Ngày 09/09/2020

ĐỨC TIN THỂ HIỆN VIỆC LÀNH

Câu gốc: 

“Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian” (câu 27).

 

Gia-cơ 1:26-27

*******

“26 Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích. 27 Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian.”

Câu hỏi suy ngẫm:

Ông Gia-cơ cho biết gì về người nói tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình? Đức tin thanh sạch, chân thật cần phải thể hiện qua hai khía cạnh thực tiễn nào? Cơ Đốc nhân sống thể hiện đức tin qua việc lành như thế nào?

 

Trong phân đoạn Kinh Thánh dạy phải làm theo Lời Chúa, ông Gia-cơ kết luận với nội dung nhấn mạnh vào lời nói và cách sống hàng ngày của Cơ Đốc nhân (câu 26-27). Nếu chúng ta nói mình “tin đạo” mà lại “không cầm giữ được lưỡi mình”, để cho môi miệng buông ra những lời nói gây tổn thương, phàn nàn, chỉ trích người khác thì đó là người tưởng mình sùng đạo, ngoan đạo, nhưng thật ra, mọi hành động tôn giáo của người đó chỉ là tự dối lòng, tất cả đều trở nên vô ích. Đời sống của một người tin Chúa được biến đổi từ bên trong cần phải thể hiện ra bên ngoài qua lời nói, cách sống của người đó.

 

Ông Gia-cơ cho biết sự tin đạo thuần khiết, không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời gồm có hai điều. Thứ nhất là “thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ”. Là con cái Chúa, chúng ta phải trở nên giống như Ngài, nhất là sự quan tâm, thương xót, giúp đỡ những người đang trong hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ, Ngài luôn bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến những người cô thế như trẻ em, phụ nữ, người bệnh và người có tội. Vì thế, ông Gia-cơ nhắc nhở chúng ta nếu thật sự tin nhận Chúa Giê-xu và yêu mến Ngài thì phải học theo gương “làm lành” của Ngài qua việc thăm viếng, giúp đỡ người khác trong lúc họ gặp hoạn nạn. Ngày nay, ngoài xã hội có rất nhiều người làm việc thiện nguyện, nhất là những người nổi tiếng. Tuy nhiên, nhiều khi họ làm việc lành với mục đích gây tiếng vang và lôi kéo sự chú ý. Còn chúng ta là con cái Chúa, khi làm việc lành thì phải xuất phát từ tấm lòng yêu thương và hành động chia sẻ tự nhiên của đức tin.

 

Điều thứ hai, sự tin đạo thanh sạch cần phải có chính là “giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian”. Người tin Chúa thật cần phải có một nếp sống thanh sạch trước mặt Chúa, nghĩa là phải từ bỏ và xa lánh những điều xấu xa tội lỗi của thế gian. Đồng thời, phải có nếp sống tìm kiếm những điều thánh khiết và đời sống phải sinh bông trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22). Đức tin của một tín hữu chân thật gồm hai khía cạnh thực tiễn: làm việc lành và sống đạo đức. Trong nếp sống hàng ngày, chúng ta phải thể hiện được đức tin của mình qua việc quan tâm giúp đỡ người khác và có một đời sống tin kính theo tiêu chuẩn Kinh Thánh.

 

Bạn có đang sống thể hiện đức tin của mình trong hai khía cạnh làm việc lành và sống tin kính không?

 

Lạy Chúa, chung quanh con có nhiều người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, đơn chiếc. Xin giúp con thể hiện đức tin thực tiễn qua việc giúp đỡ người khác, và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xa-cha-ri 11.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1206982

Ai đang online?

Đang có 15 khách và không thành viên đang online