Ngày 02/07/2020

TÌNH YÊU ĐƯỢC THỂ HIỆN

Câu gốc: 

“Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình” (câu 27).

Lu-ca 10:25-37

“25 Bấy giờ, một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Jêsus rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? 26 Ngài phán rằng: Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? 27 Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; 6:5 và yêu người lân cận như mình. 8 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đáp phải lắm; hãy làm điều đó, thì được sống.

29 Song thầy ấy muốn xưng mình là công bình, nên thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Ai là người lân cận tôi? 30 Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô, lâm vào tay kẻ cướp, nó giựt lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. 31 Vả, gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy, thì đi qua khỏi. 32 Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi. 33 Song có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương; 34 bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại; đoạn, cho cỡi con vật mình đem đến nhà quán, mà săn sóc cho. 35 Đến bữa sau, lấy hai đơ-ni-ê đưa cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn sóc người nầy, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. 36 Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? 37 Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy.”

Câu hỏi suy ngẫm: Tình yêu thương được thể hiện như thế nào trong ẩn dụ Chúa Giê-xu kể cho thầy dạy luật nghe? Chúa bảo ông phải làm gì? Bạn thể hiện tình yêu thương dành cho người khác ra sao?

Trong khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ, các thầy dạy luật thường đặt những câu hỏi liên quan đến luật pháp hay thần học nhằm mục đích đưa Ngài vào tình huống khó xử. Vì Chúa Giê-xu biết hầu hết các thầy dạy luật biết rõ luật pháp nhưng họ lại không làm theo, nên trong nhiều trường hợp, Ngài đã dùng những ẩn dụ hay những hình ảnh minh họa đối đáp cùng họ để dạy dỗ và giúp họ phải suy nghĩ lại. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu đã dùng một ẩn dụ để bảo thầy dạy luật phải thực hành luật pháp “kính Chúa và yêu người,” là điều mà ông đã dùng để trả lời với Chúa (câu 27-28).

Qua ẩn dụ Chúa kể, Ngài chỉ ra thái độ và cách sống của từng hạng người trong xã hội lúc bấy giờ. Khi thấy người bị cướp nằm dở sống dở chết bên đường, những vị chức sắc biết rõ điều răn, luật pháp của Chúa lại lẩn tránh việc giúp người gặp nạn và không hề bày tỏ chút lòng thương xót nào đối với người này (câu 31-32). Trong khi đó, một người Sa-ma-ri xa lạ, là người ngoại bang bị dân Do Thái khinh rẻ, lại “động lòng thương xót”. Người Sa-ma-ri không chỉ động lòng thương xót mà còn thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm thiết thực dành cho nạn nhân. Ông đã sẵn sàng hy sinh những điều mình có, cả thì giờ, tiền của và công sức để giúp đỡ người gặp nạn cách tận tình, tới nơi tới chốn (câu 33-35). Rõ ràng hành động giúp đỡ của người Sa-ma-ri này xuất phát từ tấm lòng thương xót với một tình yêu vô điều kiện dành cho người đang ở trong hoàn cảnh cần giúp đỡ. Và Chúa Giê-xu đã kết luận với thầy dạy luật rằng: “Hãy đi, làm theo như vậy” (câu 37).

Các thầy tế lễ, người Lê-vi và cả những người dạy luật là những người biết rõ luật pháp của Chúa nhưng chỉ hiểu biết trên lý thuyết mà thiếu thực hành trong việc thể hiện tình yêu đối với người khác. Ngày nay, nhiều Cơ Đốc nhân cũng nắm rõ Lời Chúa dạy là phải “yêu người lân cận như mình”, nhưng ít người thể hiện được tình yêu một cách cụ thể qua những hành động quan tâm, giúp đỡ người xung quanh. Là con cái Chúa, nhận được tình yêu, sự chăm sóc của Chúa mỗi ngày, chúng ta phải sống thể hiện tình yêu đối với chính Chúa và với người lân cận mình bằng những hành động cụ thể trong nếp sống của chúng ta. Qua đó, người khác có thể thấy tình yêu Chúa qua mỗi Cơ Đốc nhân. Đừng chỉ nói tình yêu bằng môi miệng, nhưng “Hãy đi, làm theo như vậy.”

Bạn có quan tâm và thể hiện tình yêu cụ thể với anh chị em đang có nhu cầu chưa?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì tình yêu của Ngài đã được bày tỏ qua ơn cứu chuộc Ngài dành cho con. Xin Chúa nhắc nhở và giúp con luôn biết sống thể hiện tình yêu bằng hành động cụ thể đối với người xung quanh con.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: E-xơ-ra 10.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1092999

Ai đang online?

Đang có 20 khách và không thành viên đang online