Ngày 21/12/2017

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2:1-6

Câu gốc: “Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một tướng, Là Đấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta” (câu 6).

 

Ma-thi-ơ 2:1-6: “1 Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, 2 mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài. 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. 4 Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu. 5 Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy:

6 Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa!

Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu,

Vì từ ngươi sẽ ra một tướng,

Là Đấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta.”

Câu hỏi suy ngẫm: Nơi Chúa Giê-xu sẽ sinh ra có ý nghĩa là gì? Nhờ đâu làng quê nhỏ bé Bết-lê-hem trở thành một thành lớn? Làm thế nào để chúng ta trở thành Nhà Bánh Dư Dật cho nhiều người?

Khi ký thuật sự giáng sinh của Chúa Giê-xu, Sứ đồ Ma-thi-ơ chỉ nói một câu ngắn gọn, Chúa Giê-xu sinh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê vào thời trị vì của Vua Hê-rốt (câu 1a). Vào thời điểm ấy, tận bên Đông phương có mấy nhà thông thái thấy một ngôi sao lạ xuất hiện, biết có một vị Vua mới ra đời nên vội khăn gói lên đường tìm Vua ấy để thờ lạy. Họ tìm đến thủ đô Giê-ru-sa-lem vì nghĩ rằng Vua thì phải sinh ra tại hoàng cung. Khi Vua Hê-rốt nghe tin liền triệu tập các thầy tế lễ và các thầy thông giáo để hỏi xem Đấng Christ phải sinh tại đâu. Tất cả đều căn cứ lời tiên tri trong Mi-chê 5:1-2 để khẳng định nơi sinh là Bết-lê-hem.

Để phân biệt với một thành mang tên Bết-lê-hem khác, Bết-lê-hem thuộc Giu-đê được Tiên tri Mi-chê gọi là Bết-lê-hem Ép-ra-ta nghĩa là “Nhà Bánh Dư Dật”. Đây chỉ là một làng quê nhỏ bé trong xứ Giu-đê cách Giê-ru-sa-lem hơn 8 cây số. Nhưng Bết-lê-hem lại là nơi sinh của Vua Đa-vít (I Sa-mu-ên 16:1), và là quê quán của cha mẹ chồng bà Ru-tơ (Ru-tơ 1:19). Dù chỉ là một làng rất nhỏ nhưng lời tiên tri cho biết từ đây sẽ xuất hiện một Vua, một Đấng lãnh tụ chăn dắt dân Chúa. Có Chúa Giê-xu giáng sinh, Bết-lê-hem không còn là một làng quê bị xem thường nữa mà trở thành một thành danh tiếng không kém gì các thành lớn trong xứ Giu-đê, một thành của Nhà Bánh Dư Dật.

Cơ Đốc nhân không phải là những vĩ nhân đặc biệt mà chỉ là những người bình thường tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình. Tuy nhiên, khi chúng ta có Chúa Giê-xu giáng sinh trong lòng thì từ những con người bình thường, chúng ta được Chúa biến đổi và sử dụng chúng ta thành những người đem Bánh Hằng Sống, đem Sự Sống của Chúa đến cho nhiều người. Chúng ta trở thành Bết-lê-hem Ép-ra-ta, Nhà Bánh Dư Dật nhờ có Chúa Giê-xu là Em-ma-nu-ên, là Đức Chúa Trời ngự trị trong lòng chúng ta. Kỷ niệm mùa Giáng Sinh năm nay, xin đừng ai thờ ơ như những thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo ngày trước, họ sống chỉ cách Bết-lê-hem hơn 8 cây số nhưng lòng họ cách Chúa giáng sinh diệu vợi. Họ chỉ biết Chúa trong lý trí nhưng không gặp Chúa Giáng Sinh. Họ chỉ nói giỏi nhưng không làm. Và cuối cùng họ cũng trở thành người giết Chúa chẳng khác nào Vua Hê-rốt độc ác ra lệnh giết hết các con trẻ! Mỗi chúng ta hãy thật sự mời Chúa giáng sinh trong lòng mình để ai nấy đều trở thành Bết-lê-hem Ép-ra-ta cho những người xung quanh.

Bạn có suy nghĩ gì trong mùa Giáng Sinh khi nhắc đến địa danh Bết-lê-hem Ép-ra-ta?

Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã vui lòng ngự trong con và biến đổi con thành người hữu ích cho Chúa. Nguyện đời sống con luôn truyền sự sống dư dật của Chúa đến cho nhiều người.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Ti-mô-thê 4.

 

 


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1056235

Ai đang online?

Đang có 27 khách và không thành viên đang online