Ngày 07/07/2019

Kinh Thánh: Gióp 35:1-8

Câu gốc:  Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào(Gia-cơ 1:17).

Gióp 35:1-8:  

“1 Ê-li-hu lại nói rằng:

2 Ông đã nói rằng: Tôi vốn công bình hơn Đức Chúa Trời;

Lại nói: Tôi sẽ đặng lời gì? Nhược bằng chẳng phạm tội,

3 Tôi há sẽ được ích hơn chăng?

Chớ thì ông tưởng lời ấy có lý sao?

4 Tôi sẽ đáp lại ông,

Và các bạn hữu của ông nữa.

5 Hãy ngước mắt lên xem các từng trời;

Hãy coi áng mây, nó cao hơn ông.

6 Nếu ông đã phạm tội, có hại chi cho Đức Chúa Trời chăng?

Nếu các sự vi phạm ông thêm nhiều, có can gì với Ngài?

7 Nếu ông công bình, ông sẽ ban gì cho Ngài?

Ngài sẽ lãnh điều gì bởi tay của ông?

8 Sự gian ác của ông có thể hại một người đồng loại ông,

Và sự công bình ông có thể làm ích cho một con cái loài người.”

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu buộc tội ông Gióp như thế nào? Ông so sánh sự cao cả và tính bất biến của Đức Chúa Trời ra sao? Tại sao con người không thể làm thay đổi bản tính của Chúa? Học biết về bản tính bất biến của Đức Chúa Trời giúp bạn thay đổi điều gì trong cuộc sống?

Ông Ê-li-hu tiếp tục lời phát biểu của mình trong phân đoạn Kinh Thánh này (Gióp 35:1-8) để nhấn mạnh rằng con người hoàn toàn không có khả năng tác động đến bản tính của Đức Chúa Trời. Ông nhắc lại lời ông đã buộc tội ông Gióp là ông Gióp nói mình sống công chính nhưng vẫn bị hình phạt (Gióp 34:5-6), và loài người chẳng được ích lợi gì khi ở trong Chúa (Gióp 34:9). Từ những lời buộc tội đó, ông chứng minh lý lẽ của ông đúng hơn lý lẽ của Gióp và các bạn của ông Gióp. Ông dùng hình ảnh khoảng cách giữa đất và các tầng trời để so sánh, tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì Đức Chúa Trời vĩ đại và cao cả hơn con người bấy nhiêu. Vì vậy, cho dù ông Gióp phạm tội ít hay nhiều, hoặc ông Gióp sống một đời công chính hay không, thì cũng chẳng tác động gì đến Đức Chúa Trời (câu 6-7). Con người nhỏ bé, hèn mọn nên tội ác hoặc công đức của họ cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến đồng loại (câu 8), chứ không thể nào ảnh hưởng đến bản tính trọn vẹn, thánh khiết của Đức Chúa Trời. Chúa là Đấng Toàn Năng, là Đấng dựng nên con người, nên dù con người thay đổi thế nào thì Đấng sáng tạo cũng không hề thay đổi.

Dù những lời buộc tội của ông Ê-li-hu đối với ông Gióp không chính xác, nhưng điều ông nói về bản tính bất biến của Đức Chúa Trời thì hoàn toàn đúng. Ông Gia-cơ đã khẳng định với con dân Chúa về sự trọn lành của Đức Chúa Trời: “mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên (Gia-cơ 1:17-18).

Đấng bất biến đã dùng Lời chân thật để ban sự sống mới cho chúng ta qua sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu. Vì vậy, Chúa muốn chúng ta sống bằng con người mới với nếp sống theo sự thánh khiết của Chúa để trở nên con đầu lòngtrong gia đình của Ngài. Chúng ta phải nhớ rằng: Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi(Hê-bơ-rơ 13:8).Chúa là Đấng bất biến, Ngài là thánh và trọn vẹn, nên chúng ta phải trở nên thánh và trọn vẹn mỗi ngày. Bạn có quyết định sống nên thánh mỗi ngày không?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đến thế gian để chết đền tội cho con. Xin Chúa cho con học biết sự thánh khiết, yêu thương của Chúa không hề thay đổi để con quyết định mỗi ngày sống giống Chúa càng hơn.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-phê-sô 1.


GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
822741

Ai đang online?

Đang có 26 khách và không thành viên đang online