Ngày 12/08/2019

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:9-13

Câu gốc:  “Danh Cha được thánh” (câu 9c).

 

Ma-thi-ơ 6:9-13:  

“9 Vậy, các ngươi hãy cầu như vầy:

Lạy Cha chúng tôi ở trên trời;

Danh Cha được thánh;

10 Nước Cha được đến;

Ý Cha được nên, ở đất như trời!

11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;

12 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;

13 Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!

(Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.)”

Câu hỏi suy ngẫm: Danh nói đến điều gì? Chúng ta mong muốn gì cho Danh của Chúa? Điều đó có nghĩa gì và được bày tỏ trong đời sống hàng ngày của chúng ta ra sao?

Bài Cầu Nguyện Chung có hai phần: câu 9-10 là ba điều cầu nguyện liên hệ đến Đức Chúa Trời; và câu 11-13 là ba điều cầu nguyện liên hệ đến chúng ta. Như vậy mục đích đầu tiên của sự cầu nguyện không phải là cầu xin cho chính mình mà là chúc tụng, tung hô, và thờ phượng Đức Chúa Trời. Cầu nguyện trước nhất là vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chứ không phải vì nhu cầu của mình. Ngày nay nhiều tín hữu đã sai lầm vì chỉ cầu nguyện khi có nhu cầu. Mục sư John MacArthur nói rằng: “Nhiều Cơ Đốc nhân cầu nguyện giống như những thủy thủ sử dụng máy bơm - chỉ bơm khi chiếc thuyền bị rò rỉ nước.”

Sau lời chúc tán Chúa, Bài Cầu Nguyện Chung hướng đến “Danh Cha”. Danh Chúa không những chỉ nói đến danh xưng của Ngài, mà còn nói đến chính Ngài và bản tính của Ngài nữa. Chúng ta đến với Chúa để thờ phượng và cầu nguyện cùng Ngài là vì chúng ta nhận biết Ngài là ai và bản tính Ngài là gì. Chúng ta đang cầu nguyện với một Đấng công bình và yêu thương, nhân từ và hiền lành, mau làm ơn và chậm nóng giận. Khi một người hạ lòng xuống ra mắt Chúa để cầu nguyện thì cũng là lúc người đó chiêm ngưỡng bản tánh đẹp đẽ và cao trọng của Ngài.

“Danh Cha được thánh.” “Thánh” có nghĩa là “biệt riêng”, do đó, Danh Chúa được tôn thánh khi chúng ta dành cho Chúa một vị trí độc tôn, riêng biệt, cao trọng nhất. Mỗi khi cầu nguyện hay thờ phượng Chúa, chúng ta phải tự xét lấy mình xem có điều gì đang xâm chiếm hoặc lấp át vị trí tối cao của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta không.

Danh Cha còn được tôn thánh qua chúng ta khi đời sống chúng ta phản ánh bản tính tốt đẹp của Ngài. Trong Phúc Âm Yếu Chỉ của Luther có câu hỏi: “Khi nào biết Danh Chúa được tôn thánh giữa chúng ta?” Và câu trả lời là: “Khi cả đời sống và giáo lý của mỗi chúng ta đều bày tỏ Danh Đấng Cơ Đốc.” Chúa Giê-xu phán: “Sự sáng các người hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16). Vì Chúa là thánh nên chúng ta phải tôn thánh Danh Chúa qua đời sống thánh khiết của chúng ta từ trong tư tưởng, đến lời nói, và cả hành động. Vì Chúa là công bình nên chúng ta phải tôn thánh Danh Chúa qua đời sống công bình, ngay thẳng, không gian dối. Vì Chúa là yêu thương nên chúng ta phải tôn thánh Danh Chúa qua đời sống yêu thương anh chị em mình, tha thứ những lỗi lầm của nhau, chấp nhận nhau, nâng đỡ nhau, và cùng nhau hiệp một trong sự thờ phượng và phục vụ Chúa.

Bạn và anh chị em trong Hội Thánh có hiệp một trong Danh Cha để thờ phượng Chúa không?

Lạy Chúa, xin Ngài làm Chủ, làm Cha, và làm Chúa trong đời sống con. Xin giúp con cùng anh chị em con sống cuộc đời làm vinh hiển Chúa.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 56-57.


GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
744368

Ai đang online?

Đang có 77 khách và không thành viên đang online