Ngày 24/08/2019

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 7:25-35

Câu gốc:  "Hỡi anh em, vậy thì tôi bảo này: Thì giờ ngắn ngủi. Từ nay về sau, kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có; …Vả, tôi muốn anh em được thong thả chẳng phải lo lắng gì. Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng” (câu 29, 32).

 I Cô-rinh-tô 7:25-35:  “25 Về những kẻ đồng thân, tôi chẳng có lời Chúa truyền; song nhờ ơn thương xót của Chúa, tôi được làm người đáng tin, nên tôi ban lời khuyên bảo. 26 Vậy tôi tưởng vì cớ tai vạ hầu đến, một người nam cứ ở vậy là nên. 27 Có phải ngươi đã bị vấn vương với vợ chăng? Chớ tìm cách mà lìa mình ra. Có phải ngươi chưa bị vấn vương với vợ chăng? Đừng kiếm vợ. 28 Nhưng nếu ngươi lấy vợ, thì chẳng phạm tội gì; và nếu người nữ đồng trinh lấy chồng, thì cũng chẳng phạm tội gì. Song những người cưới gả sẽ có sự khó khăn về xác thịt, và tôi muốn cho anh em khỏi sự đó.

29 Hỡi anh em, vậy thì tôi bảo nầy: Thì giờ ngắn ngủi. Từ nay về sau, kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có; 30 kẻ đương khóc, nên như kẻ không khóc; kẻ đương vui, nên như kẻ chẳng vui; kẻ đương mua, nên như kẻ chẳng được của gì; 31 và kẻ dùng của thế gian, nên như kẻ chẳng dùng vậy; vì hình trạng thế gian nầy qua đi. 32 Vả, tôi muốn anh em được thong thả chẳng phải lo lắng gì. Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng. 33 Song ai cưới vợ rồi thì chăm lo việc đời nầy, tìm cách cho vợ mình thỏa dạ. 34 Người nữ có chồng và đồng trinh cũng khác nhau như vậy: Ai không chồng thì chăm lo việc Chúa, đặng cho thân thể và tinh thần đều được thánh; nhưng ai có chồng thì chăm lo các việc đời nầy, tìm cách cho đẹp lòng chồng mình.

35 Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho anh em, chớ chẳng phải để gài bẫy, song để dắt anh em theo lẽ phải, hầu cho không phân tâm mà hầu việc Chúa.”

Câu hỏi suy ngẫm: Lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô cho người còn độc thân là gì? Vì sao ông nêu ý kiến của mình như vậy? Lời khuyên này giúp chúng ta điều gì trong sự hầu việc Chúa?

“Đêm đã khuya, ngày gần đến” (Rô-ma 13:12), “Thì giờ ngắn ngủi” (câu 29), “lợi dụng thì giờ” (Ê-phê-sô 5:16; Cô-lô-se 4:5) là những cụm từ đã được Sứ đồ Phao-lô dùng trong các thư tín của ông, điều này cho thấy đối với Sứ đồ Phao-lô đời sống chóng qua, thời gian đang gấp rút, nếu không nhanh chóng thì sẽ không còn cơ hội hầu việc Chúa. Và đây cũng là lý do vì sao ông đưa ra lời khuyên cho những ai chưa dựng vợ gả chồng: hãy cứ sống độc thân. Mặc dù đây không phải là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời truyền ngăn cấm việc cưới gả. Tuy nhiên, là người đáng tin cậy, được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời soi sáng (câu 25, 40) nên ông cho lời khuyên này, với mục đích để mọi người đừng bị chi phối, bị phân tâm bởi việc cưới gả, “chăm lo việc đời này, tìm cách cho vợ mình thỏa dạ”, “tìm cách cho đẹp lòng chồng mình”. Song ông mong muốn mọi Cơ Đốc nhân được giống như ông, dốc lòng cho công việc Chúa, “không phân tâm mà hầu việc Chúa” (câu 35), “tìm phương cho Chúa đẹp lòng” (câu 32).

Vì muốn mang đến ích lợi cho các tín hữu tại Cô-rinh-tô nói riêng và cho tất cả Cơ Đốc nhân nói chung khi đọc thư này, nên Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra lời khuyên của ông. Vì thế, việc nên hay không nên cưới gả không phải là điều ông muốn dùng để “gài bẫy” (câu 35) hay để tranh cãi đúng sai. Song lợi ích của lời khuyên này là để chúng ta có được tinh thần sốt sắng hầu việc Chúa như Sứ đồ Phao-lô, và tận dụng được cơ hội đang chóng qua này mà nôn nả phục vụ Đức Chúa Trời.

Lý do chúng ta vẫn thường nêu ra để từ chối khi được kêu gọi phục vụ Chúa là “nhiều trở ngại thuộc đời này” (câu 28 BTTHĐ), như công việc nhà nhiều quá, chăm sóc cho con cái bận quá, phải lo làm ăn nuôi gia đình lu bu quá v.v… Sứ đồ Phao-lô đưa ra cách tốt nhất để chúng ta khắc phục là:“kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có” (câu 29). Lời khuyên này không bảo chúng ta bỏ bê trách nhiệm với gia đình, nhưng có nghĩa là đừng để những việc của đời này chi phối khiến chúng ta phân tâm, mà cần biết thời gian trôi qua thật nhanh, nếu không ưu tiên tận dụng thì giờ để phục vụ Chúa thì sẽ mất cơ hội.

Bạn nghĩ mình còn bao nhiêu cơ hội để hầu việc Chúa?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Con cảm tạ Chúa đã ban cho con cơ hội để phục vụ Ngài, xin cho con có sự khôn ngoan trong việc sắp xếp công việc và nhận biết việc phục vụ Chúa là ưu tiên, để con biết tận dụng thì giờ, không bị phân tâm nhưng có thêm cơ hội mà hầu việc Ngài, “tìm phương cho Chúa đẹp lòng.”

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Phi-e-rơ 4.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1093018

Ai đang online?

Đang có 25 khách và không thành viên đang online