Ngày 10/02/2018

Kinh Thánh: Giăng 15:9-11

Câu gốc: “Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của Ta” (câu 9).

Giăng 15:9-11:  “9 Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. 10 Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. 11 Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.”

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu hứa với các môn đồ Ngài điều gì? Ngài kêu gọi họ làm gì để cứ ở trong sự yêu thương của Chúa? Chúa đã nêu gương như thế nào? Niềm vui được trọn vẹn có nghĩa gì? Làm thế nào để kinh nghiệm tình yêu Chúa dành cho mình?

Trong chương 15, Chúa ví sánh Ngài như là cây nho thật và các môn đồ là cành nho. Cành nho cần phải gắn chặt vào cây nho thì mới có sự sống. Sau khi cho các môn đồ thấy được hình ảnh gắn kết giữa cây nho và cành nho, Chúa hứa với họ rằng: “Như Cha đã yêu thương Ta thể nào, Ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy” (câu 9a). Chúng ta đều biết Đức Chúa Cha yêu thương Chúa Giê-xu là Con Một của Ngài biết bao! Nhiều lần Đức Chúa Cha đã khẳng định về Chúa Giê-xu: “Này là Con yêu dấu của Ta” (Ma-thi-ơ 3:17). Giờ đây, Chúa Giê-xu hứa sẽ yêu các môn đồ Ngài cũng như hết thảy ai đi theo Ngài bằng tình yêu mà Đức Chúa Cha đã yêu Ngài. Tình yêu của Đức Chúa Cha là tình yêu bao la, sâu rộng, không thể chia lìa. Tình yêu vượt trổi hơn mọi tri thức mà chúng ta không thể nào hiểu hết được. Vậy mà Chúa Giê-xu đã yêu chúng ta bằng tình yêu ấy, mỗi chúng ta chỉ có thể cúi đầu nhận lãnh và tạ ơn Ngài mà thôi.

Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đồ “cứ ở trong sự yêu thương của ta” (câu 9b), có nghĩa là hãy liên tục nhận lãnh và tận hưởng tình yêu thương của Chúa ban cho, chỉ với một điều kiện là “vâng giữ” các điều răn của Ngài (câu 10). Chúa Giê-xu đã nêu gương tuyệt vời về sự vâng phục chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Cha, “Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:8). Và Chúa đã kêu gọi các môn đồ cũng như mỗi chúng ta phải biết “vâng giữ các điều răn Ngài”. Lý do Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đồ cứ ở trong Ngài là để luôn được nhận lấy sự sống và kinh nghiệm tình yêu của Ngài dành cho họ. Một lý do nữa là để “niềm vui của ta ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn” (câu 11 BTTHĐ). Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ hưởng được sự vui mừng trọn vẹn trong Chúa trong mọi hoàn cảnh. Niềm vui thật chỉ đến từ mối thông công thường xuyên với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Niềm vui được sống hàng ngày với Chúa Giê-xu và kinh nghiệm tình yêu của Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi thăng trầm của cuộc sống. Để hưởng được tình yêu của Cứu Chúa Giê-xu rõ ràng và thực tiễn trong đời sống, chúng ta phải ở trong mối liên hệ mật thiết với Ngài như cành nho gắn vào cây nho thì mới có thể sống và kết quả được.

Bạn có đang ở trong mối liên hệ yêu thương với Chúa Giê-xu cách tốt đẹp không? Có điều gì cần tỉa sửa để tốt hơn chăng?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn giữ mối thông công với Chúa mỗi ngày để con có thể kinh nghiệm được tình yêu tuyệt vời Chúa dành cho con.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 41.


GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
436233

Ai đang online?

Đang có 19 khách và không thành viên đang online