Ngày 29/03/2020

SỰ KHÔN NGOAN BÀY TỎ VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI

Câu gốc: 

“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8).

Ngày 25/03/2020

HÃY BẮT CHƯỚC TÔI!

Câu gốc: 

“…hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu. Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy” (10:33; 11:1).

 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1093014

Ai đang online?

Đang có 26 khách và không thành viên đang online