ta đời đời. Hãy vững tin nơi Chúa.

Khi gặp hoạn nạn, nghịch cảnh, bạn có trước hết đến với Chúa và trình dâng mọi điều lên cho Ngài không?

Lạy Chúa là Đấng Yêu Thương, xin cho con biết tin cậy và đến với Chúa khi gặp hoạn nạn, thử thách. Xin Chúa Thánh Linh thêm sức trên con, và giúp con vững tin vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời.

*******

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 21.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1056130

Ai đang online?

Đang có 33 khách và không thành viên đang online