Ngày 02/09/2019

Kinh Thánh: Mác 2:1-12

Câu gốc:  Bấy giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng. Nhưng, vì đông người, không lại gần Ngài được, nên dở mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng giường người bại nằm xuống” (câu 3-4).

 Mác 2:1-12:  “1 Khỏi một vài ngày, Đức Chúa Jêsus trở vào thành Ca-bê-na-um, và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. 2 Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống; Ngài giảng đạo cho họ nghe. 3 Bấy giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng. 4 Nhưng, vì đông người, không lại gần Ngài được, nên dở mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng giường người bại nằm xuống. 5 Đức Chúa Jêsus thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. 6 Vả, có mấy thầy thông giáo ngồi đó, nghĩ thầm rằng: 7 Sao người nầy nói như vậy? Người nói phạm thượng đó! Ngoài một mình Đức Chúa Trời, còn có ai tha tội được chăng? 8 Đức Chúa Jêsus trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng: Sao các ngươi bàn luận trong lòng thể ấy? 9 Nay bảo kẻ bại rằng: Tội ngươi đã được tha; hay là bảo người rằng: Hãy đứng dậy vác giường mà đi; hai điều ấy điều nào dễ hơn? 10 Vả, để cho các ngươi biết Con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng: 11 Ta biểu ngươi, hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà. 12 Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ; đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời, mà rằng: Chúng tôi chưa hề thấy việc thể nầy.”

Câu hỏi suy ngẫm: Bốn người khiêng giường người bại đã làm gì để có thể đưa người bại đến với Chúa? Tinh thần hiệp một trong việc khiêng giường người bại đến với Chúa như thế nào? Chúng ta học được bài học gì qua gương của bốn người khiêng giường người bại?

Khi biết tin Chúa Giê-xu đang giảng dạy trong một ngôi nhà gần đó, bốn người bạn của người bại đã bàn với nhau để tìm cách giúp đưa bạn mình đến với Chúa. Việc di chuyển người bại nằm trên giường là việc một người không thể làm được. Cần phải có sự hiệp lực của bốn người mới có thể khiêng giường người bại đi. Điểm nổi bật trong câu chuyện này là đức tin của họ nơi Chúa khiến họ có thể hiệp một để thực hiện mục đích đưa người bại đến với Chúa. Họ hiệp một phục vụ vì tin tưởng Chúa Giê-xu có quyền năng chữa lành cho người bạn bất hạnh của mình. Họ muốn giúp đỡ bạn mình, và họ đã quyết tâm vượt qua mọi trở ngại, khó khăn để hoàn thành mục đích. Khi thấy dân chúng tụ họp quá đông trước nhà nơi Chúa đang giảng dạy nên không thể khiêng bạn vào trong nhà được, họ nghĩ ra phương cách giải quyết táo bạo: khiêng giường bạn mình lên mái nhà, rồi dỡ mái nhà dòng giường bạn mình xuống ngay chỗ Chúa đang ngồi giảng dạy. Dù bốn người khiêng giường có chiều cao và sức mạnh khác nhau, tinh thần hiệp một khiến họ hành động nhịp nhàng để người bại nằm trên giường không bị rơi xuống đất lúc khiêng đi, lúc đưa giường lên mái nhà, cũng như khi dòng giường xuống ngay đúng nơi Chúa đang giảng dạy.

Chúng ta học được gương hiệp một trong sự phục vụ của bốn người khiêng giường người bại: hiệp một trong đức tin, trong mục đích phục vụ và trong phương cách hành động. Khi chúng ta có niềm tin nơi Chúa, nhìn thấy mục đích phục vụ, chúng ta sẽ quyết tâm vượt qua những trở ngại và thách thức để đạt được mục đích. Qua đó, chắc chắn Chúa nhìn thấy đức tin, tấm lòng và nỗ lực của chúng ta trong sự phục vụ, và Ngài sẽ hoàn thành một cách kỳ diệu bởi tình thương. Trong cuộc sống chúng ta ngày nay, còn rất nhiều người đang có nhu cầu được gặp Chúa. Họ cần được chữa lành cả thể xác lẫn tâm linh. Con cái Chúa trong Hội Thánh hiệp một trong phục vụ sẽ đưa được người khác đến với Chúa, giúp họ kinh nghiệm phép lạ của Chúa, gây dựng đức tin cho người khác và hoàn thành những công tác khó khăn Chúa đặt để trong lòng chúng ta. Khi con cái Chúa hiệp lòng phục vụ và giúp đỡ người khác thì danh Chúa được bày tỏ và nhiều người sẽ chúc tụng Chúa.

Bạn có thường hiệp chung với anh chị em trong Hội Thánh trong sự cầu nguyện, làm chứng và phục vụ không?

Lạy Chúa, xin giúp con sẵn sàng cộng tác với con cái Chúa trong Hội Thánh trong tinh thần hiệp một để làm những việc một người không thể làm được hầu ích lợi cho người khác và Danh Chúa được tôn vinh.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 5.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1093065

Ai đang online?

Đang có 20 khách và không thành viên đang online