Ngày 30/06/2019

Kinh Thánh: Gióp 34:34-37

Câu gốc:  Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến(Ê-phê-sô 4:29).

Gióp 34:34-37:  

“34 Những người thông sáng, và mỗi người khôn ngoan đương nghe tôi, Sẽ nói với tôi rằng:

35 “Gióp nói cách không hiểu biết,

Và lời của người thiếu sự thông sáng.”

36 Tôi nguyện cho Gióp bị thử thách đến cùng,

Bởi vì người có đáp lời như kẻ ác;

37 Người có thêm sự phản nghịch vào tội lỗi mình,

Vỗ tay mình tại giữa chúng tôi,

Và càng thêm lời nói nghịch Đức Chúa Trời.”

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu buộc tội ông Gióp như thế nào? Lời buộc tội ấy có những điểm sai lầm nào? Chúng ta nên nói những điều gì khi đến với anh chị em mình trong hoạn nạn?

Ông Ê-li-hu kết thúc phần phát biểu của ông bằng lời buộc tội kinh khủng đối với ông Gióp. Ông lên án ông Gióp thiếu hiểu biết, kém khôn ngoan (câu 34). Ông nói ông Gióp là người ngạo mạn, không chịu ăn năn và phản nghịch Đức Chúa Trời (câu 37). Cụm từ “vỗ tay mình tại giữa chúng tôi” không mang ý nghĩa tán thưởng như trong xã hội ngày nay, nhưng có ý nghĩa cười nhạo và khinh bỉ. Ông Ê-li-hu cho rằng ông Gióp chống nghịch với người và cũng chống nghịch ngay cả với Chúa. Sau khi liệt kê các tội của ông Gióp, ông Ê-li-hu kết luận với lời buộc tội kinh khủng: “Tôi nguyện cho Gióp bị thử thách đến cùng, bởi vì người có đáp lời như kẻ ác” (câu 36). Ông Ê-li-hu nghĩ rằng hình phạt nặng hơn sẽ giúp cho ông Gióp chấp nhận ăn năn tội để được Chúa giải cứu. Thật ra, ông Ê-li-hu đã không hiểu rõ và không công bằng khi buộc tội ông Gióp, vì ông Gióp không cho rằng tất cả sự hoạn nạn, đau thương đều không liên quan đến tội lỗi. Ông Ê-li-hu càng không nên nói ra những lời kinh khủng như vậy khi ông Gióp đang phải chịu thử thách lớn dường ấy.

Không phải tất cả hoạn nạn thử thách con người gánh chịu đều là hậu quả của tội lỗi. Khi thấy một người mù từ thuở sinh ra, các môn đệ hỏi Chúa Giê-xu: “Thưa thầy, ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sinh ra thì mù như vậy? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người” (Giăng 9:2-3).

Chúa Giê-xu đến thế gian “chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu” (Giăng 3:17). Chúa có chương trình và mục đích của Ngài mà con người chúng ta không thể hiểu thấu. Chúng ta cần học theo Chúa, thay vì cố gắng dùng sự khôn ngoan của mình mà buộc tội, lên án, để rồi nói lời độc ác với anh chị em mình, thì chúng ta hãy đem tình yêu đến với họ. Chúa muốn chúng ta đem tình yêu của Chúa đến cho người khác trong mọi hoàn cảnh. Nếu có vài lời khuyên anh chị em mình, cũng phải nói những lời tốt đẹp, yêu thương và gây dựng. Sứ đồ Phao-lô dạy: “Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe” (Ê-phê-sô 4:29 BTTHĐ).

Lời nói của bạn đem lại kết quả như thế nào đối với những người trong hoạn nạn?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đến thế gian chịu chết đền tội cho con. Xin Chúa cho con được đổ đầy tình yêu nhân từ của Ngài, để nâng đỡ anh chị em con trong những khó khăn, hoạn nạn mà họ đang chịu đựng, thay vì lên án, kết tội họ.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 60.


GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
744315

Ai đang online?

Đang có 22 khách và không thành viên đang online