Ngày 28/06/2019

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 13:11-16

Câu gốc:  “…Khi Ngài đã ban xứ đó cho rồi, thì hãy đem dâng cho Đức Giê-hô-va những con trưởng nam cùng cả con đầu lòng đực của súc vật ngươi, vì chúng nó đều sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va” (câu 11b-12).

Xuất Ê-díp-tô Ký 13:11-16:  “11 Khi Đức Giê-hô-va đã đưa ngươi vào bờ cõi xứ Ca-na-an, như Ngài đã thề cùng ngươi, và tổ phụ ngươi, khi Ngài đã ban xứ đó cho rồi, 12 thì hãy đem dâng cho Đức Giê-hô-va những con trưởng nam cùng cả con đầu lòng đực của súc vật ngươi, vì chúng nó đều sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va. 13 Nhưng mỗi con lừa đầu lòng, ngươi phải bắt chiên con hay là dê con mà chuộc; bằng không, ngươi hãy vặn cổ nó. Ngươi cũng chuộc mọi trưởng nam trong vòng con trai ngươi. 14 Vả, một mai con trai ngươi hỏi rằng: Điều đó có ý nghĩa chi? thì hãy đáp rằng: Ấy vì cớ Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút chúng ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là nhà nô lệ; 15 và khi Pha-ra-ôn cứng lòng không tha chúng ta đi, Ngài bèn giết hết các con đầu lòng trong xứ đó, từ con trưởng nam người ta cho đến con đầu lòng súc vật. Vì cớ đó, ta dâng tế cho Đức Giê-hô-va mọi con đực sanh đầu lòng, và ta chuộc con trưởng nam trong vòng con trai ta. 16 Ấy sẽ làm một dấu hiệu nơi tay ngươi, và ấn chí nơi trán giữa cặp mắt ngươi, để nhắc cho nhớ rằng Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút chúng ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô.”

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa muốn tuyển dân làm gì khi dâng con trưởng nam và súc vật đầu lòng cho Ngài? Việc chuộc con trưởng nam được thực hiện như thế nào và có ý nghĩa gì với tuyển dân (câu 13)? Bài học hôm nay nhắc nhở chúng ta điều quan trọng nào?

Thời điểm dâng con trưởng nam và súc vật đầu lòng sẽ thực hiện khi Chúa đã đưa tuyển dân vào đất hứa (câu 11-12). Đất hứa là nơi đượm sữa và mật, tuyển dân sẽ rất dễ quên ơn Chúa khi đời sống được no đủ, dư dật. Đức Chúa Trời luôn làm trọn phần của Ngài, và Ngài muốn chúng ta làm trọn phần của mình. Con người có khuynh hướng chỉ gần gũi, lệ thuộc vào Chúa khi lâm vào cảnh khốn cùng, nhưng đến khi được dư dật thì dễ đem lòng kiêu ngạo, bàn tay ta làm nên tất cả! Khi chúng ta được Chúa cho có đời sống no đủ, hãy biết ơn Chúa là Đấng đã ban cho chúng ta sự sống, bàn tay, khối óc, sức khỏe, và điều kiện để làm việc. Chúng ta hãy nói như Sứ đồ Phao-lô: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13).

Tất cả súc vật đầu lòng phải dâng cho Chúa. Tuyển dân có thể chọn bẻ cổ con lừa đầu lòng để dâng cho Chúa hoặc chuộc nó bằng cách dâng con chiên hay dê thay thế (câu 13a). Tuy nhiên, đối với các con trưởng nam thì tuyển dân phải chuộc bằng cách dâng con sinh (câu 13b). Nghi thức này có ý nghĩa nhắc nhở tuyển dân ba điều: Thứ nhất, một con chiên đã bị giết thay cho con trưởng nam của họ trong đêm Chúa vượt qua như lời Ngài phán dạy. Thứ hai, Đức Chúa Trời tôn trọng mạng sống của con người, khác hẳn với niềm tin của người Ca-na-an là phải dâng sinh tế là con người cho thần của họ. Và cuối cùng, con chiên là biểu tượng về Chúa Giê-xu, Chiên Con vô tội của Đức Chúa Trời sẽ đổ huyết ra như con sinh để chuộc cả nhân loại một lần đủ cả.

Hằng năm, tuyển dân giữ lễ Vượt Qua và Bánh Không Men để tưởng nhớ Đấng đã cứu họ ra khỏi ách nô lệ ở Ai Cập cách phi thường dường nào! Đây là cơ hội để dạy dỗ con cháu của mình về Đức Chúa Trời quyền năng, yêu thương và công chính. Bài học hôm nay nhắc nhở chúng ta biết ơn Chúa về mọi sự ban cho của Ngài, đặc biệt là ơn cứu chuộc mà Chúa Giê-xu đã đổ huyết mua chuộc chúng ta. Chúa đã chuộc chúng ta nên chúng ta thuộc về Ngài, biết ơn Ngài, sống trọn vẹn cho Ngài, và có trách nhiệm dạy dỗ con cháu biết tôn thờ Ngài.

Bạn bày tỏ lòng biết ơn Chúa và dạy dỗ con cháu mình sống biết ơn Chúa như thế nào?

Lạy Chúa! Xin cho con luôn nhớ rằng con đã được Chúa chuộc mua bằng huyết của Chiên Con. Xin giúp con bước đi với Chúa mỗi ngày với lòng tin yêu và tri ân. Nguyện môi miệng con luôn chúc tụng Chúa và truyền bá danh Ngài cho con cháu và những người chưa tin.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 58.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
886230

Ai đang online?

Đang có 40 khách và không thành viên đang online