Ngày 11/07/2020

BÀY TỎ TÌNH YÊU THƯƠNG QUA LỜI NÓI ÂN HẬU

Câu gốc: 

“Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào” (Cô-lô-se 4:6).

Gia-cơ 3:1-6

“1 Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy, mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. 2 Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình. 3 Chúng ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa, cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả và mình nó được. 4 Hãy xem những chiếc tàu: dầu cho lớn mấy mặc lòng, và bị gió mạnh đưa đi thây kệ, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cạy bát nó, tùy theo ý người cầm lái. 5 Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ, mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên! 6 Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy.”

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ cho biết sức mạnh của lời nói ra sao? Kinh Thánh lên án những lời dữ như thế nào? Kinh Thánh dạy gì về lời ân hậu? Chúa Giê-xu phán gì về lời nói (Ma-thi-ơ 12:36-37)? Chúng ta bày tỏ tình yêu qua lời nói thế nào?

Ông Gia-cơ cảnh cáo rằng chúng ta rất khó chế ngự được cái lưỡi, tức là lời nói, và mọi người ai cũng thường bị vấp phạm trong lời nói. Lời dữ hay lời độc ác có tác dụng tàn phá mạnh mẽ như ngọn lửa, có thể hủy hoại cả đời người của chính người nói hoặc của người nghe (Gia-cơ 3:1-6).

Kinh Thánh lên án nhiều hình thức của lời dữ, lời nói không thể hiện tình yêu thương. Châm Ngôn 12:18 cảnh cáo lời nói vô độ, nói bừa bãi, thiếu suy nghĩ, gây thương tổn giống như bị gươm đâm. Thói xấu ngồi lê đôi mách (thèo lẻo), tiết lộ chuyện riêng tư của người khác cũng bị lên án (Châm Ngôn 11:13; I Ti-mô-thê 5:13-14). Sứ đồ Phao-lô khuyên “Đừng nói những lời tục tĩu, nhảm nhí, thô bỉ, là những điều không thích hợp, tốt hơn nên dâng lời cảm tạ Chúa” (Ê-phê-sô 5:4 BTTHĐ). Về phương diện luật pháp của Đức Chúa Trời, điều răn thứ 9 cấm làm chứng dối (Xuất Ê-díp-tô 20:16).

Về phương diện tích cực, Kinh Thánh nhắc nhở con cái Chúa dùng lời nói cách ân hậu, đem ích lợi cũng như bày tỏ tình yêu thương cho người nghe (Cô-lô-se 4:6). Sứ đồ Phao-lô đã an ủi những kẻ gặp hoạn nạn giống như ông đã được Chúa an ủi (II Cô-rinh-tô 1:3-4). Đối với những người bị chao đảo trong niềm tin, Lời Chúa dạy nên khuyên bảo họ (Hê-bơ-rơ 3:12-14), trình bày sự thật trong tình yêu thương (Ê-phê-sô 4:15). Chúng ta nên tập thói quen khen ngợi, khích lệ sự phục vụ của anh chị em khác (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:11), nhưng phải thành thật, lời khen quá đáng hoặc “đầu môi chót lưỡi” khiến người nghe coi thường. Đó là những lời nói tích cực, thể hiện tình yêu thương.

Khi Chúa Giê-xu chữa lành một người bị quỷ ám, mù và câm, những người Pha-ri-si xuyên tạc rằng Ngài nhờ chúa quỷ là Bê-ên-xê-bun mà đuổi quỷ này. Chúa bèn phán rằng, “Ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói; vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt” (Ma-thi-ơ 12:36-37). Vậy, chẳng những hành động, nhưng cả lời nói cũng phải bị chịu Chúa xét xử. Điều này nhắc nhở chúng ta là con cái Chúa phải cẩn thận trong lời nói, tránh những lời dữ gây tổn hại người khác, những lời nói gây tổn thương, chia rẽ. Hãy dùng môi miệng mình tôn vinh Đức Chúa Trời và tập tành nói những lời lành, lời ân hậu thể hiện tình yêu thương, khích lệ và gây dựng cho người khác. Hãy bắt đầu thực hành những điều này từ những người trong gia đình, trong Hội Thánh.

Bạn có thường thể hiện tình yêu thương với nhau bằng lời nói ân hậu không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con thường vấp phạm trong lời nói. Xin Chúa ban ơn cho cả hành động và môi miệng con luôn là những của lễ có mùi thơm đẹp lòng Ngài!

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nê-hê-mi 6.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1093047

Ai đang online?

Đang có 30 khách và không thành viên đang online