Ngày 01/09/2019

Kinh Thánh: Gióp 38:1-3

Câu gốc:  “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12).

 

Giới thiệu Chủ đề Tháng 9/2019

Hiệp Một Trong Sự Phục Vụ

Chúa Giê-xu là mẫu mực của sự phục vụ, Ngài nói:“Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45). Chúa đã hạ mình, khiêm nhường, phục vụ trong tinh thần tôi tớ. Việc rửa chân cho môn đệ mở đầu con đường thống khổ Ngài sắp đi qua. Nhưng sự phục vụ không dừng ở việc Chúa rửa chân cho họ, mà Ngài còn tiếp tục phục vụ bằng sự hy sinh, hiến dâng chính Ngài(Phi-líp 6-8). Khi thấy các môn đệ quên lo phục vụ mà mưu tìm địa vị cho mình, Chúa phán: “Ai lớn hơn trong các ngươi phải như kẻ rất nhỏ, và ai cai trị phải như kẻ hầu việc” (Lu-ca 22:26).

Khi noi gương phục vụ của Chúa, yêu Chúa và yêu anh chị em mình, thì chúng ta mới có thể hiệp một trong sự phục vụ. Câu chuyện về người bại tại thành Ca-bê-na-um được Chúa Giê-xu chữa lành là hình ảnh tiêu biểu cho sự hiệp một trong phục vụ (Mác 2:1-12). Bốn người bạn đã đồng lòng, đồng sức, đồng tâm, và đồng đức tin để dỡ mái nhà dòng giường người bại xuống chỗ Chúa ngồi. Chúa Giê-xu thấy đức tin của họ nên đã chữa lành cho người bại. Qua đức tin và sự hiệp một của bốn người bạn, phép lạ được bày tỏ, Danh Chúa được vinh hiển.

Như vậy, sự phục vụ không chỉ đơn thuần là việc làm, nhưng là việc làm bày tỏ đức tin, sự yêu thương, hiệp một giữa anh chị em trong Chúa với nhau. Càng hiệp một trong sự phục vụ, đức tin của chúng ta càng gia tăng, kết quả công việc càng cao, Danh Chúa càng được nhiều người biết đến.

Ngoài những bài học của chủ đề: “Hiệp Một trong Sự Phục Vụ,” tháng này chúng ta còn có những bài suy niệm Lời Chúa qua các sách Gióp, Ê-xơ-tê, Giăng, Giê-rê-mi, I Cô-rinh-tô, I Sử Ký, và Xuất Ê-díp-tô Ký.

Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục - TLH mời bạn tiếp tục hành trình thuộc linh mỗi ngày với Chúa.

Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục - TLH

 

Gióp 38:1-3:  

“1 Bấy giờ, từ giữa cơn gió trốt, Đức Chúa Trời đáp cùng Gióp rằng:

2 Kẻ nầy là ai dám dùng các lời không tri thức,

Mà làm cho mờ ám các mưu định ta?

3 Khá thắt lưng người như kẻ dõng sĩ;

Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ dạy cho ta!”

Câu hỏi suy ngẫm: Qua sự hiện ra và đáp lời ông Gióp, Chúa đã bày tỏ cho ông biết những đặc điểm gì về Ngài? Bạn đã nhận biết Chúa như thế nào và Ngài đang giữ vai trò nào trong đời sống bạn?

Sau những tranh cãi giữa ông Gióp với ba người bạn và lời chia sẻ của ông Ê-li-hu, Chúa đã bày tỏ chính mình Ngài với ông Gióp. Chỉ qua ba câu ngắn, Chúa đã cho ông Gióp và cả chúng ta nhận biết Ngài.

Thứ nhất, Con người nhỏ bé, tội lỗi không thể nhìn thấy được Đức Chúa Trời vì sự vinh quang vĩ đại của Ngài. Con người chỉ nghe được tiếng của Đức Chúa Trời trong cơn lốc. Đây cũng là cách Chúa đến với dân Y-sơ-ra-ên trên Núi Si-na-i (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:16-19), với tiên tri Ê-xê-chi-ên (Ê-xê-chi-ên 1-2), với tiên tri Ê-li (I Các Vua 19:11-12). Dù vinh quang Chúa vĩ đại, nhưng Ngài luôn quan tâm đến con người. Trong giây phút này, chính ông Gióp đã được Đức Chúa Trời vĩ đại đến dạy dỗ cách riêng tư, trực tiếp.

Thứ hai, Chúa luôn nhân từ với con người. Chúa không đến với ông Gióp như quan án để kết tội ông, dù nhiều lần ông đã nói lời không đúng về sự cai trị của Chúa (chương 21, và 24), hay muốn có cơ hội biện bạch cho chính mình (chương 31). Nhưng Chúa đến với ông như một người Cha, người Thầy. Ngài chỉ dạy cho ông thấy sự sai trật và tính chủ quan của ông khi ông nghĩ rằng ông biết về Chúa, nhưng với sự khôn ngoan vô cùng giới hạn, ông hiểu biết về Chúa chẳng được bao nhiêu. Ông Gióp đã “dùng các lời không tri thức”, thiếu hiểu biết khi nói về công việc của Chúa.

Thứ ba, Chúa luôn quan tâm và đáp ứng những nhu cầu của con dân Ngài. Khi ông Gióp muốn gặp Chúa, Chúa đã gặp ông. Ngài phán với ông: “Ta sẽ hỏi con và con sẽ trả lời Ta” (câu 3 BTTHĐ).

Đức Chúa Trời hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không thay đổi. Chúa vẫn luôn vĩ đại, vinh quang Chúa luôn tỏa sáng đời đời. Dù vậy, Chúa vẫn đến với con người khi con người tìm kiếm Ngài. Chúa vẫn luôn chờ đợi con người mở cửa lòng cho Chúa (Ma-thi-ơ 7:7; Khải Huyền 3:20). Trong tình yêu và sự thương xót của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã đến trần gian không phải để kết tội con người, nhưng để cứu con người ra khỏi tội. Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu-ca 23:34). Ngày nay, bất cứ ai tin nhận Chúa Giê-xu Ngài sẽ ban Chúa Thánh Linh luôn ở cùng, nghe lời cầu nguyện, an ủi và hướng dẫn người ấy đến sự sống đời đời.

      Bạn đã nhận biết Chúa như thế nào và Ngài đang giữ vai trò nào trong đời sống bạn?

Kính lạy Chúa Toàn Năng, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu con và ở cùng con trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa cho con biết sự khôn ngoan của con vô cùng giới hạn để con luôn tin Chúa và nương nhờ sự dạy dỗ của Chúa mỗi ngày.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 4.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1093068

Ai đang online?

Đang có 23 khách và không thành viên đang online