Ngày 14/08/2020

KHÍCH LỆ NGƯỜI KẾ THỪA

Câu gốc: 

“Đương lúc ấy, ta cũng truyền lệnh này cho Giô-suê mà rằng: Mắt ngươi có thấy mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho hai vua này; Đức Giê-hô-va sẽ làm như vậy cho các nước nào mà ngươi sẽ đi qua” (câu 21).

 

Phục Truyền 3:12-22

*******

“12 Vậy, trong lúc đó, chúng ta chiếm lấy xứ nầy. Ta cho người Ru-bên và người Gát từ xứ A-rô-e, ở trên khe Ạt-nôn và phân nửa núi Ga-la-át, cùng các thành của nó. 13 Ta cho phân nửa chi phái Ma-na-se phần còn lại của núi Ga-la-át, và toàn Ba-san, nước của Óc, tức là cả miền Ạt-gốp cùng toàn Ba-san vậy. - Miền ấy gọi là xứ Rê-pha-im. 14 Giai-rơ, con trai Ma-na-se, chiếm lấy cả miền Ạt-gốp cho đến giới hạn dân Ghê-su-rít và Ma-ca-thít, đặt tên mình cho các thôn xứ Ba-san, là thôn Giai-rơ, đến ngày nay hãy còn. - 15 Ta cũng cho Ma-ki xứ Ga-la-át. 16 Về người Ru-bên và người Gát, ta cho phần Ga-la-át có ranh ở giữa khe Ạt-nôn cho đến khe Gia-bốt, là giới hạn của con cháu Am-môn, 17 luôn với đồng bằng Giô-đanh, từ Ki-nê-rết tới biển của đồng bằng, tức là Biển Mặn, dưới triền núi Phích-ga, về phía đông.

18 Vả, trong lúc đó, ta truyền lịnh nầy cho các ngươi, mà rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi có phó xứ nầy cho các ngươi đặng nhận lấy làm sản nghiệp; hết thảy những chiến sĩ trong các ngươi phải cầm binh khí đi qua trước anh em mình, là dân Y-sơ-ra-ên. 19 Chỉ những vợ, con trẻ, và súc vật các ngươi - ta biết rằng các ngươi có nhiều súc vật - sẽ ở lại trong những thành mà ta đã cho các ngươi, 20 đến chừng nào Đức Giê-hô-va cho anh em các ngươi sự an nghỉ như mình, và anh em cũng nhận được xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho họ tại phía bên kia sông Giô-đanh; đoạn mọi người trong các ngươi sẽ trở về sản nghiệp mình mà ta đã ban cho các ngươi.

21 Đương lúc ấy, ta cũng truyền lịnh nầy cho Giô-suê mà rằng: Mắt ngươi có thấy mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho hai vua nầy; Đức Giê-hô-va sẽ làm như vậy cho các nước nào mà ngươi sẽ đi qua. 22 Đừng sợ các nước đó, vì chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi tranh chiến cho các ngươi.”

 

Câu hỏi suy ngẫm

Ông Môi-se phân chia đất đai vừa chiếm được cho chi phái nào? Ông Môi-se đã khích lệ ông Giô-suê điều gì? Sự khích lệ ấy có ý nghĩa gì? Hội Thánh bạn quan tâm đến việc huấn luyện người kế thừa như thế nào?

 

 Phân đoạn Kinh Thánh này ký thuật việc ông Môi-se đã phân chia vùng đất vừa đánh chiếm được ở phía Đông sông Giô-đanh cho chi phái Ru-bên, Gát, và một nửa chi phái Ma-na-se. Những chi phái này rất mong muốn được ở trong vùng đất đó vì họ là những người chăn nuôi gia súc,và địa phận này rất thích hợp cho bầy gia súc của họ. Việc phân chia đất đai cho các chi phái này không có nghĩa là họ không cần phải tham chiến với dân Y-sơ-ra-ên khi đánh chiếm xứ Ca-na-an. Ngược lại, họ vẫn phải tham chiến cùng với các chi phái khác.

 

Trong lúc căn dặn những chi phái này những điều cần thiết, ông Môi-se đã chuyển tiếp câu chuyện bằng sự khích lệ ông Giô-suê (câu 21-22). Ông Môi-se đã nhắc lại hai chiến thắng lẫy lừng của dân Y-sơ-ra-ên để khích lệ ông Giô-suê, người sẽ thay ông lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên tiến về phía Tây sông Giô-đanh để đánh chiếm miền Đất hứa. Thiết nghĩ, sẽ rất áp lực cho ông Giô-suê nếu ông là người khởi sự lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên đánh chiếm xứ Ca-na-an trong khi chính những người trẻ của dân Y-sơ-ra-ên trước đó vẫn chưa kinh nghiệm được quyền năng tối thượng của Chúa trong những chiến trận không cân sức sắp tới. Thế nên, Chúa đã để cho ông Giô-suê cùng dân Chúa tận mắt thấy được hai trận chiến với Vua Si-hôn và Vua Óc dưới sự lãnh đạo của ông Môi-se. Sự trải nghiệm này sẽ giúp cho ông Giô-suê, người lãnh đạo trong tương lai của dân Y-sơ-ra-ên, một lần nữa nhìn thấy sự thành tín và quyền năng tối thượngcủa Đức Chúa Trời. Có thể nói, qua hành động khích lệ người kế thừacủa ông Môi-se cho chúng ta thấy ông là người nhìn xa trông rộng, nhìn thấynhững thách thức mà ông Giô-suê sẽ phải đối diện sau này, và ông Môi-se cũng sẵn sàng dùng những kinh nghiệm lãnh đạo của mình để khích lệ, chỉ dẫn cho ông Giô-suê.

 

 Người lãnh đạo giỏi không chỉ là người có một kết thúc tốt đẹp trong chức vụ của mình mà thôi, nhưng còn là người biết nghĩ đếntương lai của công việc Chúa, hết lòng giúp đỡ cho người kế thừa có một tiếp nối tốt đẹp. Có như vậy, mọi công việc mới được tiếp nối và vận hành trôi chảy. Thế nên, người lãnh đạo trong Hội Thánh không những cần quan tâm làm tốt công việc gây dựng phát triển Hội Thánh, nhưng cũng cần mở những khóa đào tạo hay huấn luyện trong Hội Thánh, nhằm dạy dỗ, truyền đạt kinh nghiệm, cũng như khích lệ nhiều người tiếp bước vào công việc Chúa trong tương lai.

 

Hội Thánh bạn có quan tâm đào tạo giới trẻ để họ tiếp bước cha ông không?

 

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì tấm gương lãnh đạo tốt đẹp của ông Môi-se. Xin giúp cho những người có trách nhiệm trong Hội Thánh con luôn biết học hỏi và làm theo tấm gương tốt đẹp ấy, quan tâm khích lệ thế hệ tiếp nối trong sự phục vụ Chúa.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xơ-tê 1.

 

 

 


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1168628

Ai đang online?

Đang có 25 khách và không thành viên đang online