Ngày 13/08/2020

CHÚA VĨ ĐẠI

Câu gốc: 

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta cũng có phó vào tay chúng ta Óc, vua Ba-san, và cả dân sự người; chúng ta có đánh bại người đến chừng không còn lại một ai” (câu 3).

 

Phục Truyền 3:1-11

*******

“1 Bấy giờ, chúng ta trở lại bắt đường Ba-san đi lên. Óc, vua Ba-san, và cả dân sự người ra đón chúng ta, đặng giao chiến tại Ếch-rê-i. 2 Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: ngươi chớ sợ, vì ta đã phó người, cả dân sự và xứ người vào tay ngươi; ngươi sẽ làm cho người như ngươi đã làm cho Si-hôn, vua A-mô-rít, ở tại Hết-bôn. 3 Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta cũng có phó vào tay chúng ta Óc, vua Ba-san, và cả dân sự người; chúng ta có đánh bại người đến chừng không còn lại một ai. 4 Trong lúc đó chúng ta chiếm lấy các thành của người, không có thành nào mà mình không chiếm lấy; tức là sáu mươi cái thành và toàn miền Ạt-gốp, là nước của Óc trong xứ Ba-san. 5 Các thành nầy vốn là đồn lũy có vách cao, cửa và cây gài; cũng có lấy những thành không có vách rất nhiều. 6 Chúng ta khấn vái tận diệt các thành nầy, như chúng ta đã làm cho Si-hôn, vua Hết-bôn, tức là khấn vái diệt hết các thành, các người nam, người nữ, và con trẻ. 7 Nhưng chúng ta chiếm lấy về phần mình hết thảy súc vật và hóa tài của các thành ấy.

8 Vậy, trong lúc đó, chúng ta chiếm lấy của hai vua A-mô-rít, xứ bên kia sông Giô-đanh, từ khe Ạt-nôn đến núi Hẹt-môn 9 (dân Si-đôn gọi núi Hẹt-môn là Si-ri-ôn; còn dân A-mô-rít đặt tên là Sê-ni-rơ); 10 các thành của đồng bằng, toàn Ga-la-át và toàn Ba-san, cho đến Sanh-ca và Ết-rê-i, là hai thành của nước Óc trong Ba-san. 11 (Vì về dân tộc Rê-pha-im, chỉ có một mình Óc, vua Ba-san, còn lại. Nầy, cái giường bằng sắt của người, há chẳng còn tại Ráp-ba, thành của con cháu Am-môn sao? Bề dài giường là chín thước, bề ngang bốn thước, theo thước tay người nam.)”

 

Câu hỏi suy ngẫm

Dân Y-sơ-ra-ên đang bị nước nào tấn công? Vua Óc là một vị vua thế nào trong miền của dân A-mô-rít? Tường thành và đồn lũy của xứ Ba-san thế nào? Chiến thắng của dân Y-sơ-ra-ên có ý nghĩa gì? Bài học này khích lệ gì cho chúng ta?

 

Dân Y-sơ-ra-ên bị Vua Óc, xứ Ba-san tấn công khi đi ngang địa phận của họ. Chúng ta cần biết, Vua Si-hôn và Vua Óc là những vị vua hùng mạnh trong miền của dân A-mô-rít ở phía đông sông Giô-đanh. Thế nên, việc dân Y-sơ-ra-ên phải chiến đấu với Vua Si-hôn và Vua Óc đều là những trận chiến đầy thách thức với họ. Bằng chứng là trong phân đoạn Kinh Thánh này, trước giả ký thuật lại những chi tiết cụ thể về tường thành trong xứ Ba-san. Tất cả đều là những bức tường thành cao lớn, kiên cố và có cổng đóng then cài chắc chắn.

 

Đối với một dân tộc chỉ có kinh nghiệm trong cuộc sống du mục nơi sa mạc, thì việc phải chiến đấu với một lực lượng hùng hậu trú đóng trong những tường thành vững chắc, có mức sống cao hơn, là một điều tưởng chừng như không thể với dân Y-sơ-ra-ên. Thế nhưng, Đức Chúa Trời đã làm vững lòng dân Y-sơ-ra-ên khi Ngài hứa với họ rằng Ngài sẽ phó Vua Óc, xứ Ba-san vào tay dân Y-sơ-ra-ên như cách Ngài đã phó Vua Si-hôn, vùng Hết-bôn. Bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời, Chúa của những chiến trận, dân Y-sơ-ra-ên đã bước vào trận chiến không cân sức ấy, và đã chiến thắng cách huy hoàng. Họ đã “tận diệt”, “diệt hết các thành”, chiếm lấy súc vật và chiến lợi phẩm của các thành ấy. Việc dân Y-sơ-ra-ên đánh bại Vua Si-hôn và Vua Óc đặc biệt quan trọng, vì chiến thắng nàykhác nàomột thông điệp gửi đến các dân tộc ở Ca-na-an, khiến họ vô cùng lo lắng và sợ hãi về dân Y-sơ-ra-ên.

 

Trong cuộc sống hằng ngày, lắm khi chúng ta cũng trải qua những trận chiến không cân sức. Chúng ta thấy mình quá nhỏ bé so với những bức tường thành cao vời vợi. Chúng ta cũng dễ thấy mình không là chi hết so với những thế lực đáng gờm chung quanh mình. Nếu chúng ta cứ chăm chăm nhìn vào những giới hạn của bản thân, chúng ta sẽ không bao giờ có thể vượt qua được những bức tường thành cao vời vợi ấy. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào Chúa, là Đấng đồng hành cùng mình trong mọi nẻo của chiến trận thuộc linh, là Đấng nắm quyền kiểm soát trên mọi trận chiến, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự chiến thắng như dân Y-sơ-ra-ên đã từng kinh nghiệm nơi Chúa. Bài học này có lẽ cũng không phải là mới mẻ cho chúng ta, nhưng trong cuộc sống, không phải ai trong chúng ta cũng từng kinh nghiệm được sự chiến thắng trong những chiến trận mà Chúa cho phép mình bước vào. Thế nên hãy nhớ, quyền năng tối thượng Đức Chúa Trời của chúng ta lớn hơn mọi bức tường thành, và vĩ đại hơn mọi kẻ khổng lồ.

 

Điều gì khiến bạn chưa kinh nghiệm được sự chiến thắng trong những chiến trận thuộc linh?

 

Lạy Chúa, trong mọi nẻo đường đời, xin cho con biết nhìn vào quyền năng vĩ đại của Chúa để con luôn kinh nghiệm được chiến thắng đến từ Ngài.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ru-tơ 4.

 

 

 


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1168580

Ai đang online?

Đang có 19 khách và không thành viên đang online