Ngày 22/05/2019

Kinh Thánh:  Giê-rê-mi 12:7-17

Câu gốc:  “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn” (II Phi-e-rơ 3:9).

Giê-rê-mi 12:7-17:  “7 Ta đã lìa nhà ta; đã bỏ sản nghiệp ta; đã phó dân lòng ta rất yêu mến cho kẻ thù nghịch nó. 8 Cơ nghiệp ta đối với ta như sư tử trong rừng, gầm thét nghịch cùng ta; cho nên ta lấy làm ghét.

9 Cơ nghiệp ta há như chim kên kên vằn vện kia, các chim ăn thịt há vây lấy nó sao? Hãy đi nhóm các loài thú đồng lại, cho chúng nó cắn nuốt đi! 10 Nhiều kẻ chăn chiên đã phá vườn nho ta, giày đạp sản nghiệp ta dưới chân, làm cho chỗ đất vui thích của ta thành ra rừng hoang. 11 Người ta đã làm cho đất ấy ra hoang vu; nó bị phá hại, than thở trước mặt ta. Cả xứ đều hoang vu, vì chẳng ai để vào lòng. 12 Những kẻ phá diệt đến trên các gò trọi nơi đồng vắng; vì gươm của Đức Giê-hô-va nuốt đất nầy từ đầu nầy đến đầu kia, chẳng có loài xác thịt nào được bình an. 13 Chúng nó đã gieo lúa mì và gặt những gai gốc, khó nhọc mà chẳng được ích gì. Các ngươi sẽ hổ thẹn về hoa trái mình, vì cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va!

14 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Mọi kẻ lân cận xấu của ta, là kẻ choán lấy sản nghiệp mà ta đã ban cho dân ta, là Y-sơ-ra-ên, làm kỉ vật; nầy, ta sẽ nhổ chúng nó khỏi đất mình, và nhổ nhà Giu-đa ra khỏi giữa chúng nó. 15 Nhưng, khi ta đã nhổ đi, ta cũng sẽ trở lại thương xót chúng nó; khiến chúng nó ai nấy đều được lại sản nghiệp mình, và ai nấy đều về đất mình. 16 Nếu chúng nó siêng năng học tập đường lối dân ta, nhân danh ta mà thề rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống! Cũng như chúng nó đã dạy dân ta chỉ Ba-anh mà thề, bấy giờ chúng nó sẽ được gây dựng giữa dân ta. 17 Nhưng nếu chúng nó không nghe, ta sẽ nhổ dân tộc đó đi, nhổ đi và làm cho diệt mất, Đức Giê-hô-va phán vậy.”

Câu hỏi suy ngẫm: Những từ ngữ nào được dùng để chỉ về tuyển dân Y-sơ-ra-ên? Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đất và xứ đều hoang vu? Điều kiện để của dân Chúa và dân ngoại nhận được sự thương xót của Đức Giê-hô-va là gì? Bạn đã kinh nghiệm ơn thương xót của Đức Chúa Trời trong trường hợp nào?

“Nhà Ta”, “sản nghiệp Ta”, “dân lòng Ta rất yêu mến”, “cơ nghiệp Ta”… là những từ rất thân thương được Chúa dùng để chỉ về nhà Y-sơ-ra-ên trong niềm tự hào, yêu mến. Đất và xứ đều hoang vu là do “nhiều kẻ chăn chiên đã phá vườn nho Ta” (câu 10), “Những kẻ phá diệt đến” (câu 12). Những điều ấy khiến cho cơn giận của Đức Giê-hô-va phừng phừng, và Ngài quyết Ta sẽ nhổ chúng nó khỏi đất mình, và nhổ nhà Giu-đa ra khỏi giữa chúng nó” (câu 14), hậu quả họ phải đón nhận là “…gieo lúa mì và gặt những gai gốc, khó nhọc mà chẳng được ích gì” (câu 13). Song Đức Giê-hô-va phán rằng cả dân Chúa và dân ngoại sẽ không phải sống trong sự trừng phạt của Ngài mãi, họ sẽ đón nhận được sự thương xót của Ngài, ai nấy đều được lại sản nghiệp mình, và ai nấy đều về đất mình” (câu 15), với điều kiện tất cả họ phải ăn năn để quay lại thờ phượng Đức Giê-hô-va. Câu 14-17 cho thấy một lời ví sánh đầy hy vọng của Đức Giê-hô-va hứa với dân ngoại, đó là Ngài sẽ thương xót họ với điều kiện họ phải học theo dân Y-sơ-ra-ên về việc tuân giữ luật lệ của Đức Giê-hô-va, chuyên lòng thờ phượng Ngài, nhân danh Ngài như họ đã từng dạy dân của Chúa nhân danh Ba-anh mà thờ lạy khi xưa. Bằng không họ cũng sẽ bị Ngài diệt mất.

Đức Giê-hô-va rất nghiêm minh khi thực thi sự công bình đối với những ai hủy phá cơ nghiệp của Ngài và không trọn lòng thờ kính Ngài. Song trong những nghịch cảnh ấy, Ngài vẫn ban cho những cơ hội để con người có thể ăn năn và nhận được ơn tha thứ, phục hồi, bởi vì lòng thương xót của Ngài cũng vô cùng lớn lao.

Mỗi chúng ta đang còn sống động ngày nay cũng nhờ ơn thương xót lớn của Đức Giê-hô-va cho chúng ta. Nếu Chúa không thương xót, thì chắc chắn “gươm của Đức Giê-hô-va nuốt đất này từ đầu này đến đầu kia, chẳng có loài xác thịt nào được bình an” (câu 12). Vì thế, chúng ta cần trân trọng cơ hội Chúa ban cho chúng ta ngày nay để siêng năng học tập vâng theo luật pháp của Chúa, trọn lòng thờ kính Ngài, và hết lòng rao truyền danh Chúa để nhiều người được cứu. Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót nhưng chúng ta đừng ỷ lại vào lòng kiên nhẫn của Ngài mà chậm trễ ăn năn (II Phi-e-rơ 3:9).

Bạn có thường suy ngẫm ơn thương xót của Đức Chúa Trời dành cho bạn? Đây có phải là lý do để bạn dâng lên Chúa lời chúc tụng không?

Kính lạy Đức Giê-hô-va giàu lòng thương xót! Con tạ ơn Ngài vì con được sống trong ân điển Ngài. Xin giúp con luôn siêng năng học tập vâng theo luật pháp của Chúa, trọn lòng thờ kính Ngài.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 19.


GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
667380

Ai đang online?

Đang có 43 khách và không thành viên đang online