Ngày 14/09/2020

GIÁ TRỊ CỦA LỜI CHÚA

Câu gốc: 

“Vậy, các ngươi phải giữ làm theo các mạng lệnh và luật lệ này; vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc; họ nghe nói về các luật lệ này, sẽ nói rằng: Dân này là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai!” (câu 6).

 

Phục Truyền 4:5-9

*******

“5 Nầy đây, ta đã dạy các ngươi những mạng lịnh và luật lệ y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta đã phán dặn ta, để các ngươi làm theo ở giữa xứ mình sẽ vào đặng nhận lấy. 6 Vậy, các ngươi phải giữ làm theo các mạng lịnh và luật lệ nầy; vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc; họ nghe nói về các luật lệ nầy, sẽ nói rằng: Dân nầy là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai! 7 Vả chăng, há có dân lớn nào mà có các thần mình gần như chúng ta có Giê-hô-va Đức Chúa Trời gần chúng ta, mọi khi chúng ta cầu khẩn Ngài chăng? 8 Lại, há có nước lớn nào có những mạng lịnh và luật lệ công bình như cả luật pháp nầy, mà ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi chăng?

9 Chỉ hãy giữ lấy ngươi, lo canh cẩn thận linh hồn mình, e ngươi quên những điều mà mắt mình đã thấy, hầu cho chẳng một ngày nào của đời ngươi những điều đó lìa khỏi lòng ngươi: phải dạy cho các con và cháu ngươi.”

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se giải thích về giá trị vượt trội của Lời Chúa ra sao so với những tôn giáo của các dân tộc khác? Việc gìn giữ và làm theo Lời Chúa giúp ích gì cho dân Y-sơ-ra-ên? Nhận biết giá trị vượt trội của Lời Chúa, chúng ta phải có thái độ nào với Lời Ngài?

 

Tiếp nối lời kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên hãy sống và làm theo Lời Chúa, ông Môi-se tiếp tục giảng giải chi tiết cho dân Chúa những điều tốt đẹp và hữu ích đến từ Lời Ngài. Trước hết, việc tuân theo các mạng lệnh và luật lệ của Chúa sẽ làm cho nhiều dân tộc chung quanh nhìn thấy dân Y-sơ-ra-ên là một dân tộc khôn ngoan, có một không hai. Tiếp theo, việc sống theo Lời Chúa sẽ giúp cho dân Chúa kinh nghiệm rằng không có một thần nào giống như Đức Chúa Trời quyền năng, Đấng luôn đáp ứng lời cầu xin của dân Ngài. Cuối cùng, ông Môi-se dùng hình thức câu hỏi (câu 8) để khẳng định rằng không có một nước lớn nào có được những mạng lệnh và luật lệ công bình giống như luật pháp Chúa ban cho dân Y-sơ-ra-ên.

 

Sự giảng giải này của ông Môi-se nhằm giúp dân Chúa nhận thức được luật pháp của Chúa không phải là một danh sách tẻ nhạt bao gồm những điều cấm kỵ mà họ không được phép làm. Nhưng trái lại, luật pháp của Chúa chứa đựng vô vàn điều tốt đẹp và quý báu hơn những gì dân Chúa biết trên sách vở, trên chữ nghĩa. Thật như trước giả Thi Thiên đã kinh nghiệm: “Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng; lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong” (Thi Thiên 19:10).

 

Nhiều người trong chúng ta không biết trân quý Lời Chúa là vì chúng ta chưa khám phá và kinh nghiệm được sự tốt đẹp đến từ Lời Chúa. Hay cũng có thể chúng ta nghe nói rất nhiều về giá trị sâu xa của Lời Chúa, nhưng chúng ta chưa bao giờ thử nếm trải những điều tốt đẹp đó vì cảm thấy quá mệt mỏi với những luật lệ khô cằn ấy. Nên nhớ, Lời Chúa không phải là một tập hợp những luật lệ cứng nhắc, vô tri vô giác, nhưng đó là những Lời chân truyền sống động được Đức Chúa Trời ban cho con dân Ngài, nhằm giúp họ biết được Ngài là ai và mối liên hệ giữa Ngài với chúng ta là thế nào. Đồng thời, Lời Chúa giúp cho con dân Ngài không sống bất chấp pháp luật, không kể đạo Trời, nhưng biết được mình cần sống thể nào cho hợp với ý muốn của Cha thiên thượng. Khi chúng ta nhận thức được giá trị sâu sắc của Lời Chúa, chúng ta càng có động lực quyết tâm sống theo Lời Ngài, và từ đó kinh nghiệm được phước hạnh đến từ lời hứa trong luật pháp của Ngài.

 

Bạn sẽ nói gì khi có người hỏi bạn về giá trị của Lời Chúa?

 

Lạy Chúa, xin cho con không chỉ nhận biết sự tốt đẹp của Lời Chúa về lý thuyết mà thôi, nhưng cũng giúp con được trải nghiệm sự tốt đẹp ấy qua việc tuân giữ Lời Ngài cách cẩn trọng.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-la-chi 2.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1206983

Ai đang online?

Đang có 13 khách và không thành viên đang online