Ngày 12/07/2020

XÉT LÒNG

Câu gốc: 

“Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời” (Thi Thiên 139:23-24).

Châm Ngôn 4:20-27

“20 Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta,

Khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta.

21 Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con,

Hãy giữ lấy nơi lòng con.

22 Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó,

Và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ.

23 Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết,

Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.

24 Con hãy dẹp ra sự gian tà của miệng,

Và bỏ cách xa con sự giả dối của môi.

25 Mắt con hãy ngó ngay trước mặt,

Và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con.

26 Hãy ban bằng cái nẻo của chân con đi,

Và lập cho vững vàng các đường lối con,

27 Chớ xây qua bên hữu hay bên tả;

Hãy dời chân con khỏi sự ác.”

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn khuyên dạy con cái những điều gì qua phân đoạn Kinh Thánh này? Bạn nhận thấy lòng mình đối với Chúa ra sao? Những điều gì bạn nên thay đổi để đời sống đẹp lòng Chúa hơn?

Trong phần cuối chương 4, Vua Sa-lô-môn dạy con cái xét lòng với Chúa. Ông dạy cho con cái đánh giá đời sống qua nhiều khía cạnh, để xem có điều gì vi phạm luật lệ Chúa không. Thứ nhất, hãy xem con có đang nghe và vâng lời cha hay không? Lời của Vua Sa-la-môn hướng dẫn con sống theo sự công chính, thánh thiện của Chúa. Những lời này “là sự sống” vì là lời đưa con đến sự kính sợ Chúa. Ông muốn mắt con phải đọc Lời Chúa thường xuyên (câu 21), không nhìn trái, nhìn phải, mà chỉ hướng về Chúa (câu 25). Thứ hai, ông muốn con xét tấm lòng đã làm theo Lời Chúa dạy và sống ngay thẳng trước mặt Chúa chưa? Ngay cả người làm cha, làm mẹ như ông cũng không thể thấy và hiểu hết những suy nghĩ của con cái, nhưng Chúa Toàn tri hoàn toàn biết rõ. Ông muốn con phải trung thực với Chúa, với người, vì như thế con mới nhận được sự sống đời đời: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (câu 23). Thứ ba, ông dạy con nói lời thánh thiện và đạo đức (câu 24). Lời nói xuất phát từ tấm lòng, khi lòng trong sạch thì lời nói mới trong sạch. Cuối cùng, ông dạy con hãy xem bước chân của con đang có đi trên đường chánh trực hay không. Nếu chân con đang lạc bước vào con đường tội lỗi, hãy rời xa ngay con đường ấy và ăn năn với Chúa, trở lại đi trong đường lối của Ngài.

Sau một giai đoạn học tập, học sinh phải thi để đánh giá mức độ kiến thức. Nông dân cũng xem sản lượng thu hoạch để biết kết quả vụ mùa trong năm. Thương gia cũng phải xem thu nhập từng ngày, từng tháng để biết lời lỗ. Đánh giá kết quả trên mọi lãnh vực của cuộc sống là điều quan trọng, nhưng điều quan trọng nhất của mỗi Cơ Đốc nhân là đánh giá, xem xét lòng mình đối với Chúa. Vua Đa-vít cầu xin Chúa tra xét lòng, tư tưởng của ông để xem có điều gì sai trật, giúp ông tránh xa tội lỗi, dắt ông vào con đường đời đời (Thi Thiên 139:23). Sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa: “Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình: Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giê-xu Christ ở trong anh em sao?” (II Cô-rinh-tô 13:5). Khi chúng ta biết Chúa ở trong chúng ta, chúng ta phải cẩn thận về điều chúng ta nghe, thấy, lời chúng ta nói, đường lối chúng ta đi, và điều chúng ta nghĩ đến, mọi điều ấy có đẹp lòng Chúa chăng?

Lòng bạn ra sao đối với Chúa, và đời sống bạn có làm vinh Danh Chúa không?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã yêu con và tha tội cho con. Xin Chúa giúp con biết xét lòng, và chỉ dạy con sống đẹp lòng Chúa. Xin cho đời sống con luôn làm sáng Danh Ngài.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nê-hê-mi 7.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1092992

Ai đang online?

Đang có 24 khách và không thành viên đang online