Ngày 18/05/2019

Kinh Thánh:  Giăng 18:28-32

Câu gốc:  “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy” (Ma-thi-ơ 23:27).

Giăng 18:28-32:  “28 Kế đó, chúng điệu Đức Chúa Jêsus từ nhà Cai-phe đến trường án; bấy giờ đương sớm mai. Nhưng chính mình chúng không vào nơi trường án, cho khỏi bị ô uế, và cho được ăn lễ Vượt Qua. 29 Vậy, Phi-lát bước ra, đi đến cùng chúng mà hỏi rằng: Các ngươi kiện người nầy về khoản gì? 30 Thưa rằng: Ví chẳng phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan. 31 Phi-lát bèn truyền cho chúng rằng: Các ngươi hãy tự bắt lấy người, và xử theo luật mình. Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi chẳng có phép giết ai cả. 32 Ấy là cho được ứng nghiệm lời Đức Chúa Jêsus đã phán, để chỉ về mình phải chết cách nào.”

Câu hỏi suy ngẫm: Những lời đối đáp giữa những thầy tế lễ cả và các trưởng lão với Tổng đốc Phi-lát lộ rõ bản chất đạo đức giả của họ như thế nào? Đức Chúa Trời tể trị mọi sự này ra sao? Bài học nhắc chúng ta cần sống như thế nào với Chúa và với nhau?

Ma-thi-ơ 27:1 cho biết “Đến sáng mai, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân hội nghị nghịch cùng Đức Chúa Giê-xu để giết Ngài.” Sau khi quyết định kết án tử hình Chúa, họ giải Ngài đến dinh Tổng đốc Phi-lát, nhưng họ không vào trong vì sợ ô uế. Những lời đối đáp giữa Tổng đốc Phi-lát và các thầy tế lễ cả cùng các trưởng lão cho thấy những người này muốn giết Chúa nhưng luật pháp La Mã hạn chế quyền của tòa án Do Thái không được kết án tử hình, nên họ phải nhờ tay Tổng đốc Phi-lát để thực hiện ý đồ của họ. Khi ông Phi-lát hỏi họ kiện người này về việc gì, thì họ không nói Chúa phạm tội gì mà lại nói kiểu lấp lững mang tính khẳng định: “Ví chẳng phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan.” Họ đã tố cáo Chúa là “tay gian ác” mà không có bằng chứng. Khi ông Phi-lát yêu cầu họ hãy tự xử theo luật Do Thái, thì họ lộ rõ ý đồ đen tối của mình: “Chúng tôi chẳng có phép giết ai cả.” Như vậy, chính họ mới là những tay gian ác thật sự. Khi giải Chúa đến dinh tổng đốc là sáng sớm thứ Sáu của tuần Lễ Vượt Qua, họ chỉ đứng bên ngoài mà không dám vào trong trường án vì luật quy định vào nhà người ngoại bang thì bị ô uế, không được vào Đền thờ và không được dự Lễ Vượt Qua trong bảy ngày, cho đến khi được thanh sạch trở lại. Họ chỉ quan tâm đến hình thức, lễ nghi, giáo điều, nhưng trong lòng thì đầy dẫy những ý đồ đen tối, việc làm tội lỗi; chính họ đang tìm cách giết Con Đức Chúa Trời!

Kinh Thánh đã cho biết mọi việc xảy ra như vậy là để ứng nghiệm lời Chúa Giê-xu đã nói trước về Ngài sẽ chết cách nào (Giăng 3:14; 12:32). Con người gian ác tưởng như đang đắc thắng nhưng họ không biết rằng chính họ cũng nằm trong chương trình và ý định của Đức Chúa Trời, là Đấng tạo dựng nên họ và Ngài đang tể trị chính họ cũng như cả hoàn vũ này.

Đức Chúa Trời là Đấng nhìn thấy trong lòng. Hãy dọn lòng mình cho thanh sạch, hãy đến với Chúa và với nhau bằng con người chân thật bề trong, khi ấy, những lễ nghi, hình thức của chúng ta mới có giá trị. Đừng như những thầy tế lễ cả và các trưởng lão ngày trước, lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà; là mồ mả tô trắng bề ngoài nhưng bên trong toàn là xương người chết (Ma-thi-ơ 23:24, 27).

Bạn đang chú trọng đến lễ nghi hình thức hay quan tâm đến con người bề trong?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì Ngài đã chết vì con. Xin cho con đến với Chúa và với nhau bằng tất cả lòng chân thật chứ không phải là hình thức bên ngoài.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 12-13.


GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
667394

Ai đang online?

Đang có 50 khách và không thành viên đang online