Ngày 05/09/2019

Kinh Thánh: Nê-hê-mi 2:17-20

Câu gốc:  “Vậy, chúng được vững chắc trong ý nhứt định làm công việc tốt lành này” (câu 18c BTT).

“Vậy họ mạnh dạn bắt tay vào công việc tốt đẹp này” (câu 18c BTTHĐ).

Nê-hê-mi 2:17-20:  “17 Tôi bèn nói với chúng rằng: Các ngươi hãy xem tình cảnh khổ nạn của chúng ta đương đây; Giê-ru-sa-lem bị phá hoang, và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Hãy đến, xây cất các vách thành Giê-ru-sa-lem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa. 18 Tôi cũng thuật cho chúng làm sao tay nhân từ của Đức Chúa Trời tôi đã giúp đỡ tôi, và các lời vua đã nói cùng tôi. Chúng nói: Hè, ta hãy chỗi dậy và xây sửa lại! Vậy, chúng được vững chắc trong ý nhứt định làm công việc tốt lành nầy.

19 San-ba-lát, người Hô-rôn, Tô-bi-gia, kẻ tôi tớ Am-môn, và Ghê-sam, người A-rạp, được hay việc đó, bèn nhạo báng và khinh bỉ chúng tôi. Chúng nó nói rằng: Các ngươi làm chi đó? Các ngươi có ý phản nghịch vua sao? 20 Tôi bèn đáp với chúng nó rằng: Đức Chúa của các từng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông; vì vậy, chúng ta, là tôi tớ Ngài, sẽ chỗi dậy và xây sửa lại; nhưng các ngươi không có phần, hoặc phép, hoặc kỷ niệm trong Giê-ru-sa-lem.”

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi kêu gọi dân Chúa làm gì? Họ hưởng ứng lời kêu gọi của ông ra sao? Ông Nê-hê-mi đối phó với sự chống đối từ bên ngoài như thế nào? Kết quả ra sao? Chúng ta học được gì từ gương ông Nê-hê-mi và dân Chúa?

Sau khi nghe biết tình trạng dân Do Thái còn sót lại tại thành Giê-ru-sa-lem đang sống trong hoạn nạn và tủi nhục, còn tường thành thì bị đổ nát, cửa thành bị thiêu cháy, tấm lòng của ông Nê-hê-mi quặn thắt. Ông đã hết lòng kiêng ăn kêu cầu với Đức Chúa Trời cho dân Do Thái (Nê-hê-mi 1:4-11). Rồi ông mạnh dạn cậy ơn Chúa để xin phép vua cho ông được trở về quê hương, và vua đã đồng ý (Nê-hê-mi 2:4-8). Khi về đến Giê-ru-sa-lem, ông Nê-hê-mi đã chỉ cho dân Do Thái thấy rõ thực trạng khốn khổ của họ và sự đổ nát của thành (Nê-hê-mi 2:7a). Ông kêu gọi họ hãy cùng bắt tay nhau xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem để họ không còn bị sỉ nhục nữa (câu 17b). Ông Nê-hê-mi đã chạm trúng vào nỗi lòng của dân Do Thái khi họ thật sự đang sống trong tủi nhục và buồn khổ. Hơn nữa, ông Nê-hê-mi cũng thuật cho họ biết về những ơn lành Chúa ban cho ông khi ông được vua cho phép trở về để xây dựng lại tường thành Giê-ru-sa-lem (câu 18a). Những lời chứng ấy đã giúp cho dân Do Thái thấy rõ Đức Chúa Trời vẫn đoái xem đến họ để họ thêm vững lòng tin cậy Chúa. Vì thế, họ đã đáp ứng lại lời kêu gọi của ông Nê-hê-mi và “họ đã mạnh dạn bắt tay vào công việc tốt đẹp này” (câu 18c).

Tuy nhiên, khi họ hiệp lòng để xây dựng lại tường thành thì lại gặp sự chống đối từ nhóm các ông San-ba-lát, Tô-bi-gia và Ghê-sam, là những người không muốn thấy dân Do Thái hưng thịnh. Các ông này đã dùng lời chế giễu và nhạo báng công việc mà ông Nê-hê-mi và dân Chúa đang làm. Đây cũng là một ngăn trở lớn cho công việc Chúa khi bị người bên ngoài tấn công. Dù vậy, ông Nê-hê-mi vẫn hết lòng tin cậy Chúa và đã đối đáp với các người này cách khôn ngoan: “Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ giúp chúng tôi thành công” (câu 20a BTTHĐ). Chính lòng can đảm và sự vững tin của ông Nê-hê-mi nơi Chúa Toàn Năng đã thuyết phục, truyền năng lực cũng như vực dậy tinh thần của người Do Thái để cùng chung tay xây dựng lại tường thành Giê-ru-sa-lem.

Hội Thánh Chúa ngày nay cũng rất cần con cái Chúa hiệp một chung tay chăm lo công việc Nhà Ngài. Chúa đang kêu gọi mỗi chúng ta hãy cùng bắt tay vào việc, chứ đừng chần chờ hay thoái thác. Tất cả chúng ta, lãnh đạo cũng như tín hữu, cần học theo gương ông Nê-hê-mi hết lòng kêu cầu với Chúa cho Hội Thánh và nhiệt tâm khích lệ tinh thần chung tay phục vụ Chúa. Bạn có sẵn lòng cùng với anh chị em trong Hội Thánh hiệp một gây dựng Vương quốc Chúa không?

Lạy Chúa, xin thôi thúc chính con và nhiều con dân Chúa cùng hiệp một bắt tay vào công việc Nhà Chúa để Vương Quốc Ngài được vững mạnh và phát triển.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 8.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1093015

Ai đang online?

Đang có 25 khách và không thành viên đang online