Ngày 19/02/2018

Kinh Thánh: Giăng 14:25-26

Câu gốc: “Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi” (câu 26).

Giăng 14:25-26:  25 Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. 26 Nhưng Đấng Yên-ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.”

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi trả lời thắc mắc của ông Giu-đe, Chúa Giê-xu dạy tiếp điều gì về Đấng An Ủi? Chúa cho biết Đấng An Ủi tức là Đức Thánh Linh sẽ làm gì cho môn đồ? Chúng ta cần đọc và học Lời Chúa với tấm lòng như thế nào?

Sau khi trả lời thắc mắc của ông Giu-đe, Chúa Giê-xu tiếp tục dạy dỗ về Đấng An Ủi tức là Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu nói rằng trong suốt ba năm Ngài ở cùng môn đồ, Ngài “đã nói những điều đó” (câu 25), là những lời dạy về yêu Chúa và vâng giữ điều răn Ngài. Nhưng bây giờ, Chúa dạy về Đức Thánh Linh là Đấng “ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi” (câu 17), Đấng ấy sẽ tiếp tục dạy dỗ môn đồ sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên.

Trước hết, Chúa cho biết “Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống.” Đức Chúa Giê-xu yêu thương môn đồ không muốn để họ mồ côi nên đã nài xin Cha ban một Đấng An Ủi khác, và Cha đã nhân Danh Chúa Giê-xu sai Đức Thánh Linh đến với môn đồ. Lời của Chúa phán đã ứng nghiệm trong ngày Lễ Ngũ Tuần, Đức Thánh Linh đã giáng lâm để ở cùng và đồng công với các môn đồ trong công tác làm chứng về Chúa Giê-xu. Chúa cho biết khi Ngài không còn ở bên cạnh môn đồ để dạy dỗ nữa thì chính Đức Thánh Linh trong lòng họ sẽ dạy dỗ họ mọi sự. Đồng thời, Đức Thánh Linh cũng sẽ nhắc lại cho môn đồ nhớ mọi điều Chúa Giê-xu đã phán dạy. Về sau, các sứ đồ cùng một số trước giả được Đức Thánh Linh dạy cho họ hiểu rõ và nhớ những chân lý sâu nhiệm để họ ghi lại chính xác cuộc đời, chức vụ cùng những lời dạy của Chúa Giê-xu trong sách Phúc Âm, cũng như viết những bức thư gây dựng Hội Thánh, nhờ đó mà chúng ta có được bộ Kinh Thánh Tân Ước ngày nay.

Tạ ơn Chúa vì mỗi chúng ta khi tin nhận Chúa Giê-xu thì Đức Thánh Linh cũng ngự vào lòng để ở với và ở trong chúng ta. Chính Ngài cũng sẽ soi sáng và dạy dỗ chúng ta khi chúng ta đến với Lời Chúa. Vì vậy, mỗi con dân Chúa cần phải nhớ rằng “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong” (Giô-suê 1:8). Khi đến với Lời Chúa, hãy cầu nguyện và đầu phục Đức Thánh Linh để Ngài giúp chúng ta nhận biết ý Chúa cũng như ban năng lực làm theo ý Chúa hầu cho cuộc sống chúng ta được may mắn và được phước.

Bạn có đang học Lời Chúa mỗi ngày với sự soi sáng của Đức Thánh Linh không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Đức Thánh Linh đã soi dẫn các tiên tri và sứ đồ để con có được Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời. Xin Đức Thánh Linh soi sáng cho con, giúp con sốt sắng đọc và học Lời Chúa mỗi ngày, và xin ban năng lực cho con để con làm theo Lời Chúa.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 50.


GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
436234

Ai đang online?

Đang có 20 khách và không thành viên đang online