Ngày 20/08/2019

Kinh Thánh: Giăng 19:17-18

Câu gốc:  “Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài, lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Giê-xu ở chính giữa” (câu 18).

Giăng 19:17-18:  “17 Đức Chúa Jêsus vác thập tự giá mình, đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha. 18 Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài, lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Jêsus ở chính giữa.” 

Câu hỏi suy ngẫm: Người ta bắt Chúa Giê-xu làm gì trên đường tới đồi Sọ? Bạn biết gì về hình thức xử tử bằng cách đóng đinh trên cây thập tự? Câu 17-18 cho thấy những điều gì về Chúa Giê-xu? Mối liên hệ giữa sự kiện Chúa chịu đóng đinh và chúng ta như thế nào?

Chúa Giê-xu là Đấng hoàn toàn vô tội, không ai tìm thấy trong Ngài có một tội lỗi nào. Tổng đốc Phi-lát trong vai trò một quan tòa đã nhiều lần tuyên bố Chúa vô tội. Nhưng vì nhu nhược, sợ mất địa vị và quyền lợi nên ông đã xuôi tay, giao Chúa cho các thầy tế lễ cả và đám đông theo họ, đóng đinh Ngài. Người ta bắt Chúa vác thanh ngang của cây thập tự đi ra ngoài thành và đóng đinh Ngài trên đồi Gô-gô-tha giữa hai tên cướp. Đóng đinh là hình thức xử tử dã man, kinh khiếp và nhục nhã nhất chỉ dành cho nô lệ và dân bị trị. Tử tội phải chịu sự khốn khổ tột cùng từ thể xác đến tinh thần bởi phải trải qua cái chết từ từ trong đau đớn và đói khát giữa cái nóng ban ngày và cái lạnh ban đêm, muốn chết mà không thể chết ngay được.

Gô-gô-tha có nghĩa là cái Sọ, ngọn đồi bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem được chính quyền La Mã dùng làm nơi thi hành án tử hình, một địa điểm rất ghê sợ trong thời đó nhưng đã trở nên một tên gọi tràn ngập tình yêu, thân thương và đầy ân sủng cho Cơ Đốc nhân. Câu 17-18 cho thấy hình ảnh Đấng vô tội phải vác cây thập tự đến pháp trường. Đấng thánh khiết phải mang ô uế của tội nhân để phải bị đuổi ra ngoài thành (Dân Số Ký 5:2-3). Đấng yêu thương đã gánh tội của nhân loại và chịu hình phạt thay cho nhân loại bằng hình thức xử tử đau đớn, nhục nhã và ghê rợn nhất, đó là đóng đinh trên cây thập tự. Đấng nhân lành đã sống giữa tội nhân và chết giữa hai tên cướp để cứu tội nhân khỏi sự chết.

Lời tiên tri trong Ê-sai 53:1-12 và lời giải thích của Sứ đồ Phi-e-rơ trong thư I Phi-e-rơ 2:24-25 cho thấy rõ rằng thập tự giá đúng ra là của chúng ta, những tội nhân đáng chết vì tội lỗi của chính mình. Nhưng vì tình yêu thương, Chúa Giê-xu đã từ trời giáng trần và chịu chết trên cây thập tự thay cho tội lỗi của chúng ta. Chúa đã chết để chúng ta được tha tội. Ngài đã chịu treo thân trên cây thập tự để nối lại con đường từ đất lên trời, hầu cho ai tin nhận Ngài sẽ được đi trên con đường đó để đến sự sống đời đời với Ngài trên thiên quốc (Giăng 3:16). Vì thế, sự chết của Chúa Giê-xu chính là trọng tâm của Tin Lành, đó là tin mừng mà chúng ta có trách nhiệm phải rao ra cho muôn dân.

Bạn có suy nghĩ gì khi nhắc lại sự kiện Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên cây thập tự?

Lạy Chúa, con vô cùng biết ơn Ngài vì Ngài đã tình nguyện đi trên con đường đến sự chết để mở ra con đường sống cho chính con. Tình yêu của Chúa quá lớn lao, xin cho con sống xứng đáng với tình yêu Chúa dành cho con qua sự chết của Ngài.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gia-cơ 5.

 


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
886327

Ai đang online?

Đang có 27 khách và không thành viên đang online