Ngày 08/12/2018

Kinh Thánh: Rô-ma 12:9-16

Câu gốc:  “Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa” (câu 10-11).

Rô-ma 12:9-16: “9 Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. 10 Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau. 11 Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa. 12 Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. 13 Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp khách. 14 Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa. 15 Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. 16 Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng. Chớ cho mình là khôn ngoan.”

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã liệt kê các bổn phận nào con dân Chúa phải đối với nhau trong tình yêu? Những bổn phận này có ý nghĩa gì? Làm thế nào để chúng ta có thể thực hiện những bổn phận này?

Sau khi trình bày về các ân tứ khác nhau trong thân thể Đấng Christ, Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh điều căn bản nhất đối với Cơ Đốc nhân, đó là tình yêu thương. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, ông khẳng định rằng “Lòng yêu thương phải cho thành thật” (câu 9a). Tiếp theo sau đó, ông liệt kê một loạt các bổn phận trong tình yêu chân thật đối với nhau giữa các tín hữu và cả với người chưa tin Chúa.

Sứ đồ Phao-lô dùng động từ theo thể mệnh lệnh “hãy” trước tất cả các lời kêu gọi thực hiện bổn phận yêu thương đối với nhau. Trước hết, ông khuyên hãy hướng về điều lành và ghê tởm điều gian ác (câu 9b). Kế đến là phải biết yêu thương anh em trong cộng đồng như anh em ruột, và biết coi người khác như tôn trọng hơn mình theo tinh thần Phi-líp 2:1-4 (câu 10). Con cái Chúa ngày nay dễ đánh mất lòng tôn trọng, kính nhường nhau trong Hội Thánh, hoặc đòi hỏi chỉ kính nhường một chiều, khiến xảy ra nhiều xung đột thật đáng tiếc. Tiếp theo, ông kêu gọi con cái Chúa “hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải sốt sắng hầu việc Chúa”, nghĩa là phải có tinh thần hăng hái phục vụ Chúa và phục vụ người xung quanh (câu 11). Cơ Đốc nhân trong nếp sống hàng ngày phải thể hiện được lòng “vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện” trong mọi hoàn cảnh (câu 12). Hơn thế nữa, chúng ta phải biết quan tâm đến nhu cầu của nhau và sẵn lòng chia sẻ cho nhau. Rồi phải có lòng hiếu khách, ân cần tiếp đãi khi có người thăm viếng (câu 13). Khi chúng ta bị bắt bớ, hãy cầu nguyện chúc phước cho người bắt bớ mình (câu 14). Chúa Giê-xu cũng dạy các môn đồ Ngài điều này (Ma-thi-ơ 5:44). Rồi Sứ đồ Phao-lô tiếp tục kêu gọi tinh thần đồng cảm với cả niềm vui lẫn nỗi buồn của người khác (câu 15). Cuối cùng, ông nhắc nhở chúng ta về tinh thần hiệp một và hạ mình. Tất cả những điều này chỉ có thể thực hiện được trong tình yêu thương chân thật đối với nhau mà thôi.

Là con của Đấng yêu thương, mỗi chúng ta phải cầu xin Chúa ban cho mình tình yêu của chính Ngài để có thể yêu thương người khác và cậy ơn Chúa để thực hiện tất cả những bổn phận yêu thương đối với nhau. Chỉ khi nào mỗi con cái Chúa sống yêu thương và phục vụ nhau như thế thì Hội Thánh Chúa mới có sự hiệp một, được phát triển, và danh Chúa mới được nhiều người biết đến vì họ nhìn thấy nếp sống yêu thương của chúng ta.

Bạn có thực hiện được bổn phận yêu thương đối với người khác chưa?

Lạy Chúa, xin giúp con nhớ bổn phận yêu thương và phục vụ đối với nhau theo Lời Chúa dạy để con sống sáng danh Chúa và hữu ích cho Ngài.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 8.


GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
744329

Ai đang online?

Đang có 36 khách và không thành viên đang online