Ngày 27/07/2020

SỰ TÀN KHỐC CỦA CHIẾN TRANH VÀ HẬN THÙ

Câu gốc: 

“Ngài sẽ làm sự phán xét trong các nước, đoán định về nhiều dân. Bấy giờ họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến tranh” (Ê-sai 2:4).

 

I Sử Ký 20:1-8

*******

“1 Qua năm mới, lúc các vua thường ra đánh giặc, Giô-áp cầm đạo binh kéo ra phá hoang xứ dân Am-môn; người đến vây thành Ráp-ba; còn Đa-vít ở tại Giê-ru-sa-lem. Giô-áp hãm đánh Ráp-ba, và phá hủy nó. 2 Đa-vít lấy mão triều thiên của vua dân Am-môn khỏi đầu người, cân được một ta-lâng vàng, và ở trên có những ngọc báu; bèn lấy mão triều thiên ấy đội trên đầu Đa-vít; lại từ trong thành người lấy ra rất nhiều của cướp. 3 Còn dân sự ở trong thành, người đem ra mà cắt xẻ ra hoặc bằng cưa, hoặc bằng bừa sắt, hay là bằng rìu. Đa-vít làm như vậy cho các thành của dân Am-môn. Đoạn, Đa-vít và cả quân lính đều trở về Giê-ru-sa-lem.

4 Sau việc đó, xảy có chinh chiến với dân Phi-li-tin tại Ghê-xe. Khi ấy Si-bê-cai, người Hu-sa-tít, đánh giết Síp-bai, vốn thuộc trong dòng kẻ giềnh giàng; chúng bèn bị suy phục.

5 Lại còn giặc giã với dân Phi-li-tin nữa: Ên-ha-nan, con trai của Giai-rơ, đánh giết Lác-mi, em của Gô-li-át, người Gát; cái cán giáo người lớn như cây trục của thợ dệt.

6 Lại còn một trận đánh nữa tại Gát; ở đó có một người tướng tá lớn cao, có mỗi tay sáu ngón và mỗi chân sáu ngón, hết thảy là hai mươi bốn ngón; hắn cũng thuộc về dòng giềnh giàng. 7 Hắn sỉ nhục Y-sơ-ra-ên; nhưng Giô-na-than, con trai của Si-mê-a, em của Đa-vít, đánh giết người. 8 Những kẻ đó đều thuộc về dòng giềnh giàng tại Gát; chúng đều bị tay Đa-vít và tay các tôi tớ người giết đi.”

 

Câu hỏi suy ngẫm

Các vua thường làm gì vào mùa xuân? Vua Đa-vít làm gì khi chiến thắng dân Am-môn? Qua đó, chúng ta thấy sự tàn khốc của chiến tranh và hận thù như thế nào? Khi nào thế giới sẽ không còn chiến tranh và hận thù?

 

Vào mùa xuân khi thời tiết không còn lạnh lẽo khắc nghiệt, đó là mùa chinh chiến của các vua. Vì trước đây Vua Am-môn đã sỉ nhục các sứ giả của Vua Đa-vít nên tướng Giô-áp đem binh đi “phá hoang xứ dân Am-môn,” vây thủ đô Ráp-ba, rồi mời Vua Đa-vít đến chiếm lấy thành (II Sa-mu-ên 12:26-28). Vua Đa-vít đã tước vương miện trên đầu Vua Am-môn mà đội lên đầu mình, thể hiện sự chiến thắng trọn vẹn. Còn dân trong thành thì II Sa-mu-ên 12:31 cho biết: “Người điệu dân sự ở thành ấy ra, bắt chúng phải làm công dịch bằng cưa, bừa sắt, rìu sắt, và lò gạch; người cũng đãi hết thảy thành của dân Am-môn như vậy”. Vua Đa-vít đã không giết dân thành Am-môn mà chỉ buộc họ phải lao động khổ sai bằng cưa, bừa sắt, rìu, và lao động trong lò gạch.

 

Vì sao Vua Đa-vít đối xử với dân Am-môn như vậy? Vua Đa-vít sinh sống trong thời đại con người đối xử với nhau cách nghiệt ngã vì sự tồn vong của bản thân, gia đình và dân tộc mình. Tuy nhiên, dù là hành hại kẻ thù bằng sự giết chóc hay lao động khổ sai thì vẫn cho thấy sự tàn khốc của chiến tranh và thù hận.

 

Sự tàn khốc của chiến tranh và thù hận sẽ không còn nữa khi Đấng Christ đến cai trị thế giới này. Tiên tri Ê-sai đã nói về một ngày khi “Ngài sẽ làm sự phán xét trong các nước,… Bấy giờ họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến tranh” (Ê-sai 2:4). Dù hiện nay chiến tranh giữa các nước vẫn còn khốc liệt, sự gian ác và thù hận vẫn đang diễn ra nhưng đối với những người đã nhận Đấng Christ cai trị lòng mình thì tất cả những gian ác, ganh ghét, thù hận phải nhường chỗ cho sự ngự trị của Chúa, cho tình yêu thương và hòa bình mà Ngài mang đến như lời bài hát Khi Chúa Vào Đời, “Lòng người cô đơn tìm đâu thấy tình thương, hận thù ghen ghét xâm chiếm bao tâm hồn. Chúa đem đến cho người tình thương rất tuyệt vời, Khắp nơi mừng vui từ khi Chúa vào đời.” Thế giới đang trông đợi ngày tốt đẹp khi Đấng Christ đến cai trị. Nhưng trước khi hận thù và ghen ghét không còn trên thế gian này thì Cơ Đốc nhân phải là những người sống thể hiện tinh thần yêu thương của Đấng Christ, đem lại hòa bình, niềm vui và hy vọng cho thế nhân.

 

Giữa thế giới chiến tranh và thù hận, bạn có đang thể hiện tinh thần yêu thương của Đấng Christ trong đời sống mình không?

 

Lạy Chúa, xin cho con có thể sống yêu thương như Đấng Christ đã yêu để qua cách cư xử của con, những người chưa biết Chúa sẽ biết được tình yêu rất tuyệt vời của Ngài.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 6.

 

 

 


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1168585

Ai đang online?

Đang có 10 khách và không thành viên đang online