Ngày 04/04/2019

Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:17

Câu gốc:  “Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (câu 17).

Cô-lô-se 3:17: “17 Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”

Câu hỏi suy ngẫm: Nguyên tắc quan trọng nhất để xây dựng mối liên hệ hiệp một trong Hội Thánh mà Sứ đồ Phao-lô nêu lên trong đoạn Kinh Thánh hôm nay là gì? “Nhân danh Đức Chúa Giê-xu” để nói hay làm có nghĩa gì?

Trong cộng đồng dân Chúa, chúng ta sống hài hòa với người khác, sống hiệp nhất trong sự khác biệt, vì cớ Chúa là đầu Hội Thánh còn chúng ta là những chi thể trong thân Ngài. Sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu khi nói điều gì hay làm điều gì. “Nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều” có nghĩa là chúng ta đặt Chúa trên mọi phản ứng của chúng ta đối với người khác. Chúa phải được sáng danh trong mọi hành vi, thái độ, sự cư xử của chúng ta đối với nhau trong Hội Thánh. Chúa là trọng tâm của mọi lời nói, việc làm và mọi cố gắng của chúng ta. Vì Chúa là động cơ để chúng ta theo đuổi sự hiệp một, sống hòa bình với nhau để thờ phượng, gây dựng thân thể Đấng Christ cho nên chúng ta không thể nhân danh Chúa để nói hay làm điều gì Chúa không đẹp lòng, gây tổn thương anh chị em chúng ta. “Nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều” chắc chắn giúp ích chúng ta trong việc gây dựng mối liên hệ yêu thương anh chị em, và duy trì sự hiệp một trong Hội Thánh.

Trong quyển Theo Dấu Chân Chúa, tác giả Charles M. Sheldon nêu lên những chữ WWJD là các mẫu tự đầu của câu What Would Jesus Do? (có nghĩa làChúa Giê-xu Sẽ Làm Gì?) để làm phương châm của Cơ Đốc nhân trong cuộc sống. Trước khi quyết định làm hay không làm một điều gì, Cơ Đốc nhân cần tự hỏi “Nếu Chúa Giê-xu trong hoàn cảnh này, Ngài sẽ làm gì?”, rồi quyết tâm sẽ làm theo đúng như vậy cho dù có lúc phải chịu thiệt thòi với đời. Để thực hành tốt lời dạy “Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều” thì những chữ WWJD - Chúa Giê-xu Sẽ Làm Gì? cũng phải là phương châm cần ghi khắc trong lòng mọi con dân Chúa ngày nay. Chúng ta cần suy nghĩ phản ứng của chúng ta, lời nói, hành động và thái độ của chúng ta đối với mọi người có thật đã nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều hay không?

Cơ Đốc nhân là đại sứ của Chúa trên đất (II Cô-rinh-tô 5:20), Chúa Giê-xu ban cho chúng ta thẩm quyền để nói và làm trong danh Ngài. Trước những con người hay những tình huống đối diện trong cuộc sống, cách chúng ta nói, việc chúng ta làm, thái độ chúng ta ứng xử… cần phải bày tỏ tình yêu, ân sủng, và sự nhân từ của Chúa. Chúa Giê-xu sẽ làm gì? Hãy làm theo như Chúa đã làm, đó chính là nhân danh Chúa Giê-xu mà làm mọi điều.

Bạn có quyết tâm nhân danh Chúa Giê-xu để nói và làm mọi điều không?

Lạy Chúa, xin giúp con thật sự tôn vinh Chúa trong lời nói và việc làm của con đối với anh chị em trong Hội Thánh, và nhất là với những người chưa biết Chúa.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Giăng 4.


GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
744335

Ai đang online?

Đang có 42 khách và không thành viên đang online