Ngày 21/06/2019

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 7:10-11

Câu gốc:  “Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ …và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ là một thịt” (Mác 10:6,8).

I Cô-rinh-tô 7:10-11:  “10 Về những kẻ đã cưới gả rồi, thì tôi, nhưng chẳng phải tôi, bèn là Chúa, truyền rằng vợ không nên lìa bỏ chồng, 11 (ví bằng đã phân rẽ nhau, thì nên ở vậy đừng lấy chồng khác; hay là phải lại hòa thuận với chồng mình), còn chồng cũng không nên để vợ.”

Câu hỏi suy ngẫm: Vợ chồng không nên phân rẽ nhau là lời truyền dạy của ai? Sứ đồ Phao-lô đã cho biết lời dạy nào cho những cặp vợ chồng đã phân rẽ nhau? Bạn có suy nghĩ và hành động gì để góp phần giữ vững giá trị hôn nhân như điều Đức Chúa Trời đã thiết lập và truyền dạy?

Tiếp theo nan đề của những đối tượng cho rằng người lập gia đình là không thanh sạch cho bằng ở độc thân (câu 1-9), Sứ đồ Phao-lô truyền dạy thêm về thái độ và những việc cần làm đối với những người đang sống trong hôn nhân, đó là vợ không nên lìa bỏ chồng …còn chồng cũng không nên để vợ” (câu 10-11). Và để nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề, ông đã khẳng định rằng đây không phải là điều ông truyền dạy theo kinh nghiệm riêng của mình, nhưng là điều Đức Chúa Trời truyền, Ngài mong muốn con dân Ngài phải sống như thế (câu 10). Tuy nhiên, nếu vợ chồng đã lỡ phân rẽ nhau rồi vì một lý do nào đó, thì họ phải tiếp tục sống một mình, chứ không được tái hôn với một người khác. Hoặc họ có thể quay trở lại với nhau để phục hồi mối quan hệ với người phối ngẫu của mình (câu 11).

Đức Chúa Trời là Đấng thiết lập hôn nhân (Sáng Thế Ký 2:24). Ngài ban cho những người ở trong hôn nhân những món quà phước hạnh, đồng thời cũng có trách nhiệm gìn giữ sự gắn kết này vì lòng kính sợ Chúa. Những tín hữu Cô-rinh-tô đã có nhiều thắc mắc xoay quanh những vấn đề liên quan đến hôn nhân, họ muốn biết tất cả những điều nên và không nên làm về lĩnh vực này, và câu trả lời từ Sứ đồ Phao-lô khẳng định cho mọi người biết được sự vững bền của hôn nhân. Điều này cũng đã được Chúa Giê-xu truyền dạy đang khi Ngài còn tại thế (Ma-thi-ơ 5:32).

Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, chúng ta thấy giá trị hôn nhân và sự vững bền của nó đang ngày càng bị đe dọa. Ngày xưa đã có, nhưng nay lại càng phổ biến và tràn lan khắp nơi, việc phân rẽ giữa vợ và chồng vì những lý do vụn vặt: tính tình không hợp, cha mẹ hai bên khó khăn, không được bảo đảm về vật chất… Vì thế, từ trong xã hội, cho đến cả trong Hội Thánh,đã xảy ra những vụ ly hôn, những hoàn cảnh đau lòng như chồng bỏ vợ, vợ phân rẽ chồng. Đó là vì mọi người không coi trọng giá trị hôn nhân, và xem nhẹ kết ước hôn nhân mà chính mình đã giao ước với người phối ngẫu trước Chúa và trước Hội Thánh. Cần phải nhớ điều Đức Chúa Trời truyền dạy cho những ai đã cưới gả, đang sống trong hôn nhân là “Không nên phân rẽ.”

Bạn có đồng quan điểm với Sứ đồ Phao-lô không?

Câu hỏi suy ngẫm: Vợ chồng không nên phân rẽ nhau là lời truyền dạy của ai? Sứ đồ Phao-lô đã cho biết lời dạy nào cho những cặp vợ chồng đã phân rẽ nhau? Bạn có suy nghĩ và hành động gì để góp phần giữ vững giá trị hôn nhân như điều Đức Chúa Trời đã thiết lập và truyền dạy?

Tiếp theo nan đề của những đối tượng cho rằng người lập gia đình là không thanh sạch cho bằng ở độc thân (câu 1-9), Sứ đồ Phao-lô truyền dạy thêm về thái độ và những việc cần làm đối với những người đang sống trong hôn nhân, đó là vợ không nên lìa bỏ chồng …còn chồng cũng không nên để vợ” (câu 10-11). Và để nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề, ông đã khẳng định rằng đây không phải là điều ông truyền dạy theo kinh nghiệm riêng của mình, nhưng là điều Đức Chúa Trời truyền, Ngài mong muốn con dân Ngài phải sống như thế (câu 10). Tuy nhiên, nếu vợ chồng đã lỡ phân rẽ nhau rồi vì một lý do nào đó, thì họ phải tiếp tục sống một mình, chứ không được tái hôn với một người khác. Hoặc họ có thể quay trở lại với nhau để phục hồi mối quan hệ với người phối ngẫu của mình (câu 11).

Đức Chúa Trời là Đấng thiết lập hôn nhân (Sáng Thế Ký 2:24). Ngài ban cho những người ở trong hôn nhân những món quà phước hạnh, đồng thời cũng có trách nhiệm gìn giữ sự gắn kết này vì lòng kính sợ Chúa. Những tín hữu Cô-rinh-tô đã có nhiều thắc mắc xoay quanh những vấn đề liên quan đến hôn nhân, họ muốn biết tất cả những điều nên và không nên làm về lĩnh vực này, và câu trả lời từ Sứ đồ Phao-lô khẳng định cho mọi người biết được sự vững bền của hôn nhân. Điều này cũng đã được Chúa Giê-xu truyền dạy đang khi Ngài còn tại thế (Ma-thi-ơ 5:32).

Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, chúng ta thấy giá trị hôn nhân và sự vững bền của nó đang ngày càng bị đe dọa. Ngày xưa đã có, nhưng nay lại càng phổ biến và tràn lan khắp nơi, việc phân rẽ giữa vợ và chồng vì những lý do vụn vặt: tính tình không hợp, cha mẹ hai bên khó khăn, không được bảo đảm về vật chất… Vì thế, từ trong xã hội, cho đến cả trong Hội Thánh,đã xảy ra những vụ ly hôn, những hoàn cảnh đau lòng như chồng bỏ vợ, vợ phân rẽ chồng. Đó là vì mọi người không coi trọng giá trị hôn nhân, và xem nhẹ kết ước hôn nhân mà chính mình đã giao ước với người phối ngẫu trước Chúa và trước Hội Thánh. Cần phải nhớ điều Đức Chúa Trời truyền dạy cho những ai đã cưới gả, đang sống trong hôn nhân là “Không nên phân rẽ.”

Bạn có đồng quan điểm với Sứ đồ Phao-lô không?

Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng ban mọi sự tốt lành cho con người trong đó có hôn nhân. Xin giúp con nhận biết giá trị cao quý từ hôn nhân Chúa ban để con luôn thể hiện trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ và thực hiện mệnh lệnh Ngài truyền ban: “không phân rẽ”.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 51.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 51.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
886237

Ai đang online?

Đang có 45 khách và không thành viên đang online