Ngày 12/04/2019

Kinh Thánh: Phi-líp 2:25-30

Câu gốc:  “bởi, ấy là vì công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi” (câu 30).

Phi-líp 2:25-30:  “25 Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Ép-ba-phô-đích, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em, người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. 26 Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy, và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm. 27 Vả, người mắc bịnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu càng thêm buồn rầu. 28 Vậy, tôi đã sai người đi rất kíp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu. 29 Thế thì, hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa, và tôn kính những người như vậy; 30 bởi, ấy là vì công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi.”

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ép-ba-phô-đích là ai? Ông đã phục vụ Sứ đồ Phao-lô trong tinh thần nào? Tâm tình của ông đối với Hội Thánh Phi-líp ra sao? Những điều này quan trọng thế nào trong việc gây dựng sự hiệp một trong Hội Thánh?

Ông Ép-ba-phô-đích là một ủy viên của Hội Thánh Phi-líp và được gởi đến La Mã để đem tặng phẩm đến Sứ đồ Phao-lô, báo cáo tình hình, và lưu lại để giúp đỡ Sứ đồ Phao-lô. Trong thời gian này, ông đã bị bệnh rất nặng, và sau đó được Sứ đồ Phao-lô gởi về lại Phi-líp. Chúng ta dễ dàng nhận thấy điểm nổi bật của ông Ép-ba-phô-đích chính là sự quan tâm đến người khác. Trong điều kiện hầu việc Chúa không thuận lợi, phải xa gia đình, phục vụ một tù nhân, và chính ông cũng đau ốm, nhưng Sứ đồ Phao-lô nói rằng, dù “vì công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết” thì vẫn “liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi” (câu 30).

Ép-ba-phô-đích trong tiếng Hy Lạp là tên của thần Aphrodite, một Nữ Thần Tình Yêu và cũng là Thần Cờ Bạc. Thời bấy giờ, khi người ta gieo xúc xắc thì thường kêu lên “Ép-ba-phô-đích!” để cầu may mắn. Và Sứ đồ Phao-lô đang chơi chữ khi nói Ép-ba-phô-đích “liều mình,” vì chữ “liều” cũng là một từ ngữ dành cho việc cờ bạc. Nhưng con bạc “liều” để kiếm lợi cho mình, còn ông Ép-ba-phô-đích “liều” để đem lại ích lợi cho người khác, mà tại đây là Sứ đồ Phao-lô và chính Hội Thánh Phi-líp. Ông Ép-ba-phô-đích đã sẵn sàng đứng vào những việc khó khăn, những việc mà người khác không thể làm (câu 30). Ông đã sẵn sàng từ bỏ những tiện nghi cho mình để dấn thân phục vụ.

Ngay trong cơn thử thách vì bệnh gần chết, thì ông Ép-ba-phô-đích vẫn quan tâm “lo về anh em nghe mình bị đau ốm” (câu 26). Cụm từ này có nghĩa là “rất buồn rầu,” như sự đau buồn của Chúa Giê-xu tại Ghết-sê-ma-nê (Ma-thi-ơ 26:37). Dù bệnh gần chết nhưng mối quan tâm hàng đầu của ông Ép-ba-phô-đích là sợ Hội Thánh tại Phi-líp lo lắng cho ông! Và cho dù rất buồn rầu, ông vẫn lưu lại La Mã và không hề đòi trở về. Ông Ép-ba-phô-đích đã không nặng lòng về những khó khăn của mình, vì vậy ông có thì giờ nghĩ về nhu cầu của người khác.

Có người nói tôi không biết làm gì để góp phần gây dựng Hội Thánh? Chúng ta không thấy những nhu cầu để dự phần vì chúng ta không thật sự quan tâm đến Hội Thánh, đến công việc Chúa, đến người khác. Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy hình ảnh ông Ép-ba-phô-đích đã quan tâm đến Hội Thánh Phi-líp, bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy Sứ đồ Phao-lô quan tâm đến ông Ép-ba-phô-đích, và chính Hội Thánh Phi-líp lại quan tâm đến Sứ đồ Phao-lô: đây chính là bức tranh đẹp đẽ của sự hiệp một trong Thân Thể Chúa.

Bạn có quan tâm đến công việc Chúa và nhu cầu của anh chị em trong Hội Thánh không?

Lạy Chúa, xin cho con trở nên một Ép-ba-phô-đích của Chúa và Hội Thánh, sẵn lòng mang lấy tâm tình yêu thương, quan tâm đến người khác, và hy sinh cho công việc Chúa.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 5.