Ngày 23/10/2017

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 6:16-20

Câu gốc: “…Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (I Sa-mu-ên 15:22).

Giê-rê-mi 6:16-20: “16 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem; tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu: Hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được sự an nghỉ cho linh hồn mình. Nhưng chúng nó đáp rằng: Chúng tôi không khứng đi đường ấy. 17 Ta đã lập vọng canh kề các ngươi; hãy chăm chỉ nghe tiếng kèn. Nhưng chúng nó đáp rằng: Chúng tôi không khứng nghe.

18 Vì vậy, hỡi các nước, hãy nghe; hỡi hội chúng, hãy biết điều xảy đến giữa chúng nó! 19 Hỡi đất, hãy nghe: Nầy, ta sẽ khiến tai vạ đến trên dân nầy, tức là quả báo của ý tưởng nó, vì nó chẳng chăm nghe lời ta, và đã bỏ luật pháp ta. 20 Nào ta có cần gì nhũ hương đến từ Sê-ba, xương bồ đến từ xứ xa mà dâng cho ta? Của lễ thiêu của các ngươi chẳng đẹp lòng ta, ta chẳng lấy tế lễ của các ngươi làm vừa ý.”

Câu hỏi suy ngẫm: Tuyển dân đã dâng những của lễ nào cho Đức Giê-hô-va? Vì sao Ngài không đẹp lòng về của lễ thiêu và của tế lễ mà dân Chúa dâng lên cho Ngài? Điều gì làm cho Chúa “đẹp lòng” và “vừa ý”?

Nhũ hương từ Sê-ba và cây hương xương bồ là những hương liệu rất quý giá. Đặc biệt hương xương bồ là một trong bốn loại hương tốt và quý nhất được Đức Chúa Trời chỉ định dùng để chế dầu xức thánh (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:23-25). Dân Chúa đã dâng những hương liệu tốt nhất này để làm của tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Nhưng Chúa nói rằng “Nào ta có cần gì nhũ hương đến từ Sê-ba, xương bồ đến từ xứ xa mà dâng cho ta? Của lễ thiêu của các ngươi chẳng đẹp lòng ta, ta chẳng lấy tế lễ của các ngươi làm vừa ý” (câu 20). Không phải vì dân Chúa thực hiện không đúng những nghi thức tôn giáo mà Đức Chúa Trời lại chán chê của lễ mà họ đã dâng, nhưng vì họ chỉ dâng tế lễ cho Ngài bằng hình thức qua lễ nghi tôn giáo, còn tấm lòng và nếp sống của họ hoàn toàn không tôn cao Chúa như những điều họ thể hiện qua nghi lễ. Của lễ họ dâng lên giống như một hình thức trao đổi với Đức Chúa Trời, chứ không phải phát xuất từ tấm lòng yêu kính và vâng phục. Song điều Đức Chúa Trời mong muốn thấy nơi dân Ngài đó là sự vâng phục xuất phát từ tấm lòng yêu kính Ngài của họ.

Nhiều lúc chúng ta cũng có những suy nghĩ và hành động sai lầm tương tự như thế. Có người thích thấy tên trong danh sách dâng hiến hằng tháng, nhưng lại thường vắng mặt vào Chúa nhật để thờ phượng Chúa. Phải chăng họ nghĩ rằng việc họ lo làm ăn để gởi tiền dâng hiến đều đặn là đủ lễ nghi với Chúa rồi? Hoặc không ít người thường xuyên có mặt trong các buổi nhóm lại thờ phượng Chúa nhưng đời sống không chút thay đổi. Có thể họ theo Chúa nhiều năm tháng, nhưng lại thiếu tinh thần vâng phục và tuân giữ điều răn của Đức Chúa Trời. Và cũng có người nghĩ rằng mình cần lươn lẹo một tí như người đời trong công việc làm ăn để kiếm được nhiều tiền bạc hơn dâng lên Chúa v.v… Chúng ta nghĩ rằng Chúa cần những của lễ tương tự như vậy, nhưng chúng ta đã sai, Chúa sẽ chán chê của lễ của chúng ta như Ngài đã từng chán chê của tế lễ mà dân Y-sơ-ra-ên đã dâng. Của tế lễ chúng ta dùng để dâng lên Chúa dù quý giá đến đâu cũng không thể so bằng tấm lòng vâng phục. Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta trước hết dâng lên Ngài tấm lòng vâng phục và đời sống làm theo Lời Ngài truyền dạy.

Của tế lễ mà bạn dâng lên Chúa có làm cho Ngài “vui lòng”“vừa ý” hay không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp con luôn cẩn trọng gìn giữ đời sống tin kính và vâng phục, để của lễ mà con dâng lên được Ngài vui lòng nhậm lấy.

*******

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 22.

 


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1056154

Ai đang online?

Đang có 32 khách và không thành viên đang online