Ngày 06/08/2020

DÙ CHẾT VẪN TIN CẬY CHÚA

Câu gốc: 

“Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài” (Gióp 13:15a).

 

Gióp 2:1-10

*******

“1 Xảy ra một ngày kia, các con trai của Đức Chúa trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, Sa-tan cũng có đến trong vòng chúng đặng ra mắt Đức Giê-hô-va. 2 Đức Giê-hô-va bèn phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. 3 Đức Giê-hô-va lại phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng? Trên đất chẳng có ai giống như người, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác; lại người bền đỗ trong sự hoàn toàn mình, mặc dầu ngươi có giục ta phá hủy người vô cớ. 4 Sa-tan thưa lại với Đức Giê-hô-va rằng: Lấy da đền da, phàm vật chi một người có, tất sẽ trao thế cho mạng sống mình. 5 Nhưng bây giờ xin Chúa hãy giơ tay ra, đụng đến hại xương thịt người ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. 6 Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Kìa, người ở trong tay ngươi; nhưng chỉ hãy giữ mạng sống người.

7 Sa-tan bèn lui ra khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, hành hại Gióp một bịnh ung độc, từ bàn chân cho đến chót đầu. 8 Gióp lấy một miếng sành đặng gãi mình, và ngồi trong đống tro. 9 Vợ người nói với người rằng: Uả? Ông hãy còn bền đỗ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời, và chết đi! 10 Người đáp lại rằng: Ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Uả sao! Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình.”

 

Câu hỏi suy ngẫm

Thử thách thứ hai của ông Gióp là gì? Lời đáp của ông với vợ thể hiện đức tin của ông nơi Chúa như thế nào? Nhờ đâu bạn có thể giữ được lòng tin cậy Chúa trọn vẹn dù trải qua hoạn nạn, chết chóc?

 

Mở đầu câu chuyện này là quang cảnh trên thiên đàng khi có các thiên sứ lẫn Sa-tan đến trình diện Đức Chúa Trời. Chúa hỏi Sa-tan có để ý đến ông Gióp là đầy tớ trung tín, trọn vẹn và ngay thẳng của Ngài không? Chúa khen ngợi tấm lòng kính sợ Chúa và tránh xa điều ác của ông dù phải chịu đựng những thử thách do Sa-tan xin Chúa thực hiện trên gia đình ông. Sa-tan cho rằng ông Gióp vẫn trung thành với Chúa vì Ngài chưa đụng đến thân thể ông, nên nó xin Chúa cho phép nó đánh vào xương thịt của ông Gióp. Chúa chấp thuận nhưng dặn Sa-tan không được đụng đến mạng sống của ông Gióp.

 

Thế là ông Gióp phải chịu thử thách thứ hai qua một chứng ung nhọt nhức nhối từ đầu đến chân (câu 7). Diện mạo của ông Gióp trở nên ghê tởm nên ông phải ra ngoài thành ngồi trong đống tro, lấy mảnh sành mà gãi (câu 8). Trong cơn đau đớn tột cùng đó, có lẽ ông bị mọi người xa lánh, ngay cả người thân duy nhất còn lại trong gia đình là vợ ông. Bằng chứng là vợ ông đã buông lời mỉa mai: “Ủa? Ông vẫn giữ tấm lòng trọn lành được sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi!” (câu 9 BTTHĐ). Đây cũng là điều Sa-tan mong đợi ông Gióp sẽ làm vì nó nghĩ nếu “Chúa thử giơ tay đánh vào xương thịt của Gióp xem ông ta có phỉ báng Chúa ra mặt không!” (câu 5 BTTHĐ). Tuy nhiên, ông Gióp không hề oán trách Chúa mà ngược lại ông còn thể hiện đức tin tuyệt đối nơi Ngài qua câu trả lời với vợ ông (câu 10a). Và Kinh Thánh khẳng định: “Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình” (câu 10b).

 

Sau đó, khi ba người bạn của ông Gióp đến để an ủi ông, họ lại quay qua tranh luận về lý do ông chịu hoạn nạn, ông vẫn không hề phỉ báng Chúa hay trách Ngài. Trái lại, trong nỗi khổ đau, ông càng tin cậy Chúa và ông đã khẳng định với họ: “Dù Chúa giết tôi, tôi vẫn tin cậy Ngài” (Gióp 13:15a BTTHĐ).

 

Ông Gióp đã sống thể hiện một đức tin trọn vẹn nơi Chúa dù hoàn cảnh có như thế nào. Với lòng tin cậy Chúa trọn vẹn, cuối cùng ông Gióp đã nhận được bài học quý báu cho mình (Gióp 42:5-6). Ông đã giữ trọn hai điều trước mặt Chúa cho dù phải đối diện với cái chết, đó là đức tin và đời sống chính trực. Gương mẫu của ông Gióp khích lệ chúng ta cứ giữ tấm lòng tin cậy Chúa trọn vẹn dù trong hoạn nạn, chết chóc. Đức tin là sống hoàn toàn vâng phục theo mọi chương trình Đức Chúa Trời đặt để, không toan tính, hoài nghi, hay than trách khi hoạn nạn, thử thách xảy đến.

 

Bạn có quyết lòng tin cậy Chúa bất chấp hoàn cảnh thế nào hay không?

Lạy Chúa, xin giúp cho đức tin của con luôn vững vàng nơi Chúa, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hay hoàn cảnh. Dù thử thách có thế nào, xin cho con giữ trọn lòng tin cậy Ngài.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 16.

 

 

 


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1168617

Ai đang online?

Đang có 30 khách và không thành viên đang online