Ngày 07/04/2019

Kinh Thánh: Phi-líp 2:1-4

Câu gốc:  “Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau...” (câu 1-2a).

Phi-líp 2:1-4:  “1 Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, 2 thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. 3 Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. 4 Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.”

Câu hỏi suy ngẫm: Những điều nào Sứ đồ Phao-lô hy vọng thể hiện trong đời sống các tín hữu tại Phi-líp? Từ đó, ông kêu gọi họ điều gì? Ông đưa ra lời khuyên gì để giúp các tín hữu có thể hiệp ý với nhau? Chúng ta cần làm gì để có thể hiệp một ý với nhau mà phục vụ Chúa?

Sứ đồ Phao-lô viết thư này cho các tín hữu tại thành Phi-líp với những lời khuyên đầy khích lệ. Chương 2 của thư tín này là một chương nổi bật về tấm gương hạ mình của Cứu Chúa Giê-xu yêu dấu. Qua đó, Sứ đồ Phao-lô kêu gọi các tín hữu học theo tâm tình của Đấng Christ (câu 5) để sống một đời sống khiêm nhường, hạ mình và hiệp một với nhau.

Sứ đồ Phao-lô đưa ra những điều cần thể hiện trong đời sống một tín hữu Cơ Đốc, đó là: niềm an ủi, tình yêu thương trong Đấng Christ, sự thông công trong Thánh Linh, lòng yêu mến và thương xót đối với nhau (câu 1). Với mong muốn mỗi tín hữu khi đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chủ, có Đức Thánh Linh ngự cùng thì đời sống sẽ sinh ra bông trái Thánh Linh để từ đó có thể ảnh hưởng tốt đến người khác. Nhưng điều quan trọng hơn hết ông kêu gọi các tín hữu là khi đã có những phẩm chất cần có của một con cái Chúa thì họ phải “hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng” (câu 2). Khi các tín hữu trong Hội Thánh Phi-líp có thể hiệp một ý với nhau trong tình yêu thương của Đấng Christ thì không gì có thể khiến Sứ đồ Phao-lô vui mừng hơn.

Những lý do thường dẫn đến sự chia rẽ, bất đồng, và tan rã trong Hội Thánh hay bất kỳ một cộng đồng nào, đó chính là lòng tranh cạnh, chỉ biết tìm lợi riêng cho mình và không quan tâm đến người khác, thiếu sự tôn trọng và xem thường lẫn nhau. Vì thế, Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu hãy tránh những điều đó. Ông kêu gọi họ phải biết coi người khác như tôn trọng hơn mình và phải biết quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Khi các con cái Chúa biết yêu mến và thương xót lẫn nhau thì sẽ dễ hiệp ý với nhau để cùng chung lo cho công việc Chúa. Nhưng trên thực tế, do thiếu tình yêu thương và sự cảm thông mà ai cũng cho mình là đúng, là hay hơn, không ai tôn trọng ai, nên thường dẫn đến chỗ bất đồng và không thể hiệp một lòng được. Chúng ta cần sẵn sàng từ bỏ lợi riêng của mình, vì mục đích chung trong công việc Chúa, và hết lòng yêu mến anh chị em mình để hiệp ý với nhau mà phục vụ Chúa.

Bạn có dễ dàng hiệp ý với các tín hữu khác trong Hội Thánh không? Tại sao?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con nếu con thiếu tình thương dành cho anh chị em trong Hội Thánh. Xin giúp con biết hạ mình và xem người khác là tôn trọng hơn con để có thể hiệp ý với nhau chung lo công việc của Nước Trời.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: III Giăng.


GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
744324

Ai đang online?

Đang có 32 khách và không thành viên đang online