Ngày 11/08/2019

Kinh Thánh: Gióp 36:26-33

Câu gốc:  Phải, Đức Chúa Trời là cực đại, chúng ta không biết được Ngài; Số năm của Ngài thọ không ai kẻ xiết được (câu 26 BTT).

“Phải, Đức Chúa Trời vĩ đại, làm sao chúng ta hiểu thấu; Số năm của Ngài ai có thể dò” (câu 26 BTTHĐ).

Gióp 36:26-33:  

“26 Phải, Đức Chúa Trời là cực đại, chúng ta không biết được Ngài;

Số năm của Ngài thọ không ai kể xiết được.

27 Vì Ngài thâu hấp các giọt nước:

Rồi từ sa mù giọt nước ấy bèn hóa ra mưa,

28 Đám mây đổ mưa ấy ra,

Nó từ giọt sa xuống rất nhiều trên loài người.

29 Ai có thể hiểu được cách mây giăng ra,

Và tiếng lôi đình của nhà trại Ngài?

30 Kìa, Chúa bủa ánh sáng ra chung quanh Ngài,

Và che lấp đáy biển.

31 Vì nhờ những điều ấy Ngài xét đoán các dân tộc;

Ngài ban cho lương thực nhiều.

32 Ngài giấu sấm sét trong tay Ngài,

Và truyền nó phải đánh nơi nào.

33 Tiếng sấm sét báo cáo việc Ngài,

Và chính súc vật cũng đoán điềm dông mưa gần đến.”

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu bày tỏ sự vĩ đại của Đức Chúa Trời thế nào? Bạn cảm nhận được sự vĩ đại của Chúa qua vũ trụ ra sao? Bạn phải làm gì khi biết được sự vĩ đại của Chúa?

Trong phân đoạn Kinh Thánh này (câu 26-33), ông Ê-li-hu nói với ông Gióp và những người quanh ông về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua thiên nhiên, vũ trụ. Ông nói, “Đức Chúa Trời là cực đại” (câu 26a), con người nhỏ bé, bất toàn không thể biết được Đức Chúa Trời vĩ đại một cách đầy đủ và trọn vẹn, nhưng qua sự vận hành của vũ trụ, con người có thể biết được phần nào về sự vĩ đại đó. Chúa đã tạo ra các tầng mây, làm giọt mưa sa xuống nhuần tưới nhân gian. Chúa tạo ra sấm chớp và vận hành nó theo ý Ngài. Trong thiên nhiên, Chúa ban lương thực cho con người và mọi sinh vật. Chúa bày tỏ công việc Ngài qua những tạo vật của Ngài trong vũ trụ; những tiếng sấm sét báo có cơn giông sắp tới, ngay đến những súc vật cũng biết cơn giông đã cận kề. Thật Chúa đã bày tỏ quyền năng vĩ đại của Ngài qua thiên nhiên quá diệu kỳ.

Ca dao Việt Nam có câu, “Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm…” Hoặc có câu: “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.” Từ xưa, dân tộc Việt Nam chúng ta đã nhận biết được sự vĩ đại của Chúa qua thiên nhiên. Đức Chúa Trời đã bày tỏ quyền năng của Ngài cho con người ở mọi nơi, mọi dân tộc. Tác giả Carl Boberg đã chúc tụng Chúa qua bài Thánh ca “Lớn Bấy Duy Ngài”. Ông viết: “Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng, Cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ khắp khắp đó đây quyền của Chúa ôi vô bờ.” Con người nhận biết sự vĩ đại của Đức Chúa Trời, lòng cảm xúc trước thiên nhiên và sự vận hành của vũ trụ theo quy luật quá diệu kỳ, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, con người cần phải biết thờ phượng Đấng Sáng Tạo vĩ đại đó vì Ngài là Đấng đáng được tôn thờ, đồng thời Ngài cũng là Cha thiên thượng, Đấng đã tạo dựng nên chúng ta.

Là Cơ Đốc Nhân, chúng ta không thờ con người là vật thọ tạo của Chúa, không thờ hình tượng là vật do tay con người tạo nên, nhưng thờ phượng Đấng sáng tạo con người, muôn vật và vũ trụ. Ngài là Thiên Chúa, là Ông Trời, là Đức Chúa Trời Vĩ Đại. Nhìn những tạo vật của Chúa, thấy sự huyền diệu qua thiên nhiên, chúng ta càng phải kính sợ Chúa nhiều hơn.

Bạn đã hết lòng, hết linh hồn, hết ý tin cậy và thờ phượng Đức Chúa Trời Vĩ Đại chưa?

Lạy Chúa là Đức Chúa Trời vĩ đại, con tạ ơn Chúa đã sáng tạo ra con và sáng tạo ra vũ trụ cho con tận hưởng. Xin Chúa cho con biết ơn Chúa, tin cậy và thờ phượng Chúa trọn đời.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 54-55.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
886326

Ai đang online?

Đang có 26 khách và không thành viên đang online