Ngày 08/09/2020

KẾT QUẢ XỨNG ĐÁNG VỚI SỰ ĂN NĂN

Câu gốc: 

“Chúng bèn hỏi Giăng rằng: Vậy thì chúng tôi phải làm gì? Người đáp rằng: Ai có hai áo, hãy lấy một cái cho người không có; và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy” (câu 10-11).

 

Lu-ca 3:7-14

*******

“7 Vậy, Giăng nói cùng đoàn dân đến để chịu mình làm phép báp-têm rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thạnh nộ ngày sau? 8 Thế thì, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn; và đừng tự nói rằng: Áp-ra-ham là tổ phụ chúng ta; vì ta nói cùng các ngươi, Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá nầy sanh ra con cái cho Áp-ra-ham được. 9 Cái búa đã để kề gốc cây; hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm.

10 Chúng bèn hỏi Giăng rằng: Vậy thì chúng tôi phải làm gì? 11 Người đáp rằng: Ai có hai áo, hãy lấy một cái cho người không có; và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy. 12 Cũng có những người thâu thuế đến để chịu phép báp-têm; họ hỏi rằng: Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? 13 Người nói rằng: Đừng đòi chi ngoài số luật định. 14 Quân lính cũng hỏi rằng: Còn chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng: Đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng mình.”

Câu hỏi suy ngẫm:

Ông Giăng Báp-tít nói gì về tình trạng thuộc linh của dân Y-sơ-ra-ên thời bấy giờ? Ông đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc gì và kêu gọi họ bày tỏ hành động cụ thể nào? Dấu hiệu của sự ăn năn thật là gì? Bạn là ai trong câu chuyện này? Bạn cần thay đổi điều gì?

 

Khi ông Giăng Báp-tít rao giảng phép Báp-têm về sự ăn năn để được tha tội, ông đã ví sánh dân Y-sơ-ra-ên thời bấy giờ như “rắn lục” (câu 7). Giống như rắn lục giấu mình, núp bóng và luồn lách giữa các bụi rậm để tránh tai họa, dân chúng lúc ấy cũng muốn “tránh khỏi cơn thạnh nộ ngày sau” bằng cách núp bóng “Áp-ra-ham là tổ phụ chúng ta”, và hệ thống tôn giáo của họ giống như một cây cành lá xanh tươi nhưng “không sinh trái tốt” (câu 8-9). Ông Giăng Báp-tít đã kêu gọi họ không phải ăn năn bề ngoài để tránh tai họa, nhưng là ăn năn thật đem đến sự thay đổi bên trong lòng (câu 8a). Sự ăn năn thật trước hết là xây bỏ khỏi lối sống cũ, lối sống của “rắn lục”, luồn lách để che giấu “nọc độc” bên trong, và lối sống của một cây xanh có bề ngoài tốt tươi nhưng không hề có “trái” tốt. Sau nữa, sự ăn năn thật phải sinh ra những bông trái tốt, đặc biệt là những việc lành đối với những người chung quanh.

 

Tại đây, ông Giăng Báp-tít đưa ra lời khuyên cho ba hạng người. Đối với thường dân, hãy chia sẻ những gì mình có cho những người đang có nhu cầu quanh mình. Đối với người thu thuế, không tham lam và thu lợi bất chính. Đối với người lính, đừng lạm dụng quyền lực để tống tiền, nhưng sống ngay thẳng và thỏa lòng với đồng lương của mình (câu 11-14). Cả ba lời khuyên của ông Giăng Báp-tít nhấn mạnh về cách một người sử dụng tiền bạc và của cải như dấu chỉ của sự ăn năn thật không phải là không có cơ sở. Dĩ nhiên không phải ai chia sẻ tiền bạc cho người khác đều là những người kinh nghiệm sự đổi mới thuộc linh, nhưng một người thật sự ăn năn và kinh nghiệm sự tái sinh chắc chắn sẽ sống cuộc đời ban cho rộng rãi. Hội Thánh tại Ma-xê-đoan (II Cô-rinh-tô 9) và ông Xa-chê sau khi tin Chúa (Lu-ca 19:1-10) minh chứng rõ ràng cho lẽ thật này.

 

Ngày nay, chúng ta có đang vui thỏa với những gì Chúa ban cho, và vui mừng khi được chia sẻ áo quần, tiền bạc, bữa ăn v.v… cho những người thiếu thốn, những người đang có nhu cầu không? Chúng ta đang sử dụng công việc làm, vị trí xã hội, thẩm quyền, tài sản của mình như thế nào? Xin Chúa cho chúng tavui vẻ làm việc lành đối với những người chung quanh và rời rộng trong sự dâng hiến để mở mang công việc Chúa. “Hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn.”

 

Đời sống bạn có đang kết quả xứng đáng với sự ăn năn không?

 

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì sự quan phòng của Ngài trên đời sống con. Xin cho con thể hiện sự đổi mới thuộc linh bằng những hành động cụ thể khi chia sẻ và giúp đỡ những người đang có nhu cầu.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xa-cha-ri 10.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1207035

Ai đang online?

Đang có 33 khách và không thành viên đang online