Ngày 21/09/2020

MỆT MỎI VÌ NÍN LẶNG

Câu gốc: 

“Vì lời của Đức Giê-hô-va làm cho tôi cả ngày bị sỉ nhục chê cười. Nếu tôi nói: Tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa; tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa” (câu 8b-9).

 

Giê-rê-mi 20:7-10

*******

“7 Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã khuyên dỗ tôi, và tôi đã chịu khuyên dỗ; Ngài mạnh hơn tôi và đã được thắng. Trọn ngày tôi cứ làm trò cười, và ai cũng nhạo báng tôi. 8 Mỗi lần tôi nói thì cất tiếng kêu la; tôi kêu rằng: Bạo ngược và hủy diệt! Vì lời của Đức Giê-hô-va làm cho tôi cả ngày bị sỉ nhục chê cười. 9 Nếu tôi nói: Tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa; tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa.

10 Tôi có nghe những lời chế nhạo của nhiều người, kinh hãi mọi bề. Những bạn hữu thiết nghĩa của tôi trông cho tôi vấp ngã, đều nói rằng: Hãy cáo nó, và chúng ta cũng sẽ cáo nó; có lẽ nó sẽ chịu khuyên dỗ, thì chúng ta sẽ thắng nó, và trả thù nó.”

 

Câu hỏi suy ngẫm: Những điều nào Tiên tri Giê-rê-mi phải đối diện khi rao ra sứ điệp của Đức Giê-hô-va? Điều gì đã khiến cho ông mệt mỏi? Quyết định của Tiên tri Giê-rê-mi khi đối diện với sự chống đối là gì? Bạn sẽ làm gì khi ở trong hoàn cảnh giống Tiên tri Giê-rê-mi?

 

Ngoài việc thân thể bị tra tấn như đánh đòn, cùm tay, Tiên tri Giê-rê-mi còn phải đối diện với sự giày vò trong tâm hồn khi bị cười chê, nhạo báng từ chính dân tộc của ông, bạn thiết nghĩa và bà con thân tộc. Ông cho biết rõ hơn chính sứ điệp ông đang vâng lệnh Đức Giê-hô-va để rao truyền đã khiến ông trở nên trò cười cho mọi người, và ông phải đón nhận mọi lời sỉ nhục. Không những thế, ông không tìm được một chút an ủi nào từ những “bạn hữu thiết nghĩa” của ông (câu 10), mà ngược lại, họ đang chờ đợi để chứng kiến cảnh ông vấp ngã. Dù vậy, ông vẫn thể hiện quyết tâm vâng theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va, tiếp tục rao báo sứ điệp mà Ngài truyền bảo. Tiên tri Giê-rê-mi nói ông sẽ vô cùng mệt mỏi khi nghĩ đến việc ông phải nín lặng vì khiếp sợ, không thể nói ra sứ điệp nhận được từ Đức Giê-hô-va, khi ấy ông có cảm giác như bị ngọn lửa thiêu đốt trong lòng, âm ỉ trong xương đến nỗi ông không thể chịu được.

 

Nếu Tiên tri Giê-rê-mi thoái thác trách nhiệm, chọn con đường nín lặng để tìm sự bình an cho bản thân thì có lẽ cũng dễ cảm thông vì những áp lực ông đối diện thực sự quá sức chịu đựng. Nhưng dù rằng phải đứng một mình để vâng theo lệnh truyền của Đức Giê-hô-va thì ông vẫn sẵn sàng chấp nhận, vì ông đã hoàn toàn thuận phục uy quyền của Chúa trên đời sống mình, vâng theo mọi lời khuyên dạy từ Đức Giê-hô-va (câu 7).

 

Đối diện với nghịch cảnh, chống đối khi thực hiện công tác Đức Chúa Trời giao phó là điều không ai có thể tránh khỏi trong kinh nghiệm phục vụ Chúa của mình. Tiên tri Giê-rê-mi không kêu than mệt mỏi vì công tác hay trách nhiệm nặng nề nhưng ông “mệt mỏi vì nín lặng”, vì không được nói ra chân lý từ Đức Giê-hô-va. Trước khi thăng thiên, Chúa Giê-xu đã truyền đại mạng lệnh môn đồ hóa muôn dân cho mỗi chúng ta (Ma-thi-ơ 28:18-20), nhưng nhiều khi chúng ta lại “mệt mỏi mà nín lặng” dù hoàn cảnh không đến nỗi như Tiên tri Giê-rê-mi! Xin Chúa cho chúng ta không than vãn, không nín lặng nhưng cứ mạnh mẽ rao truyền sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến như lời hứa của chúng ta trong Thánh Lễ Tiệc Thánh (I Cô-rinh-tô 11:26).

 

Trong công tác rao truyền Danh Chúa, bạn đang “mệt mỏi mà nín lặng” hay “mệt mỏi vì nín lặng”?

 

Kính lạy Chúa Giê-xu, là Đức Chúa Trời của con, là Đấng Mạnh Sức có quyền tuyệt đối trên cuộc đời con, xin Ngài giúp con thuận phục Ngài trong mọi sự để con luôn trung tín vâng theo mạng lệnh Ngài truyền dạy và sai phái, rao truyền Danh Chúa cho tới lúc Ngài đến.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Cô-rinh-tô 4.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1207018

Ai đang online?

Đang có 29 khách và không thành viên đang online