Ngày 17/02/2018

Kinh Thánh: Thi Thiên 1

Câu gốc: “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng” (câu 3).

Thi Thiên 1:  

“1 Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ,

Chẳng đứng trong đường tội nhân,

Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;

2 Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va,

Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.

3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước,

Sanh bông trái theo thì tiết,

Lá nó cũng chẳng tàn héo;

Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.

4 Kẻ ác chẳng như vậy đâu;

Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi.

5 Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét,

Tội nhân cũng không được vào hội người công bình.

6 Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình,

Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.”

Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên 1 đề cập mấy thành phần, và kết cuộc của họ ra sao? Ai có quyền ban phước hay trừng phạt trên con người? Chúng ta cần làm gì để có được đời sống phước hạnh?

Thi Thiên là sách tôn vinh Đức Chúa Trời. Những lời thi ca mở đầu cho chúng ta biết rằng trên đời này có hai loại người: người công bình và kẻ ác. Người công bình là người có nếp sống yêu mến Lời Đức Chúa Trời, ngày đêm suy ngẫm Lời của Ngài, lấy Lời Chúa làm khuôn vàng thước ngọc cho mọi quyết định của đời sống mình. Tuy trước giả không miêu tả cụ thể về kẻ ác, nhưng có thể ngầm hiểu, người nào không yêu mến và làm theo sự dạy dỗ của Lời Đức Chúa Trời đều không phải là người công bình, và trước giả gọi những người như vậy là kẻ ác. Mỗi thành phần khác nhau sẽ có những kết cuộc tương xứng với cách sống của họ. Trước giả khẳng định rằng, đời sống của người công bình như cây trồng bên dòng nước, sinh bông kết trái đúng mùa, cành lá không khi nào bị tàn héo, và sẽ được thịnh vượng trong mọi sự. Ngược lại, đời sống kẻ ác giống như rơm rác bị gió cuốn bay đi, không đứng nổi trong ngày đoán xét, và cuối cùng là bị diệt vong. Thi Thiên này được mở đầu bằng từ phước, và kết thúc bằng từ diệt vong, nhằm nhấn mạnh sự đối lập hoàn toàn giữa kết cuộc của người công bình và kẻ ác. Trước giả cũng cho chúng ta biết, chỉ có Đức Giê-hô-va là Đấng duy nhất có quyền quyết định trên vận mệnh của người công bình và kẻ ác, chứ không phải bất kỳ một ai khác (câu 6). Điều này khích lệ chúng ta sống công chính, yêu mến luật pháp của Chúa, sống với Lời Chúa mỗi ngày để hưởng được đời sống phước hạnh do Đức Giê-hô-va ban cho.

Những người chưa biết Chúa thường cầu xin “ơn trên” hoặc một vị thần nào đó ban phước cho mình như một hình thức cầu may bâng quơ trong ngày Tết, vì không có sự chắc chắn nào cho lời cầu xin của họ. Nhưng Thi Thiên thứ nhất khẳng định với chúng ta rằng, sự ban phước là điều chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ làm trên đời sống của người công bình. Năm mới đến, chúng ta luôn ao ước được sự ban phước đến từ Chúa, nhưng trước hết chúng ta cần phải suy xét lại nếp sống của mình giống với người công bình hay giống với kẻ ác, vì Chúa chỉ ban phước cho người công bình, còn kẻ ác thì sẽ nhận hậu quả từ việc làm xấu xa của họ. Một đời sống phước hạnh là đời sống làm theo luật pháp của Chúa, và nhận được ơn phước dư dật đến từ Chúa.

Bạn có quyết định cụ thể nào cho năm mới trong việc sống theo nếp sống của người công bình?

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài biết và ban phước trên người công bình. Xin Chúa giúp con yêu mến Lời Chúa, sống với Lời Ngài mỗi ngày, và kinh nghiệm đời sống phước hạnh trong suốt năm mới này.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 48.


GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
436240

Ai đang online?

Đang có 15 khách và không thành viên đang online