Ngày 31/08/2019

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 14:21-31

Câu gốc:  “Thế thì, nước trở lại bao phủ binh xa, lính kỵ, của cả đạo binh Pha-ra-ôn đã theo dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, chẳng còn sót lại một ai” (câu 28).

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:21-31:  “21 Vả, Môi-se giơ tay ra trên biển, Đức Giê-hô-va dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại trọn cả đêm; Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phân rẽ. 22 Dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, đi như trên đất cạn; còn nước làm thành một tấm vách ngăn bên hữu và bên tả. 23 Người Ê-díp-tô bèn đuổi theo; hết thảy ngựa, binh xa cùng lính kỵ của Pha-ra-ôn đều theo xuống giữa biển. 24 Vả, đến canh sáng, Đức Giê-hô-va ở trong lòng trụ mây và lửa, nhìn ra thấy trại quân Ê-díp-tô, bèn làm cho họ phải rối loạn. 25 Ngài tháo bánh xe của họ, khiến dẫn dắt cực nhọc. Người Ê-díp-tô bèn nói nhau rằng: Ta hãy trốn khỏi dân Y-sơ-ra-ên đi, vì Đức Giê-hô-va thế dân đó mà chiến cự cùng chúng ta.

26 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra trên biển, nước sẽ trở lấp người Ê-díp-tô, binh xa và lính kỵ của chúng nó, 27 Môi-se bèn giơ tay mình ra trên biển, lối sáng mai, nước trở lấp phủ đáy biển lại, người Ê-díp-tô chạy trốn bị nước chận; vậy Đức Giê-hô-va xô họ xuống giữa biển. 28 Thế thì, nước trở lại bao phủ binh xa, lính kỵ của cả đạo binh Pha-ra-ôn đã theo dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, chẳng còn sót lại một ai. 29 Song dân Y-sơ-ra-ên đi giữa biển như trên đất cạn; nước làm thành vách ngăn bên hữu và bên tả. 30 Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va giải cứu dân Y-sơ-ra-ên thoát khỏi tay người Ê-díp-tô; dân ấy thấy người Ê-díp-tô chết trên bãi biển. 31 Dân Y-sơ-ra-ên thấy việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm cho người Ê-díp-tô, nên kính sợ Ngài, tin Ngài và Môi-se, là tôi tớ Ngài.”

Câu hỏi suy ngẫm: Diễn tiến đoàn hùng binh Ai Cập đuổi theo tuyển dân xảy ra như thế nào? Đức Giê-hô-va của người Y-sơ-ra-ên đã can thiệp ra sao? Sự kiện này cho những người thời đó và chính bạn nhận thức gì về Chúa và hoạch định của Ngài?

Khi đoàn hùng binh Ai Cập dồn tuyển dân vào đường cùng, họ hồ hởi nắm trăm phần chiến thắng. Miếng mồi dường như chạm lưỡi thì ông Môi-se giơ gậy về phía biển, Đức Giê-hô-va đã dẫn trận gió đông thổi mạnh, mở con đường xuyên biển để dân Ngài đi qua trên đất khô. Một việc bình thường không thể nào xảy ra, dù trong suy tưởng của con người! Chắc chắn quân Ai Cập đã nghĩ đến việc của tay Đức Chúa Trời, nhưng Chúa đã làm họ cứng lòng, tiếp tục đuổi theo tuyển dân. Dù khoảng cách rất gần và được trang bị nhiều ngựa, xe tối tân nhưng quân đội Ai Cập đã không đuổi kịp đoàn dân vừa gánh gồng, vừa bồng bế con dại suốt cả đêm. Đến rạng sáng hôm sau, Chúa làm rối loạn hàng ngũ của họ, tháo bánh xe khiến cho họ phải kéo đẩy rất cực nhọc; họ mới thức tỉnh, tìm đường trốn chạy nhưng đã quá muộn! Theo lệnh của Chúa, cánh tay Môi-se giơ lên; biển cả nuốt trọn toàn bộ đoàn hùng binh cả người, ngựa và chiến xa của Ai Cập!

Kế hoạch của Đức Chúa Trời thật hoàn hảo! Địa điểm chiến sự xảy ra gần Ba-anh-Sê-phôn, vọng canh Mít-đôn và thời điểm rạng sáng, tạo điều kiện tốt cho dân Ai Cập chứng kiến sự việc xảy ra mà nhận biết Ngài. Chỉ có Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa mới khiến thiên nhiên tuân lệnh Ngài. Đức Chúa Trời là Đấng báo trả công minh; người Ai Cập đã từng ném con sơ sinh yếu đuối của tuyển dân xuống sông Nile, bây giờ họ chứng kiến những người lính hùng mạnh của họ vẫy vùng trong biển cả. Thần Ba-anh chỉ là hình tượng, bất lực trước sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Những dân tộc khác, đặc biệt là các dân tộc ở xứ Ca-na-an hay biết sự kiện này, họ sẽ phải hãi hùng khi nghe đến Danh Đức Chúa Trời của người Y-sơ-ra-ên.

Dân Y-sơ-ra-ên một lần nữa kinh nghiệm Chúa thành tín, Ngài giải cứu họ cách diệu kỳ! Chúa có thể hành hại đoàn hùng binh Ai Cập như cách Ngài đã hành hại con đầu lòng của họ, nhưng Ngài cho phép thử thách xảy ra để giúp dân Chúa trưởng thành hơn. Đức Chúa Trời là Đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Chúa đầy năng quyền, toàn tri, thành tín và đầy tình yêu thương đang chăm sóc chúng ta. Khi thử thách đến trong đời, chúng ta cần nhận biết rằng mình đang ở trong chương trình huấn luyện để kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa.

Bạn có nhận biết sự hiện diện và chăm sóc của Chúa trong từng bước đi của cuộc đời bạn không?

Lạy Đấng Tạo Hóa năng quyền là Cha yêu thương của con! Con tin rằng Chúa đang tể trị mọi điều đang xảy ra. Xin Cha cứ tiếp tục nắm tay con và cho con trải nghiệm tình Cha trong sự chăm sóc và dẫn dắt suốt hành trình về thiên quốc.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 3.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1093052

Ai đang online?

Đang có 34 khách và không thành viên đang online