Ngày 14/07/2019

Kinh Thánh: Gióp 35:9-16

Câu gốc:  Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18).

 

Gióp 35:9-16:  

“9 Tại vì nhiều sự hà hiếp, nên người ta kêu oan,

Bởi tay kẻ có cường quyền áp chế, nên họ kêu cứu.

10 Nhưng không ai hỏi rằng: Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo hóa của tôi, ở đâu?

Ngài khiến cho người ta hát vui mừng trong ban đêm,

11 Dạy dỗ chúng tôi được thông sáng hơn các loài thú trên đất,

Và làm cho trở nên khôn ngoan hơn các chim trời.

12 Người ta kêu la, song Ngài không đáp lời,

Vì cớ sự kiêu ngạo của kẻ gian ác.

13 Quả thật lời cầu nguyện hư giả, Đức Chúa Trời chẳng dủ nghe,

Đấng Toàn năng chẳng thèm đoái đến.

14 Huống chi khi ông nói rằng không thấy Ngài,

Sự cáo tụng đã đem đến trước mặt Ngài, và ông đợi Ngài xét đoán!

15 Bây giờ, vì cơn thạnh nộ Ngài chưa giáng phạt,

Và vì Ngài không kể đến sự kiêu hãnh cho lắm,

16 Nên Gióp mở miệng ra luận điều hư không,

Và nói thêm nhiều lời vô tri.”

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này đã nêu lên những nguyên tắc nào để có thể vượt qua hoạn nạn và cất cao “tiếng hát trong đêm”? Khi gặp hoạn nạn chúng ta nên làm gì?

Dù những lời ông Ê-li-hu kết tội ông Gióp là sai hoàn toàn, nhưng trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cũng cho chúng ta những nguyên tắc vượt qua hoạn nạn và tìm được phước hạnh trong nghịch cảnh để cất cao “tiếng hát trong đêm”.

  1. Vững tin nơi Chúa trong hoạn nạn. Ông Ê-li-hu nhấn mạnh Chúa là “Đấng Tạo Hóa” (câu 10) nên Ngài biết rõ chúng ta. Chúa cho chúng ta “thông sáng”, “khôn ngoan” (câu 11) hơn muôn loài để hiểu được mặc khải và sự dạy dỗ của Chúa. Chúng ta chỉ tìm được lời giải đáp đúng đắn cho đời mình khi biết phó thác đời sống cho Chúa.
  2. Phải xét lại đời sống mình. Ông Ê-li-hu nêu lý do Chúa không đáp lời cầu xin vì ông Gióp cầu nguyện cách kiêu ngạo, làm điều gian ác, nói lời trống rỗng (câu 13), luận điều hư không, và nói lời vô tri (câu 16). Thật ra, ông Gióp là người trọn vẹn, ngay thẳng, kính sợ Chúa, và lánh khỏi đều ác (Gióp 1:8). Nhiều khi chúng ta cũng giống như ông Gióp, Chúa cũng dùng hoạn nạn để rèn luyện đời sống đức tin chúng ta. Cho nên thái độ tự xét mình, cầu xin Chúa chỉ dạy cho thấy những lỗi lầm để ăn năn, là điều chúng ta cần phải thường xuyên thực hiện (I Cô-rinh-tô 11:28).
  3. Bền lòng và lạc quan trong hoạn nạn. Dù trong hoàn cảnh nào thì “Ngài khiến cho người ta hát vui mừng trong ban đêm” (câu 10b). Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta hãy vui mừng giữa hoạn nạn, vì hoạn nạn sinh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sinh sự rèn tập, và sự rèn tập cho chúng ta sự trông cậy nơi Chúa (Rô-ma 5:3-4). Khi Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la bị đánh đập, bỏ tù vô cớ, các ông vẫn cầu nguyện, hát ca ngợi Chúa trong tù. Tiếng hát trong đêm của hai ông đã bày tỏ niềm tin trọn vẹn nơi Chúa, chấp nhận hy sinh, bền lòng sống vì Chúa. Chúa không những cứu các ông ra khỏi tù mà còn cứu cả gia đình viên cai ngục nữa (Công Vụ 16:25-34).

Bài học nhắc nhở chúng ta đừng vì hoạn nạn mà lui đi trong đức tin, nhưng chúng ta hãy bền lòng, lạc quan, tìm lấy niềm vui để có thể cất cao tiếng hát trong đêm. Chúa là Đấng sáng tạo chúng ta; Chúa yêu chúng ta đến nỗi Ngài đã chết vì chúng ta, thì chắc chắn Chúa luôn có một chương trình tốt nhất cho đời sống chúng ta. Hãy vững tin nơi Ngài! Bạn có hết lòng tin cậy Chúa, ăn năn tội lỗi và sẵn sàng chịu đựng những thử rèn của Chúa chưa?

Kính lạy Chúa, dù trong hoàn cảnh nào, xin Chúa cũng cho con biết vững tin nơi Chúa, luôn xét mình để ăn năn tội lỗi. Xin Chúa thêm ơn, thêm sức cho con vượt mọi khó khăn thử thách để nhận được niềm vui và hy vọng trong Ngài.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phi-líp 2.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1093026

Ai đang online?

Đang có 25 khách và không thành viên đang online