Ngày 30/08/2019

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 14:15-20

Câu gốc:  “Sao ngươi kêu van ta? Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên cứ đi; còn ngươi hãy giơ cây gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra, thì dân Y-sơ-ra-ên sẽ xuống biển đi như trên đất cạn” (câu 15-16).

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:15-20:  “15 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Sao ngươi kêu van ta? Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên cứ đi; 16 còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra, thì dân Y-sơ-ra-ên sẽ xuống biển đi như trên đất cạn. 17 Còn ta sẽ làm cho dân Ê-díp-tô cứng lòng theo dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, rồi ta sẽ được rạng danh vì Pha-ra-ôn, cả đạo binh, binh xa, và lính kỵ người. 18 Khi nào ta được rạng danh vì Pha-ra-ôn, binh xa, cùng lính kỵ người, thì người Ê-díp-tô sẽ rõ ràng ta là Đức Giê-hô-va vậy.

19 Thiên sứ Đức Chúa Trời đã đi trước trại quân của dân Y-sơ-ra-ên lộn lại đi sau; còn trụ mây vốn đi trước trại quân, lại ở về sau; 20 trụ mây đứng về giữa khoảng trại người Ê-díp-tô và trại dân Y-sơ-ra-ên, làm áng mây tối tăm cho đàng nầy, soi sáng ban đêm cho đàng kia; nên trọn cả đêm hai trại chẳng hề xáp gần nhau được.”

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã phán gì với ông Môi-se trong câu 15-16? Tuyển dân cần điều gì để thực hiện phần việc của mình trong kế hoạch của Chúa? Quân Ai Cập và tuyển dân suốt đêm không xáp gần nhau được cho bạn suy nghĩ gì? Bạn cần phải làm gì để hoàn thành sứ mệnh Chúa giao?

Chúa bảo ông Môi-se thôi kêu ca với Ngài nhưng hãy hành động! Có thể lúc này Chúa muốn ông Môi-se hỏi Ngài: “Con và dân Chúa phải làm gì?” hơn là ngồi phân trần hoàn cảnh Chúa đã biết. Cũng có thể Chúa đã cho ông biết điều phải làm nhưng ông còn lưỡng lự. Đôi khi chúng ta biết việc phải làm nhưng vẫn cứ tiếp tục kêu van với Chúa vì muốn biết thật rõ suốt con đường, hoặc biện hộ cho sự trì hoãn của mình. Việc tương giao với Chúa qua sự cầu nguyện rất quan trọng trong đời sống của Cơ Đốc nhân, nhưng sau khi cầu nguyện, chúng ta phải khởi sự đứng dậy và hành động. Chúa không khải tỏ trọn con đường nhưng Ngài sẽ khải tỏ từng bước hoạch định của Ngài cho chúng ta.

Phần việc của ông Môi-se là đưa cây gậy hướng về phía biển thì nước sẽ rẽ ra cho dân Chúa đi. Việc này là không thể trong suy nghĩ của con người, nhưng ông Môi-se cần phải tin cậy Chúa và làm ngay. Nếu ông nghi ngờ chậm trễ giây phút nào thì quân thù càng tiến gần tuyển dân chừng đó. Chúa đã mở con đường xuyên biển cho dân Ngài. Tuy nhiên, việc tiếp tục bước xuống biển, đi giữa hai vách nước cao ngất, và quân Ai Cập sắp đuổi kịp ở phía sau thì thật chẳng dễ chút nào! Chắc chắn họ có sự tranh chiến: đầu hàng, trở lại kiếp nô lệ hay tiếp tục phiêu lưu với Chúa. Tuyển dân cần một đức tin vững vàng nơi Chúa để chọn lựa và bình tĩnh đi đúng theo thứ tự và tiến độ phải có.

Chúa đã khải tỏ về hoạch định của Ngài. Chính Ngài sẽ khiến cho dân Ê-díp-tô cứng lòng đuổi theo dân Chúa. Họ sẽ đối diện với quân Ai Cập suốt đêm nhưng hai trại không xáp lại với nhau được. Trụ mây, trụ lửa và thiên sứ của Chúa sẽ làm việc nhịp nhàng để bảo vệ họ. Chúa toàn tri nhìn biết từng nhu cầu, nỗi lo sợ và tranh chiến nhỏ nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Trong khi Chúa rèn tập cho chúng ta phiêu lưu với Chúa để đức tin nơi Ngài ngày càng vững mạnh hơn, Chúa luôn khích lệ và làm vững lòng chúng ta lúc có cần. Dù không biết ngày mai sẽ thế nào nhưng chúng ta có thể hoàn toàn phó thác cuộc đời mình trong sự dẫn dắt của Cha thiên thượng. Chúa toàn năng, toàn tri và toàn ái đang đi trước chúng ta mọi đường!

Bạn có sẵn sàng phó thác cuộc đời để bước đi với Chúa dù không biết tương lai sẽ như thế nào hay vẫn còn e dè lo sợ?

Lạy Chúa toàn năng, toàn tri và toàn ái! Cảm tạ Chúa đã luôn mở đường cho con. Con chọn phiêu lưu với Ngài! Cầu xin Chúa khải tỏ việc con phải làm hôm nay và giúp con hành động cách vui mừng.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 2.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1093007

Ai đang online?

Đang có 20 khách và không thành viên đang online