Ngày 27/08/2019

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 8:1-6

Câu gốc:  “Song sự hay biết sanh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt. …Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết người đó” (câu 1b, 3).

I Cô-rinh-tô 8:1-6:  “1 Luận đến của cúng các thần tượng thì chúng ta biết mình đều có sự hay biết cả. Song sự hay biết sanh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt. 2 Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thật người ấy chưa biết như mình nên biết. 3 Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết người đó. 4 Vậy, về sự ăn của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác. 5 Thật người ta xưng có các thần khác, hoặc ở trên trời, hoặc ở dưới đất, (bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa), 6 về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jêsus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy.”

Câu hỏi suy ngẫm: Vấn đề Sứ đồ Phao-lô bàn đến trong phân đoạn này là gì? Tại sao sự hiểu biết mà không có tình yêu thương thì sinh kiêu căng? Làm thế nào để sự hiểu biết của chúng ta được dẫn dắt bởi tình yêu thương?

Trong phân đoạn này, Sứ đồ Phao-lô bàn đến vấn đề tiếp theo mà tín hữu Cô-rinh-tô đã viết thư hỏi ông, đó là việc nên hay không nên ăn đồ ăn đã cúng tế cho thần tượng. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại để các tín hữu Cô-rinh-tô biết rằng họ đã biết sự hư không của thần tượng (câu 4), và họ cũng biết rằng chỉ có một Đức Chúa Trời và muôn vật trong thế gian được dựng nên bởi Ngài (câu 6). Tuy nhiên, có những người đã dùng sự hiểu biết của mình để phô trương kiến thức. Chính vì thế mà ông nói rằng những người này tưởng rằng mình hiểu biết nhưng thực chất họ chưa biết đủ như điều họ đáng phải biết, đó là cần phải có tình yêu thương đối với anh em cùng niềm tin của mình.

Kiến thức là cần, nhưng kiến thức mà không được hướng dẫn bởi tình yêu thương thì sinh kiêu ngạo. Chỉ khi có tình yêu thương dẫn dắt thì kiến thức mới có thể gây dựng lẫn nhau. Hai nhóm người ở Hội Thánh Cô-rinh-tô đều dựa vào kiến thức của mình để quyết định ăn hay không ăn của cúng thần tượng. Cả hai đều tin chắc mình đúng vì cho rằng mình có sự hiểu biết. Trước thực trạng đó, Sứ đồ Phao-lô hướng họ về điều có giá trị cao hơn sự hiểu biết, đó chính là tình yêu thương. Tình yêu thương giúp chúng ta có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, tình yêu thương hướng dẫn chúng ta bày tỏ sự hiểu biết của chúng ta đúng người đúng cách, đem đến hiệu quả mỹ mãn, đó là làm gương tốt cho người khác trong tinh thần xây dựng. Ngoài ra, khi tự hào mình hiểu biết thì chính suy nghĩ đó trở thành rào cản khiến chúng ta không chịu lắng nghe, học hỏi từ bất cứ người nào khác. Người như thế luôn tự mãn, kiêu căng với mọi người vì nghĩ rằng mình đã hiểu và biết nhiều hơn những anh em khác rồi. Và điều này cũng dễ làm tổn thương cho nhau.

Để kiến thức được hướng dẫn bởi tình yêu thương thì trước hết chúng ta phải yêu mến Đức Chúa Trời (câu 3). Đó là điều kiện khởi đầu để có tri thức (Thi Thiên 111:10); và chính Đức Chúa Trời là tình yêu thương (I Giăng 4:8) sẽ giúp chúng ta sử dụng kiến thức hiệu quả, đem đến kết quả tốt lành cho chúng ta và cho cả những anh em khác. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta phải ưu tiên tìm kiếm tình yêu thương của Chúa, để tình yêu thương sẽ hướng dẫn chúng ta sử dụng kiến thức cách đúng đắn.

Trong cuộc sống bạn thường ưu tiên tìm kiếm kiến thức hay tình yêu thương?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp con luôn ghi nhớ rằng “sự hay biết sanh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt” để con luôn nôn nả tìm kiếm tình yêu thương nhằm gây dựng cho chính mình và người khác.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Phi-e-rơ 2.


GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
822773

Ai đang online?

Đang có 27 khách và không thành viên đang online