Ngày 02/05/2019

Kinh Thánh: Mác 2:1-5

Câu gốc: “Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình” (Truyền Đạo 4:9).

Mác 2:1-5: “1 Khỏi một vài ngày, Đức Chúa Jêsus trở vào thành Ca-bê-na-um, và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. 2 Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống; Ngài giảng đạo cho họ nghe. 3 Bấy giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng. 4 Nhưng, vì đông người, không lại gần Ngài được, nên dở mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng giường người bại nằm xuống. 5 Đức Chúa Jêsus thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha.”

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu làm gì ở Ca-bê-na-um? Ai đã đưa người bại đến gặp Chúa? Họ phải làm thế nào mới có thể giúp người bại gặp được Chúa? Kết quả cho đức tin và tinh thần chung lòng vì bạn của họ là gì? Chúng ta áp dụng tinh thần chung lòng vì bạn trong Hội Thánh như thế nào?

Khi Chúa Giê-xu đến thành Ca-bê-na-um, thì có rất nhiều người đã tìm đến để được gặp và nghe Ngài giảng đạo, vì họ đã nghe tin đồn về sự giảng dạy, chữa bệnh của Ngài. Cho nên, khi biết tin Chúa đang ở trong một căn nhà, rất đông người đã họp lại tại đó để nghe Ngài giảng đạo đến nỗi ngồi tràn ra trước cửa không còn chỗ trống (câu 2). Trong số những người đã nghe biết về Chúa Giê-xu, có bốn người bạn của một người bại mà Kinh Thánh không nêu tên. Họ đã nghe về Chúa Giê-xu chữa lành nhiều bệnh tật nên họ nghĩ đến nhu cầu của người bạn bị bại liệt của mình. Họ không ngại khó khăn mà chung một lòng, hiệp sức với nhau để thuyết phục người nhà đưa bạn mình đến gặp Chúa Giê-xu với niềm hy vọng mong bạn được Ngài chữa lành.Tuy nhiên, khi họ khiêng người bại đến thì có quá đông người chen nhau nên họ không cách nào đưa bạn mình đến gần Chúa được. Dù vậy, họ không bỏ cuộc, một lần nữa họ lại chung một lòng với sáng kiến đưa người bại lên mái nhà ngay chỗ Chúa ngồi và dỡ mái nhà mà dòng người xuống ngay trước mặt Chúa Giê-xu (câu 4). Cuối cùng, công khó của họ đã được đền đáp. Chúa Giê-xu đã thấy rõ đức tin của họ (câu 5a) nên đã chữa lành cho người bại. Chắc chắn Chúa biết được tấm lòng của bốn người bạn này đã sẵn sàng vượt mọi khó khăn để giúp bạn mình. Họ đã cùng nhau chung lòng hiệp sức mang hy vọng đến cho bạn mình. Chúng ta có thể tưởng tượng được niềm vui khôn xiết của bốn người bạn này khi nhìn thấy bạn mình được Chúa chữa lành.

Đây là một câu chuyện hết sức cảm động! Bốn người bạn của người bại đã không ngại khó khăn, nặng nhọc, chung một lòng, cùng hiệp sức với nhau để giúp cho người bạn đáng thương của họ. Một tình bạn đáng trân trọng! Nếu chỉ có một người trong số họ không đồng tình thì việc đưa người bại đến gặp Chúa cũng sẽ trở nên khó khăn. Câu chuyện vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp về tình bạn và tinh thần hiệp một của bốn người bạn này.

Hội Thánh của Chúa gồm những người được Chúa Giê-xu gọi là bạn hữu của Ngài. Mỗi người phải là những người bạn chân thành của nhau, hết lòng vì lợi ích của người khác. Hội Thánh cũng sẽ tăng trưởng biết bao khi mỗi chúng ta là những người sẵn sàng chịu khó đưa những người bạn chưa tin Chúa đến gặp Chúa Giê-xu để nhận lấy sự chữa lành tâm linh!

Bạn có sẵn sàng chung một lòng vì ích lợi của người khác dù phải đối diện với những thách thức không?

Lạy Chúa, xin giúp con trở thành người bạn tốt cho những người xung quanh con. Xin nhắc nhở con biết quan tâm đến nhu cầu của người khác và không ngại khó khăn để đưa họ đến gặp Ngài.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 25.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
886228

Ai đang online?

Đang có 37 khách và không thành viên đang online